Importera data till Visio, en översikt

Importera data till Visio, en översikt

I Visio Professional kan du importera data från externa källor. Datakällan kan vara en arbetsbok i Excel, Access-databas, SQL Server-databas, SharePoint-lista, OLEDB-källa eller en ODBC-källa.

När data har importerats blir diagrammet mer användbart på många sätt. I följande exempel har data importerats till ett flödesschema och data visualiseras med förloppsindikatorer. Staplarna visar aktuell status för varje steg i processen. Därför visar flödesschemat inte enbart hur processen ska fortlöpa. Det visar också processens aktuella status.

Flödeschemafigurer med delvis fyllda datastaplar

I Visio kan du även uppdatera importerade data. Med denna funktion blir diagrammet mindre statiskt och fungerar mer som en liveinstrumentpanel som du och din grupp kontinuerligt kan referera till.

Hur data länkas i diagrammet

När du importerar data länkas (eller kopplas) en rad med data till en figur. Du kan ange vilka fält som ska visas i figuren. I exemplet nedan har en rad kopplats till en flödesschemafigur och det enda fältet som visas är "procent klart". Det visualiseras som en datastapel och den är fylld upp till 90 %.

Datarad med fält, pil, figur med datastapel

Datagrafik

När data importeras och länkas till en figur visas informationen som datagrafik. Datagrafik är en visualisering av ett datafält. I exemplet nedan visas datagrafik för figuren för hämtning av krav, och det som visas är mängden färdigt arbete.

Form och datagrafik

Datagrafik kan också vara en färgad flagga som anger ett ja- eller nejvärde som "I tid" eller "Inte i tid". Det kan också vara text placerad på figuren som fungerar som en etikett. Det finns även sätt att färga figurer efter värde.

Fortsättning

Importera data till formerna i ritningen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×