HYPGEOMFÖRD (funktionen HYPGEOMFÖRD)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar den hypergeometriska fördelningen. HYPGEOMFÖRD returnerar sannolikheten för ett givet antal lyckade sampel, givet storleken på samplet, antalet lyckade försök i populationen samt populationsstorleken. Använd HYPGEOMFÖRD för problem med en ändlig population, där varje observation är ett lyckat försök eller ett misslyckande, och där varje delmängd av en given storlek väljs med samma sannolikhet.

Syntax

HYPGEOMFÖRD(stickprov_s;antal_stickprov;population_s;antal_population)

Sampel     är antalet lyckade försök i samplet.

Antal_sampel     är storleken på samplet.

Population     är antalet lyckade försök i populationen.

Antal_population     är populationens storlek.

Kommentarer

 • Alla argument avkortas till närmast lägre heltal.

 • Om något argument inte är numeriskt returneras felvärdet #Värdefel!.

 • Om sampel < 0 eller sampel är större än det mindre antal _sampel eller population, returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om sampel är mindre än det större 0 eller (antal_sampel - antal_population + population) returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om antal_sampel < 0 eller antal_sampel > antal_population returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om population < 0 eller population > antal_population returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om antal_population < 0 returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Ekvationen för den hypergeometriska fördelningen är:

  Ekvation

  där:

  x = sampel

  n = antal_sampel

  M = population

  N = antal_population

HYPGEOMFÖRD används vid sampling utan ersättning från en ändlig population.

Exempel

Ett sampel med konfekt innehåller 20 bitar. Åtta bitar är karameller och de återstående 12 är choklad. Om en person slumpmässigt väljer 4 bitar, returnerar följande funktion sannolikheten att exakt 1 bit är en karamell.

Sampel

Antal_sampel

Population

Antal_Population

Formel

Beskrivning (resultat)

1

4

8

20

=HYPGEOMFÖRD([Sampel];[Antal_sampel];[Population];[Antal_Population])

Den hypergeometriska fördelningen för sampel och population (0,363261)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×