Funktionen HSTACK lägger till data i den första tomma cellen i områdets högra del. 

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har en Office 365-prenumeration. Om du har en prenumeration på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Syntax

=H STACK(array1,[array2],...)

Argument

Beskrivning

matris

Matriserna som ska läggas till.

Kommentarer

HSTACK returnerar den matris som är bildad genom att lägga till var och en av matrisargumenten på ett kolumnmässigt sätt. Den resulterande matrisen kommer att ha följande mått:

  • Kolumner: Det maximala antalet kolumner från var och en av matrisargumenten.

  • Rader: det kombinerade antalet för alla rader från vart och ett av matrisargumenten.

 Om en matris innehåller färre rader eller kolumner än det högsta värdet i en markerad matris returnerar HSTACK ett #N/A-fel.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

2

A

B

X

Y

3

4

C

D

5

6

Funktion

Beskrivning

Resultat

'=HSTACK(A2:B4;C2:D3;E2:F2)

Lägger till områden lodrätt i sex kolumner.

1

2

A

B

X

Y

3

4

C

D

#SAKNAS!

#SAKNAS!

5

6

#SAKNAS!

#SAKNAS!

#SAKNAS!

#SAKNAS!

=VSTACK(A2:B4;C2:D3;E2:F2)

Data

1

2

A

B

C

#Värdefel!

3

4

D

E

F

5

6

Funktion

Beskrivning

Resultat

'=HSTACK(A2:B4;C2:D3;E2:F2)

Lägger till områden lodrätt i sex kolumner.

1

2

A

B

C

#Värdefel!

3

4

D

E

#SAKNAS!

#SAKNAS!

5

6

#SAKNAS!

#SAKNAS!

#SAKNAS!

#SAKNAS!

=HSTACK(A2:B4;C2:D3;E2:F2)

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Riktlinjer för och exempel på matrisformler

VSTACK (Funktionen VSTACK)

Funktionen CHOOSEROWS

FUNKTIONEN CHOOSECOLS

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×