Dela och använda samtidig redigering

Infoga eller ta bort en kommentar

Infoga eller ta bort en kommentar

Om du bifogar dina kommentarer till vissa delar av ett dokument blir dina feedback tydligare. Om någon annan lägger till kommentarer i dokumentet kan du använda en diskussion, även om du inte är med i dokumentet samtidigt.

  1. Markera det innehåll som du vill kommentera.

  2. Gå till granska> ny kommentar.

  3. Skriv din kommentar. Om du vill göra ändringar i en kommentar kan du gå tillbaka och redigera dem.

  4. Om du vill svara på en kommentar går du till kommentaren och väljer svara.

Obs!: Tänk på att det är möjligt för andra att redigera dina kommentarer. Kommentarer i ett Office-dokument sparas i filen, så vem som helst med redigerings åtkomst till filen kan redigera din kommentar.

Lägga till en kommentar

Öva med kommentarer och andra samarbets funktioner i Word genom att hämta den här funktionen i Word Learning guide.

Ta bort kommentarer

Högerklicka på kommentaren och välj ta bort kommentar.

Om du vill ta bort alla kommentarer i dokumentet går du till fliken Granska , klickar på nedpilen vid ta bortoch väljer ta bort alla kommentarer i dokumentet.

  1. Markera det innehåll som du vill kommentera.

  2. Välj Granska > Ny kommentar.

    Kommentarer i menyfliksområdet för Word

  3. Skriv kommentaren och välj publicera. En bild av en kommentar som visar knappen publicera. Knappen publicera finns i det nedre till höger finns hörnet på kommentars kortet när du utarbetar en ny kommentar eller kommentars svar.

  4. Om du vill svara på en kommentars tråd går du till kommentaren och väljer @mention eller svara. En bild av en kommentar som visar rutan @mention eller svar. Klicka i det här textfältet om du vill starta ett nytt svar på den associerade kommentars tråden.

Bubblor Kommentarsbubbla i marginalen visar var någon har lämnat en kommentar.

Öva med kommentarer och andra samarbets funktioner i Word genom att hämta den här funktionen i Word Learning guide.

Redigera kommentarer

Du kan redigera en kommentar genom att välja Redigera kommentar under List menyn fler tråd åtgärder, som finns längst upp till höger i kommentaren. 

En bild av ett kommentars kort som visar alternativet Redigera kommentar. Alternativet finns under menyn fler tråd åtgärder, som finns längst upp till höger i kommentaren.

Obs!: I Word för webben har vi begränsat alternativet Redigera kommentar som bara är tillgängligt på kommentarer som du har skapat. Tänk på att det kan fortfarande vara möjligt för andra att redigera dina kommentarer genom att ändra Office-filen direkt.  

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort en kommentar genom att välja ta bort tråd under List menyn fler tråd åtgärder, som finns längst upp till höger i kommentaren.

En bild av en kommentar som visar alternativet ta bort tråd under menyn fler tråd åtgärder på kommentars kortet.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×