IFS (Funktionen IFS)

Funktionen IFS kontrollerar om ett eller flera villkor uppfylls och returnerar ett värde som motsvarar det första villkoret som är SANT. IFS kan ersätta flera kapslade OM-uttryck, och är mycket enklare att läsa med flera villkor.

Obs!: Den här funktionen är tillgänglig i Windows eller Mac om du har Office 2019, eller om du har en Microsoft 365-prenumeration. Om du ärMicrosoft 365-prenumerant bör du kontrol lera att du har den senaste versionen av Office.

Enkel syntax

Enkelt uttryck är syntaxen för IFS-funktionen:

=IFS([Något är Sant1; Värde om Sant1;Något är Sant2;Värde om Sant2;Något är Sant3;Värde om Sant3)
 

Observera att funktionen IFS gör det möjligt att testa upp till 127 olika villkor. Men vi rekommenderar inte att du kapslar för många villkor med OM- eller IFS-uttryck. Detta eftersom flera villkor måste anges i rätt ordning och de kan vara svåra att skapa, testa och uppdatera.

Syntax

  • IFS(logisk_test1; värde_om_sant1; [logisk_test2; värde_om_sant2]; [logisk_test3; värde_om_sant3],...)

Argument

Beskrivning

logisk_test1 (obligatoriskt)

Villkor som utvärderas till SANT eller FALSKT.

värde_om_sant1 (obligatoriskt)

Resultat som ska returneras om logisk_test1 utvärderas som SANT. Kan vara tom.

logisk_test2…logisk_test127 (valfritt)

Villkor som utvärderas till SANT eller FALSKT.

värde_om_sant2…värde_om_sant127 (valfritt)

Resultat som ska returneras om logisk_testN utvärderas till SANT. Varje värde_om_santN motsvarar ett logisk_testN-villkor. Kan vara tom.

Exempel

Funktionen IFS exemplet Betyg.  Formeln i cell B2 är 	=IFS(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";SANT,"F")

Formeln för cellerna A2:A6 är:

  •  =IFS(A2>89;"A",A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";SANT;"F")

Som anger OM(A2 är Större än 89, returnera ett "A", OM A2 är Större än 79, returnera ett "B", och så vidare och för alla andra värden som är mindre än 59, returnera ett "F").

Exempel 2

Funktionen IFS – Exemplet dagar i veckan – Formeln i cell G2 är 	=IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

Formeln i cell G7 är:

  •  =IFS(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Som anger OM(värdet i cell F2 är lika med 1, returnera värdet i cell D2, OM värdet i cell F2 är lika med 2, returnera värdet i cell D3, och så vidare, som till sist slutar med värdet i cell D8 om inget av de andra villkoren uppfylls).

Kommentarer

  • Om du vill ange ett standardresultat kan du ange SANT för ditt slutliga logisk_test-argument. Om inget av de andra villkoren uppfylls kommer motsvarande värde returneras. I exempel 1 visar raderna 6 och 7 (med betyget 58) detta.

  •  Om ett logisk_test-argument anges utan motsvarande värde_om_sant visar den här funktionen felmeddelandet "Du har angett för få argument för den här funktionen".

  •  Om ett logisk_test-argument utvärderas och matchas till ett annat värde än SANT eller FALSKT returnerar den här funktionen felet #VÄRDEFEL!.

  •  Om inga SANT-villkor finns returnerar den här funktionen felet #Saknas.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Närliggande avsnitt

Funktionen OM
Avancerade OM-funktioner – arbeta med kapslade funktioner och undvika fallgropar
Utbildningsvideor: Avancerade OM-funktioner
Funktionen ANTAL.OM beräknar värden baserat på ett enda villkor
Funktionen ANTAL.OMF beräknar värden baserat på flera villkor
Funktionen SUMMA.OM summerar värden baserat på ett enda villkor
Funktionen SUMMA.OMF summerar värden baserat på flera villkor
Funktionen OCH
Funktionen ELLER
Funktionen LETARAD
Översikt över formler i Excel
Hur du undviker felaktiga formler
Upptäcka fel i formler
Logiska funktioner
Excel-funktioner (alfabetisk ordning)
Excel-funktioner (efter kategori)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×