Hur du använder datastaplar

Hur du använder datastaplar

I Visio Professional är en datastapel en data grafik som kan användas när du har importerat data till formerna. I följande exempel visas en datastapel för fältet % klart för var och en av dessa tre figurer:

Flödeschemafigurer med delvis fyllda datastaplar

Datastaplar är bra för att visa procenttal, klassificeringar, förlopp och belopp.

Använda datastaplar på figurer

 1. Kontrollera att fönstret Fält för datagrafik är öppet till höger. Om det inte är öppet går du till fliken Data och markerar kryssrutan Fält för datagrafik.

  Fliken Data, kryssrutan Datagrafikfält

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra alla figurer på sidan klickar du på en tom yta i diagrammet för att avmarkera alla former som eventuellt är markerade.

  • Om du bara vill ändra markerade figurer på sidan klickar du på en eller flera figurer för att markera dem.

 3. Ange vilket datafält du vill ändra till en datastapel i fönstret Fält för datagrafik.

 4. I samma fönster ska du också kontrollera att det fält som du vill ändra har en bock, och se till att välja det så att det markeras i blått:

  Fönstret Datagrafikfält, fältet % slutfört förkryssat och markerat

  Viktigt!: Om du inte har markerat ett fält i fönstret data grafik fält är galleriet data grafik inte tillgängligt i nästa steg.

 5. På fliken Data klickar du på nedpilen längst ned i galleriet Datagrafik.

  Fliken Data, knappen Datagrafiksgalleri

 6. Därefter väljer du ett objekt under Datastapel.

Konfigurera andra egenskaper för datastaplar

När du har använt en datastapel kan du behöva konfigurera den så att grafiken visualiserar dina data på rätt sätt. Du kanske till exempel vill ändra egenskaper som textformatering eller kanske placera den annorlunda.

 1. Följ steg 1–4 ovan.

 2. Klicka på Konfigurera på fliken Data.

  Fliken Data, knappen Konfigurera

 3. Om du vill ändra det övergripande utseendet på datastapeln väljer du ett annat format på menyn Format.

 4. Om du vill ändra hur datastapeln "fylls" eller visar förloppet kan du ange minimivärde och maxvärde:

  • Minimivärde Det här är det värde som gör att datastapeln visas "tom". Om dina data är i procentformat är det lägsta värdet 0, och därför visas datastapeln tom med det värdet. Men om dina data inte är i procentformat kan du ange att annat värde som minimivärde. Anta till exempel att det lägsta värdet i datamängden är 15. Du kan då ange minimivärdet 15, och det innebär att inget visas i datastapeln förrän värdet är större än 15.

  • Maxvärde Det här är det värde som gör att datastapeln visas "full". Om dina data är i procentformat är det högsta värdet 100, och därför visas datastapeln "full" med värdet 100. Men om dina data inte är i procentformat kan du ange att annat värde som maxvärde. Anta till exempel att det högsta värdet i datamängden är 150. Du kan då ange maxvärdet 150, och det innebär att datastapeln inte är helt full förrän värdet är 150.

 5. Du kan även ändra etiketten, värdet och bildtexterna. I följande illustration identifieras var och en av dessa komponenter. Etiketten är fältnamnet (eller kolumnnamnet) för importerade data. Värdet är det faktiska värdet i fältet. Bildtexten är hela datagrafikens område.

  Bildtext för datastapel med etikett och värde

  • Etikettplacering Bestämmer fältnamnets placering i förhållande till datastapeln. Det finns flera alternativ: Överkant, Nederkant, Vänster och Höger är gemensamma. Det finns även alternativet Visa inte om du inte vill visa den. I exemplet ovan är etikettens placering inställd på Överkant.

  • Etikett Det här är själva texten i fältnamnet. Om du vill anpassa detta från standardfältnamnet som finns i dina data väljer du [Standard], trycker på DELETE och skriver din egen text. Du kan till exempel ändra det till "% klart".

  • Etikett, teckenstorlek Här anges teckenstorlek för etiketten.

  • Värdeplacering Den här egenskapen avgör var datavärdet visas i förhållande till datastapeln. Det finns flera alternativ: Insida, Överkant, Nederkant, Vänster, Höger och så vidare. Det finns även alternativet Visa inte om du inte vill visa värdet. I exemplet ovan är värdeplaceringen Insida.

  • Värdeformat Med den här egenskapen kan du ange dataformat för värdet. Klicka på "..."-knappen och välj sedan bland vanliga format, t.ex. Tal, Valuta och Datum/tid.

  • Värde, teckenstorlek Här anges teckenstorlek för värdet.

  • Förskjutning av pratbubbla Med den här funktionen kan du finjustera placeringen av den övergripande bildtexten åt vänster eller höger.

  • Bild textens bredd Då kan du ändra bredden på data grafiken. Om du anger ett tal är standardenheten tum. Om du till exempel skriver 2 ändras bredden på data grafik området till 2 tum. Du kan också ange bredden i punkter. Om du anger punkter ska du se till att använda ett tal, blank steg och sedan "PT". Till exempel: 100 PT.

 6. Du kan också flytta datagrafik.

Se även

Använda ikon uppsättningar för att Visa "procent färdigt"

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×