Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Returnerar den hypergeometriska fördelningen. HYPGEOMFÖRD returnerar sannolikheten för ett givet antal lyckade sampel, givet storleken på samplet, antalet lyckade försök i populationen samt populationsstorleken. Använd HYPGEOMFÖRD för problem med en ändlig population, där varje observation är ett lyckat försök eller ett misslyckande, och där varje delmängd av en given storlek väljs med samma sannolikhet.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om den nya funktionen finns i Funktionen HYPGEOM.FÖRD.

Syntax

HYPGEOMFÖRD(sampel;antal_sampel;population;antal_population)

Syntaxen för funktionen HYPGEOMFÖRD har följande argument:

 • Sampel     Obligatoriskt. Antalet lyckade försök i samplet.

 • Antal_sampel     Obligatoriskt. Storleken på samplet.

 • Population     Obligatoriskt. Antalet lyckade försök i populationen.

 • Antal_population     Obligatoriskt. Storleken på populationen.

Kommentarer

 • Alla argument avkortas till närmast lägre heltal.

 • Om något argument inte är numeriskt returnerar HYPGEOMFÖRD felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om sampel < 0 eller sampel är större än den mindre av antal_sampel och population, returnerar HYPGEOMFÖRD felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om sampel är mindre än den större av 0 och (antal_sampel - antal_population + population), returnerar HYPGEOMFÖRD felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om antal_sampel ≤ 0 eller antal_sampel > antal_population, returnerar HYPGEOMFÖRD felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om population ≤ 0 eller population > antal_population, returnerar HYPGEOMFÖRD felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om antal_population ≤ 0 returnerar HYPGEOMFÖRD felvärdet #OGILTIGT!.

 • Ekvationen för den hypergeometriska fördelningen är:

  Hypgeomdist

  där:

  x = sampel

  n = antal_sampel

  M = population

  N = antal_population

  HYPGEOMFÖRD används vid sampling utan ersättning från en ändlig population.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

1

Antal lyckade försök i samplet

4

Sampelstorlek

8

Antal lyckade försök i populationen

20

Populationens storlek

Formel

Beskrivning

Resultat

=HYPGEOMFÖRD(A2;A3;A4;A5)

Den hypergeometriska fördelningen för sampel och population i cellerna A2, A3, A4 och A5.

0,3633

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×