Innehållsförteckning
×
Använda Word för skolan
Använda Word för skolan

Indrag av första raden i ett stycke

Din webbläsare har inte stöd för video.

Om du vill ha ett indrag av första raden i ett stycke placerar du markören i början av stycket och trycker på tabbtangenten. När du trycker på Retur för att påbörja nästa stycke kommer den första raden att ha indrag.

Tips: Om du vill ändra indrag för stycken som redan har skrivits använder du tabbtangenten i det första stycket enligt beskrivningen ovan. Placera sedan markören i början av nästa stycke. Tryck på Backsteg och sedan på Retur. Upprepa processen för efterföljande stycken.

Indrag av första raden som standard

Om du alltid vill ha indrag av första raden ändrar du formatmallen Normal:

 1. Placera markören någonstans i stycket.

 2. Gå till fliken Start, högerklicka på formatmallen Normal och välj Ändra.

  Högerklicka på formatmallen Normal och välj Ändra
 3. Välj Format och sedan Stycke.

  Välj Format och sedan Stycke
 4. Gå till fliken Indrag och avstånd, sedan Indrag och välj Första raden.

  Alternativet för indrag av första raden är markerat i dialogrutan Stycke
 5. Välj OK.

 6. Välj OK igen.

  Obs!: Om du alltid vill ha indrag av första raden när du skapar ett nytt dokument väljer du alternativet Nya dokument som baseras på den här mallen innan du väljer OK.
  Nya dokument som baseras på den här mallen – alternativ i dialogrutan Ändra formatmall

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×