Hjälp om Microsoft Power Query för Excel

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Power Query tillhandahåller data identifiering, datatransformering och berikning av Skriv bordet till molnet.

Standardfunktioner i Power Query

Nu kan du enkelt identifiera, kombinera och förfina data för bättre analys i Excel.

* Specifika versionsnummer för allmän tillgänglighet (GA) är Power Query 1.5.3296.2082 och Power Query 2.10.3547.461.

Läs mer om Power Query för Excel

Komma igång

Microsoft Power Query för Excel ger ett intuitivt användargränssnitt för dataidentifiering, datatransformering och databerikande.

Komma igång

Du kan dela och hantera frågor och även söka efter data inom organisationen. Mer information om hur du delar frågor finns i dela frågor.

Introduktion till Microsoft Power Query för Excel

Microsoft Power Query för Excel ger ett intuitivt användargränssnitt för dataidentifiering, datatransformering och databerikande.

Importera data från externa datakällor

Med Power Query kan du importera data till Excel från flera olika datakällor. När du har anslutit till en datakälla kan du forma data så att de motsvarar dina dataanalyskrav.

Forma data

Forma data från flera datakällor genom att redigera frågesteg som motsvarar dina dataanalyskrav.

Lägga till en fråga i ett Excel-kalkylblad

Infoga data från en fråga i ett Excel-kalkylblad. När du infogar data från en fråga kan du välja att läsa in en fråga till Excel-datamodellen.

Självstudiekurser

Power Query 101

I den här självstudiekursen får du hämta och transformera en tabell med data från en webbsida.

Kombinera data från flera datakällor

I den här självstudiekursen får du importera data från en lokal Excel-fil som innehåller produktinformation och från en OData-feed som innehåller produktorderinformation. Du utför transformerings- och sammansättningssteg och kombinerar data från båda källor för att producera rapporten Total Sales Per Product and Year (total försäljning per produkt och år).

Använda frågeredigeraren

Introduktion till Frågeredigeraren

Med frågeredigeraren kan du navigera, definiera och utföra datatransformeringsåtgärder över en datakälla.

Ändra en formel

Du kan ändra en annan formel än de som associeras med ett verktyg och du kan även ändra en befintlig formel.

Ändra frågestegsinställningar

I fönstret Steg kan du lägga till, redigera, ändra ordning på eller ta bort frågesteg för att ändra hur data transformeras.

Uppdatera en fråga

Uppdatera en fråga för att importera alla senaste data i en tabell utan att behöva skapa frågan på nytt.

Filtrera, sortera och gruppera data

Filtrera en tabell

Filtrera en tabell för att minska storleken på dina frågeresultat genom att utesluta rader eller kolumner baserat på storlek, värde eller villkor.

Infoga en tabell

Sortera tabellrader i frågeresultaten baserade på villkor, till exempel det alfabetiska eller numeriska värdet för en eller flera kolumner, och i stigande eller fallande ordning.

Gruppera rader i en tabell

Gruppera värdena i ett antal rader till ett enda värde genom att gruppera rader baserat på värdena i en eller flera kolumner. Mer information om hur man grupperar rader finns i självstudiekursen Kombinera data från flera datakällor.

Forma data i en fråga

Forma eller transformera en fråga

Forma data från flera datakällor genom att lägga till, ta bort eller redigera frågesteg som motsvarar dina dataanalyskrav.

Ta bort dubbletter

Tar bort alla rader i tabellen där värden i de markerade kolumnerna är dubbletter av tidigare värden. Raden med den första förekomsten av ett värde tas inte bort.

Ta bort rader med fel

Ta bort rader från en fråga med datafel.

Sekretessnivåer

Sekretessnivåer anger en avgränsningsnivå som definierar i vilken grad en datakälla isoleras från övriga datakällor.

Arbeta med kolumner

Infoga en anpassad kolumn i en tabell

Infoga kolumnen Index eller Anpassad (din egen formel) i den aktuella frågan.

Sammanställa data från en kolumn

Sammanställa data från en kolumn som innehåller en associerad tabell för att visa resultatet av en gruppåtgärd med Summa, Antal, Medel, Min och Max.

Slå samman kolumner

Slå samman värden i två eller fler kolumner till en enda kolumn i en fråga.

Använda en rad som kolumnrubriker

Använder en rad som kolumnrubriker.

Ta bort kolumner

Ta bort valda kolumner eller Ta bort andra kolumner från en fråga.

Byta namn på en kolumn

Byta namn på en kolumn i en datakälla. Det nya kolumnnamnet används i frågan.

Ersätta värden

Du kan ersätta ett värde med ett annat i markerade kolumner.

Dela en kolumn med text

En kolumn med text kan delas upp i flera kolumner på två sätt: med avgränsare eller med ett visst antal tecken.

UNPIVOT-kolumner

Transformerar valda kolumner till attributvärdepar.

Kombinera data från relaterade frågor

Kombinera flera frågor

Med Power Query kan du smidigt kombinera flera frågor genom att slå samman eller lägga till dem. Åtgärderna Slå samman och Lägg till kan användas på alla frågor med tabellformat, oberoende av vilken datakälla som uppgifterna kommer från.

Slå samman frågor

Med Slå samman skapas en ny fråga från två befintliga frågor.

Lägga till frågor

Med Lägg till skapas en ny fråga som innehåller alla rader från den första frågan följt av alla rader från den andra frågan.

Expandera en kolumn som innehåller en relaterad tabell

Expandera en kolumn som innehåller en associerad tabell för att visa relaterade data. Du kan extrahera alla kolumnvärden eller specifika kolumnvärden i den relaterade tabellen.

Dela frågor [Power Query version 2.10]

Dela frågor

När du har anslutit till de datakällor som krävs och förbättrat (filtrerat, utformat och transformerat) data enligt dina krav kan du dela alla metadata i resulterande datamängd som frågor i Power Query med alla eller vissa användare inom företaget.

Hantera delade frågor

Visa och uppdatera delade frågor

Visa och uppdatera dina delade frågor för att redigera frågedefinitionen eller metadata.

Visa och hantera frågor i en arbetsbok

Hantera dina frågor i en Excel-arbetsbok från en enda plats.

Hitta och använda en delad fråga

Hitta och använda en delad fråga

Du kan identifiera och använda en delad fråga vars underliggande data du vill använda i frågor för dataanalys och rapportering.

Visa användningsanalys för alla delade frågor

Vad är Power BI-administration?

Visa användningsanalys för delade frågor och samtidigt hantera dina delade frågor i Power Query.

Avancerade frågor

Skapa en avancerad fråga

Skapa avancerade frågor med hjälp av formelspråket i Power Query.

Formelkategorier i Power Query

Referens

Inställningar för datakälla

Microsoft Power Query för Excel sparar en autentiseringsuppgift, eller inloggningsidentitet, för varje datakällanslutning du använder på motsvarande sekretessnivå.

Guide till menyflikarna i Power Query

Läs om Power Query-formler

Formler i Power Query används för att utföra åtgärder som datainsamling och transformering.

Formelkategorier i Power Query

Specifikationer och begränsningar för Power Query

Felsökning

Välja språk

Power Query erbjuder olika möjligheter att visualisera data på ditt språk. I Windows-operativsystemet är ett språk (kallas även nationell inställning) en uppsättning med användarinställningar som är relaterade till användarens språk, miljö och/eller kulturella konventioner.

Crypto Mobility

Säkerhetsmeddelande: Power Query följer rikt linjerna för kryptografi mobilitet, i enlighet med Microsoft SDL-processen, genom att kryptera lokala AUTENTISERINGSUPPGIFTER med DPAPI.

Användningsvillkor för Microsoft Power Query

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×