Relaterade ämnen
×
Celler
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Celler

Importera eller exportera textfiler (.txt eller .csv)

Det finns två sätt att importera data från en textfil med Excel: du kan öppna dem i Excel eller importera dem som en externt dataområde. Om du vill exportera data från Excel till en textfil använder du kommandot Spara som och ändrar filtypen från den nedrullningsbara menyn.

Det finns två vanliga textfilformat:

 • Avgränsade textfiler (.txt), där TABB-tecknet (ASCII-teckenkod 009) vanligtvis avgränsar varje textfält.

 • Textfiler med kommaavgränsade värden (.csv), där kommatecknet (,) vanligtvis avgränsar varje textfält.

Du kan ändra det avgränsartecken som används i både avgränsade och .csv textfiler. Det här kan vara nödvändigt för att säkerställa att import- eller exportåtgärden fungerar som du vill.

Obs!: Du kan importera eller exportera upp till 1 048 576 rader och 16 384 kolumner.

Importera en textfil genom att öppna den i Excel

Du kan öppna en textfil som du har skapat i ett annat program som en Excel-arbetsbok med hjälp av kommandot Öppna . När du öppnar en textfil i Excel ändras inte filformatet – du kan se det i Namnlisten i Excel, där namnet på filen behåller filnamnstillägget (till exempel .txt eller .csv).

 1. Gå till Arkiv > Öppna och bläddra till den plats där textfilen finns.

 2. Välj Textfiler i listrutan filtyp i dialogrutan Öppna .

 3. Leta reda på och dubbelklicka på den textfil som du vill öppna.

  • Om filen är en textfil (.txt) startar Excel guiden Importera text. När du är klar med stegen klickar du på Slutför för att slutföra importen. Mer information om avgränsare och avancerade alternativ finns i Textimportguiden .

  • Om filen är en .csv fil öppnas textfilen automatiskt i Excel och data visas i en ny arbetsbok.

   Obs!: När en .csv fil öppnas i Excel används de aktuella standardinställningarna för dataformat för att tolka hur du importerar varje kolumn med data. Om du vill ha mer flexibilitet när du konverterar kolumner till olika dataformat kan du använda guiden Importera text. Formatet för en datakolumn i den .csv filen kan till exempel vara MDY, men Excels standarddataformat är YMD, eller så vill du konvertera en kolumn med tal som innehåller inledande nollor till text så att du kan behålla de inledande nollorna. Om du vill tvinga Excel att köra guiden Importera text kan du ändra filnamnstillägget från .csv till .txt innan du öppnar det, eller så kan du importera en textfil genom att ansluta till den (mer information finns i följande avsnitt).

Importera en textfil genom att ansluta till den

Du kan importera data från en textfil till ett befintligt kalkylblad.

 1. Klicka på cellen där du vill placera data från textfilen.

 2. Klicka på Från text/CSV i gruppen Hämta & Transformera data på fliken Data.

 3. Leta rätt på och dubbelklicka på den textfil du vill importera i dialogrutan Importera data och klicka på Importera.

  Följ anvisningarna i textimportguiden. Klicka på Hjälp knappbild på en sida i Textimportguiden om du vill ha mer information om hur du använder guiden. När du är klar med stegen i guiden klickar du på Slutför för att slutföra importen.

 4. Gör följande i dialogrutan Importera data :

  1. Under Var vill du placera dessa data? gör du något av följande:

   • Om du vill returnera data till den valda platsen klickar du på Befintligt kalkylblad.

   • Om du vill återställa data till det övre vänstra hörnet i ett nytt kalkylblad klickar du på Nytt kalkylblad.

  2. Du kan också klicka på Egenskaper för att ange alternativ för uppdatering, formatering och layout för importerade data.

  3. Klicka på OK.

   Excel placerar det externa dataområdet på den plats som du anger.

Om excel inte konverterar en kolumn med data till det format du vill använda kan du konvertera data när du har importerat dem. Mer information finns i Konvertera tal som lagras som text till tal och Konvertera datum som lagras som text till datum.

Exportera data till en textfil genom att spara den

Du kan konvertera ett Excel-kalkylblad till en textfil med hjälp av kommandot Spara som .

 1. Öppna Arkiv > Spara som.

 2. Dialogrutan Spara som visas.

 3. I rutan Filformat väljer du textfilformatet för kalkylbladet.

  • Klicka till exempel på Text (tabbavgränsad) eller CSV (kommaavgränsad).

  • Obs!: De olika formaten har stöd för olika funktionsuppsättningar. Mer information om de funktionsuppsättningar som stöds av olika textfilformat finns i Filformat som stöds i Excel.

 4. Bläddra till den plats där du vill spara den nya textfilen och klicka sedan på Spara.

 5. En dialogruta visas som påminner dig om att endast det aktuella kalkylbladet sparas i den nya filen. Om du är säker på att det aktuella kalkylbladet är det kalkylblad som du vill spara som en textfil klickar du på OK. Du kan spara andra kalkylblad som separata textfiler genom att upprepa den här proceduren för varje kalkylblad.

 6. En andra dialogruta visas och påminner dig om att kalkylbladet kan innehålla funktioner som inte stöds av textfilformat. Om du bara vill spara kalkylbladsdata i den nya textfilen klickar du på Ja. Om du är osäker och vill veta mer om vilka Excel-funktioner som inte stöds av textfilformat klickar du på Hjälp för mer information.

Mer information om hur du sparar filer i andra format finns i Spara en arbetsbok i ett annat filformat.

Importera en textfil genom att ansluta till den (Power Query)

Du kan importera data från en textfil till ett befintligt kalkylblad.

 1. Klicka på Från text/CSV i gruppen Hämta & Transformera data på fliken Data.

 2. Leta rätt på och dubbelklicka på den textfil du vill importera i dialogrutan Importera data och klicka på Importera.

 3. I dialogrutan Förhandsgranskning har du flera alternativ:

  • Välj Läs in om du vill läsa in data direkt till ett nytt kalkylblad.

  • Du kan också välja Läs in om du vill läsa in data i en tabell, pivottabell/pivotdiagram, ett befintligt/nytt Excel-kalkylblad eller bara skapa en anslutning. Du kan också välja att lägga till dina data i datamodellen.

  • Välj Transformera data om du vill läsa in data i Power Query och redigera dem innan du tar dem till Excel.

Om excel inte konverterar en viss kolumn med data till det format du vill använda kan du konvertera data när du har importerat dem. Mer information finns i Konvertera tal som lagras som text till tal och Konvertera datum som lagras som text till datum.

Exportera data till en textfil genom att spara den

Du kan konvertera ett Excel-kalkylblad till en textfil med hjälp av kommandot Spara som .

 1. Öppna Arkiv > Spara som.

 2. Klicka på Bläddra.

 3. Välj textfilformat för kalkylbladet under Filformat i dialogrutan Spara som. Klicka till exempel på Text (tabbavgränsad) eller CSV (kommaavgränsad).

  Obs!: De olika formaten har stöd för olika funktionsuppsättningar. Mer information om de funktionsuppsättningar som stöds av olika textfilformat finns i Filformat som stöds i Excel.

 4. Bläddra till den plats där du vill spara den nya textfilen och klicka sedan på Spara.

 5. En dialogruta visas som påminner dig om att endast det aktuella kalkylbladet sparas i den nya filen. Om du är säker på att det aktuella kalkylbladet är det kalkylblad som du vill spara som en textfil klickar du på OK. Du kan spara andra kalkylblad som separata textfiler genom att upprepa den här proceduren för varje kalkylblad.

  Du kan också se en varning under menyfliksområdet om att vissa funktioner kan gå förlorade om du sparar arbetsboken i CSV-format.

Mer information om hur du sparar filer i andra format finns i Spara en arbetsbok i ett annat filformat.

Hur du ändrar avgränsare vid import beror på hur du importerar texten.

 • Om du använder Hämta & transformera data > Från text/CSV väljer du ett tecken i listan under Avgränsare när du har valt textfilen och klickar på Importera. Du kan se effekten av ditt nya val direkt i dataförhandsgranskningen, så att du kan vara säker på att du gör det val du vill ha innan du fortsätter.

 • Om du använder Textimportguiden för att importera en textfil kan du ändra den avgränsare som används för importåtgärden i steg 2 i textimportguiden. I det här steget kan du också ändra hur på varandra följande avgränsare, till exempel på varandra följande citattecken, hanteras.

  Mer information om avgränsare och avancerade alternativ finns i Textimportguiden .

Om du vill använda ett semikolon som standardlistavgränsare när du sparar som .csv, men behöver begränsa ändringen till Excel, kan du överväga att ändra standardavgränsaren för decimaler till ett kommatecken – det tvingar Excel att använda semikolon för listavgränsaren. Självklart kommer detta också att ändra hur decimaltal visas, så överväg också att ändra tusentalsavgränsaren för att begränsa förvirringen.

 1. Ta bort Excel-alternativ > Alternativen för avancerad > redigering > Använd systemavgränsare.

 2. Ange decimalavgränsare till , (ett kommatecken).

 3. Ange tusentalsavgränsare till . (en punkt).

När du sparar en arbetsbok som en .csv fil är standardlistavgränsaren (avgränsare) ett kommatecken. Du kan ändra detta till ett annat avgränsningstecken med hjälp av inställningarna för Windows-region. 

Varning!: Om du ändrar Windows-inställningen sker en global ändring på datorn som påverkar alla program. Om du bara vill ändra avgränsaren för Excel läser du Ändra standardlistavgränsaren för att spara filer som text (.csv) i Excel.

 1. I Microsoft Windows 11 väljer du sökfältet och skriver Regioninställningar.

 2. Välj Inställningar för administrativt språk.

 3. Under fliken Format väljer du Ytterligare inställningar.

 4. I dialogrutan Anpassa format , på fliken Tal , skriver du ett tecken som ska användas som ny avgränsare i rutan Listavgränsare .

 5. Välj OK två gånger.

 1. I Microsoft Windows 10 högerklickar du på Start och klickar sedan på Inställningar.

 2. Klicka på Tid & språk och klicka sedan på Region i den vänstra panelen.

 3. Klicka på Ytterligare datum, tid och nationella inställningar under Nationella inställningar på huvudpanelen.

 4. Under Region klickar du på Ändra datum-, tids- eller talformat.

 5. Klicka på Ytterligare inställningar på fliken Format i dialogrutan Region.

 6. I dialogrutan Anpassa format , på fliken Tal , skriver du ett tecken som ska användas som ny avgränsare i rutan Listavgränsare .

 7. Välj OK två gånger.

 1. Klicka på Start-knappen i Microsoft Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Ändra datum-, tids- eller sifferformat.

 3. Klicka på Ytterligare inställningar på fliken Format i dialogrutan Region.

 4. I dialogrutan Anpassa format , på fliken Tal , skriver du ett tecken som ska användas som ny avgränsare i rutan Listavgränsare .

 5. Välj OK två gånger.

Obs!:  När du har ändrat listavgränsartecknet för datorn används det nya tecknet som listavgränsare i alla program. Du kan ändra tillbaka tecknet till standardtecknet genom att följa samma procedur.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Importera data från externa datakällor (Power Query)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×