Om du startade projektet i Excel men behöver hantera mer komplexa scheman, resursdelning och spårning är det nog dags att flytta över informationen till Project. Det kan du göra med hjälp av importguiden i Project. Följ bara anvisningarna för att importera informationen till ett nytt eller ett befintligt projekt, så överförs den automatiskt till rätt fält i Project.

 1. Klicka på Arkiv > Nytt i Project.

 2. På sidan Nytt klickar du på Nytt från Excel-arbetsbok.

  Excel-arbetsboksmall

 3. I Öppna-rutan klickar du på pilen bredvid XML-format och väljer Excel-arbetsbok eller Excel 97-2003-arbetsbok (om projektinformationen har ett tidigare filformat).

  Välj vilken Excel-arbetsbok du vill öppna och hämta data från

 4. Leta upp och markera den arbetsbok som du vill importera. Klicka på Öppna.

 5. Klicka på Nästa i guiden Importera för att komma igång. Följ anvisningarna för att slutföra importen.

  Guiden Importera i Project

  • I steg 2 skapar du en karta från grunden eller väljer en fördefinierad karta som matchar dina data. Klicka sedan på Nästa.

  • I steg 3 importerar du informationen till ett nytt projekt eller det projekt som du har öppet. Klicka sedan på Nästa.

  • I steg 4 väljer du den typ av information som du importerar så att den kan överföras från Excel till Project. Klicka sedan på Nästa.

  • I steg 5 kontrollerar du de mappade fälten, gör de justeringar som behövs och klickar på Nästa.

  • I det sista steget klickar du på Spara import- och exportspecifikation om du vill återanvända den informationen. Klicka sedan på Slutför.

Mer om hur du importerar och exporterar projektdata

 • Om du ofta startar dina projekt i Excel kan du prova att använda någon av projektmallarna där. De är utformade för att använda lämpliga fält för att göra mappningen från Excel till Project enklare. I Excel du på Arkiv > Nyttoch väljer sedan en projektmall som Microsoft Project aktivitetslista.

 • Du kan även exportera data från Project till Excel för dataanalys och visuella rapporter.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×