När Project upptäcker en möjlig schemaläggningskonflikt med en manuellt schemalagd aktivitet genereras en varning och fältet som innehåller problemdata är understruket med rött. Fältet Ignorera varningar anger om du har valt att dölja varningsindikatorn för schemakonflikter.

Datatyp    Ja/Nej-fält

Posttyp    Angett

Beräkning    Text

Användningsområden    Lägg till fältet Ignorera varningar i en aktivitetslista om du snabbt vill ändra om du vill visa varningsindikatorer för manuellt schemalagda aktiviteter. Som standard är fältet Ignorera varningar inställt på Nej. Du kan använda det här fältet för att snabbt ändra Nej till Ja. På samma sätt kan du, om du vill se varningsindikatorer som du har dolt, använda det här fältet för att ändra Ja till Nej. Du kan sortera, gruppera eller filtrera om du vill visa alla Ja-poster tillsammans.

Exempel    Du börjar skapa det breda ramverket för ett nytt projekt, och med den skissade schemaläggningsinformation som du har hittills för de manuellt schemalagda aktiviteterna visas några indikatorer för schemaläggningskonflikter. Du är inte redo att lösa konflikterna än och vill inte se indikatorerna. Därför lägger du till fältet Ignorera varningar i tabelldelen i vyn Gantt-schema. För varje aktivitet som visar en varning ändrar du Nej till Ja.

Kommentarer    Du kan också ange att varningar ska döljas i fönstret Aktivitetskontroll för aktiviteten.

Du kan dölja eller visa alla varningar och förslagsindikatorer Project Alternativ.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×