Dela och använda samtidig redigering

Infoga eller ta bort en kommentar

Infoga eller ta bort en kommentar

Om du bifogar dina kommentarer i specifika delar av ett dokument blir din feedback tydligare. Om någon annan kommenterar dokumentet kan du föra en diskussion genom att svara på deras kommentarer, även när alla inte är i dokumentet samtidigt.

  1. Markera det innehåll som du vill kommentera.

  2. Gå till Granska > ny kommentar.

  3. Skriv din kommentar. Om du vill ändra någon av dina kommentarer går du bara tillbaka och redigerar dem.

  4. Om du vill svara på en kommentar går du till kommentaren och väljer Svara.

Obs!: Tänk på att det är möjligt för andra att redigera dina kommentarer. Kommentarer i ett Office-dokument lagras i filen, så att alla som har redigeringsbehörighet till filen kan redigera din kommentar.

Lägg till en kommentar

Öva med kommentarer och andra samarbetsfunktioner i Word genom att ladda ned den här utbildningsguiden för Samarbeta i Word.

Ta bort kommentarer

Högerklicka på kommentaren och välj Ta bort kommentar.

Om du vill ta bort alla kommentarer i dokumentet går du till fliken Granska, klickar på nedpilen på Ta bort och väljer Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

  1. Markera det innehåll som du vill kommentera.

  2. Välj Granska > Ny kommentar.

    Kommentarer i menyfliksområdet för Word

  3. Skriv kommentaren och välj Publicera. En bild av en kommentar som visar knappen Publicera. Knappen Publicera finns i det nedre högra hörnet av kommentarskortet när du skriver ett nytt svar på kommentarer eller kommentarer.

  4. Om du vill svara på en kommentarstråd går du till kommentaren och väljer @mention eller svara. En bild av en kommentar, som visar @mention eller svarsrutan. Klicka i det här textfältet för att starta ett nytt svar på den associerade kommentarstråden.

Bubblor Kommentarsbubbla i marginalen anger var någon har lämnat en kommentar.

Öva med kommentarer och andra samarbetsfunktioner i Word genom att ladda ned den här utbildningsguiden för Samarbeta i Word.

Redigera kommentarer

Du kan redigera en kommentar genom att välja Redigera kommentar under listrrutan Fler trådåtgärder, som finns i det övre högra hörnet i kommentaren. 

En bild av ett kommentarskort med alternativet Redigera kommentar. Alternativet finns under den nedrullningsmenyn Fler trådåtgärder, som finns i det övre högra hörnet i kommentaren.

Obs!: I Word för webben har vi begränsat alternativet Redigera kommentar till att endast vara tillgängligt för kommentarer som du har skrivit. Men kom ihåg att det kanske fortfarande är möjligt för andra att redigera dina kommentarer genom att ändra din Office-fil direkt.  

Ta bort kommentarer

Du kan ta bort en kommentar genom att välja Ta bort tråd under listrrutan Fler trådåtgärder, som finns i det övre högra hörnet i kommentaren.

En bild av en kommentar som visar alternativet Ta bort tråd under menyn Fler trådåtgärder på kommentarskortet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×