Infoga datum och tid i en rapport eller ett formulär

 1. Öppna Access-rapporten eller -formuläret i designvyn eller layoutvyn.

 2. På fliken Design, i gruppen Sidhuvud/sidfot, klickar du på Datum och tid

  Dialogrutan Datum och tid öppnas.

 3. Avmarkera kryssrutan Visa datum om du inte vill ta med datumet.

 4. Om du vill ta med datumet klickar du på det datumformat du vill använda.

 5. Avmarkera kryssrutan Visa tid om du inte vill ta med tiden.

 6. Om du vill ta med tiden klickar du på det tidsformat du vill använda.

  Ett urval av datum- och tidsinformation i de format du har valt visas i området med Exempel i dialogrutan.

 7. Klicka på OK.

  Informationen för datum och tid läggs till i rapporten eller formuläret.

Obs!: Fälten för datum och tid i ett formulär visar systemdatum och systemtid för tidpunkten då formuläret öppnades. Fälten för datum och tid i en rapport visar systemdatum och systemtid för tidpunkten då sidan som innehåller fälten skrevs ut eller förhandsgranskades.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×