Hjälp med att blogga i Word

Att blogga ger dig möjlighet att publicera utan att behöva använda externa media eller traditionella tryckta publikationer. Den här artikeln beskriver hur du skriver blogginlägg i Microsoft Office Word och sedan skickar dem direkt till olika bloggwebbplatser.

Vad vill du göra?

Välja en bloggtjänst

Även om du kan börja skapa innehåll för din blogg när som helst så måste du registrera dig på en bloggtjänst för att kunna publicera innehåll. De här leverantörerna har stöd för publicering från Word direkt till din blogg:

 • Telligent Community (Community Server)
  Följ anvisningarna på startsidan om du vill köpa en egen värdbaserad community-webbplats. Tjänsten finns till olika priser beroende på tjänstnivå.

 • WordPress
  Word stöder bloggar på WordPress.com (en gratistjänst) samt bloggar på egna WordPress-webbplatser. Om det gäller en blogg på WordPress.com skapar du ditt eget utrymme genom att följa anvisningarna på startsidan. Om det gäller en blogg på en egen WordPress-webbplats ber du webbplatsadministratören om hjälp med att skapa en bloggsida.

 • TypePad
  Följ instruktionerna på Start sidan för att köpa en egen webbplats för webbplatser, inklusive funktioner som gör det enklare att utforma, publicera, hantera webb integrering och gemenskaps hantering. Tjänsten finns till olika priser beroende på tjänstnivå.

Du kan även använda andra bloggtjänster men du behöver då ha tillgång till mer teknisk information (som URL för leverantörens API) som kanske inte är tillgänglig från den leverantören.

Överst på sidan

Starta ett blogginlägg

Det enklaste sättet att blogga från Microsoft Office Word är att använda mallen Blogginlägg när du skapar ett nytt dokument. I Word får du hjälp med att spara dokument som blogg inlägg.

 1. I Word 2010, Word 2013 och Word 2016 väljer du arkiv > nytt > blogg inlägg.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på ny. I fönstret nytt dokument klickar du på nytt blogg inlägg.

 2. Om du inte har registrerat ditt blogg konto i Word visas dialog rutan Registrera ett blogg konto . Gör något av följande:

  • Klicka på Registrera nu om du vill länka Word med en blogg tjänst leverantör. Gå till Registrera ett blogg konto för att slutföra processen.

  • Klicka på registrera senare om du vill skriva ett inlägg och inte vill registrera ett konto för närvarande. Gå till Lägg till innehåll i ett inlägg om du vill fortsätta skriva ditt inlägg.

Överst på sidan

Registrera ett bloggkonto

När du har klickat på Registrera nu i steg 2 i föregående avsnitt kan du konfigurera Word så att det skickas till din blogg:

 1. Välj blogg leverantör i dialog rutan nytt blogg konto .

  Om din bloggleverantör inte visas klickar du på Annan.

 2. Klicka på Nästa.

 3. Ange din kontoinformation. Kontrollera att användarnamnet och lösenordet är rätt. De ska ha samma namn och lösen ord som du använder för att logga in på ditt blogg konto.

  Tips: Kontrol lera att CapsLock är inaktiverat. Vissa saker (till exempel lösen ordet för ditt blogg konto) är Skift läges känsliga.

 4. Om du planerar att lägga till bilder i dina blogg inlägg klickar du på bild alternativ och anger var du vill ladda upp foton.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till innehåll i ett inlägg

Fönstret som visas när du väljer mallen för blogg inlägg har två flikar: blogg inlägg och Infoga. När du har valt blogg inlägg kan du använda verktyg för att arbeta med bloggen, arbeta med Urklipp och ange grundläggande text, använda format och andra. När fliken Infoga är markerad kan du lägga till foton, hyperlänkar och andra objekt i inlägget.

 1. Skriv en rubrik för ditt inlägg högst upp i dokumentet som visas.

 2. Klicka under rubriken för att börja ange texten för inläggets brödtext.

  När du har skrivit in posten kan du klicka på stavnings verktyget och köra stavnings kontrollen. Om du väljer kan du ändra teckensnitt, storlek, färg eller justering för texten på samma sätt som du ändrar formateringen för ett traditionellt dokument.

  Om du vill kategorisera ditt blogg inlägg (så att andra kan hitta det lättare) klickar du på Infoga kategori.

 3. Om du vill publicera ditt blogg inlägg klickar du på publicera.

  Om du vill publicera ett utkast av ditt blogg inlägg så att du kan förhandsgranska det innan det blir aktivt väljer du publicera > Publicera som utkast.

Överst på sidan

Lägga till en hyperlänk i ett inlägg

 1. Markera den text du vill använda som en länk.

 2. Klicka på fliken Infoga .

 3. Klicka på hyperlänk.

 4. I rutan adress skriver du den URL som du vill länka den markerade texten till.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en bild i ett inlägg

 1. Klicka på den plats där du vill lägga till bilden.

 2. Klicka på fliken Infoga och sedan på bild.

 3. I dialog rutan Infoga bild navigerar du till mappen som innehåller den bild som du vill ta med. Klicka på bilden och sedan på Infoga.

Du kan använda bild verktygen i menyfliksområdet om du vill ändra bildens utseende, till exempel lägga till en kant linje, med specialeffekter eller styra hur texten flödar runt bilden.

Överst på sidan

Redigera ett befintligt inlägg

Du kan spara dina inlägg som Word-filer på datorn och redigera dem senare.

 1. Klicka på knappen Öppna befintlig på fliken blogg inlägg för att se en lista över alla dina inlägg.

 2. Klicka på rubriken för inlägget som du vill redigera och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Felsöka problem med bloggposter i Word

Om du får problem med installationen, skapar innehåll eller publicerar kan du läsa följande avsnitt för möjliga lösningar.

Word kan inte registrera ditt konto

Kontrol lera att du har skrivit rätt URL för blogg sidan:

 • För Telligent communityär din blogg posts URL din blogg adress plus /metablog.ashx. Om din blogg adress till exempel är http://blogs.contoso.com skriver du http://blogs.contoso.com/metablog.ashx i rutan URL för blogg inlägg .

 • För WordPress är URL:en för ditt blogginlägg URL:en för din WordPress xmlrpc.php-fil, som oftast finns i webbplatsens rotmapp. Om webbplatsen till exempel är www.contoso.com skriver du https://www.contoso.com/xmlrpc.php. Om du installerade filen xmlrpc.php i en undermapp till webbplatsen, tar du med undermappen i URL:en. Om ditt exemplar av xmlrpc. php till exempel lagras i en undermapp som heter/Utilities skriver du https://www.contoso.com/Utilities/xmlrpc.php. Det är viktigt att se till att URL: en använder säkert HTTPS-format annars kommer du inte att kunna registrera ditt konto.

 • För andra leverantörerber du leverantören om URL: en för blogg inlägget och MetaWeblog API.

Problem med att publicera bilder

 • Om du använder en FTP-server för att hantera dina bilder kan du kontakta din tjänste leverantör för att lära dig hur bilder hanteras. Om din leverantör inte är värd för bilder direkt kan du kanske använda ett bild bibliotek på webben (kallas även foto album eller bild galleri) för att hantera bilderna på din blogg.

 • Om du inte kan publicera bilder, men kunde det förut, kan det bero på att ditt lagringsutrymme är slut. Ta bort onödiga filer på servern och försök igen.

 • Om du använder en annan bloggleverantör kan det hända att överföringen av bilder inte stöds. Kontakta leverantören om du behöver hjälp.

 • Om du har angett en URL för bildöverföring kontrollerar du att URL:en stämmer.

Problem med publicerings poster

 • Om du har tilldelat en kategori till ditt inlägg kanske blogg leverantören inte har stöd för kategorier. Återställ kategorin till Ingenoch försök igen.

 • Bloggleverantören kanske kräver att inläggen har en rubrik. Kontrollera att rubriken inte är tom och försök igen.

 • Du kanske har sparat ditt inlägg i Word 97-2003-filformat. Om fil namns tillägget i fil namnet är. doc i stället för. docx går det inte att publicera inlägget. Så här konverterar du filen:

  Word 2013 och Word 2016:När dokumentet är öppet väljer du file > export > ändra filtyp > dokument. Klicka på Spara som för att spara filen.

  Word 2010 och Word 2007:

  1. Med dokumentet öppet klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på konvertera.

  2. Spara filen genom att trycka på CTRL + S.

  3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på publiceraoch klicka sedan på blogg.

  4. Markera den ursprungliga titeln på inlägget, tryck på CTRL + X för att ta bort det och tryck sedan på DELETE två gånger för att ta bort den vågräta linjen och extra blank steg.

  5. Klicka på Ange inläggets rubrik häroch tryck på CTRL + V för att klistra in rubriken i innehålls kontrollen.

  6. Klicka på publicerai gruppen blogg på fliken blogg inlägg .

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×