Inaktiv (resursfält)

Datatyp    Ja/Nej

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Företagsresurser tas inte bort. I stället inaktiveras de av en användare som har administratörsprivilegier. I fältet Inaktiv anges om en företagsresurs är aktiv eller inaktiv.

Beräkning    När en inaktiv företagsresurs begärs från projektportfölj anges Ja i fältet Inaktiv. I annat fall anges Nej.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Inaktiv i en resursvy om du vill visa eller filtrera fram inaktiva resurser. Det är särskilt användbart om du vill ta reda på om ett projekts resurser som är tilldelade aktiviteter har inaktiverats.

Exempel    Eftersom tre resurser i din grupp nyligen har överförts till en annan avdelning är de inte tillgängliga för arbete i ditt projekt. Deras status i företagets resurspool har uppdaterats av personaladministratören. Du lägger till fältet Inaktiv i Resurslista och filtrerar på fältet Inaktiv med värdet Ja. Då hittar du tilldelningarna för resurserna, så att du kan ersätta dem med aktiva resurser.

Obs!    I listvyer visas indikatorn Inaktiv vid namnen för inaktiva resurser. Det går inte att lägga till inaktiva resurser som nya medlemmar i en projektgrupp.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×