Rad och kolumner

Lägga till eller ta bort rader och kolumner

Infoga eller ta bort rader och kolumner

Infoga och ta bort rader och kolumner för att organisera ett kalkyl blad.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Antalet kolumner och rader är begränsat i Microsoft Excel. Ett kalkylblad kan som mest vara 16 384 kolumner brett och 1 048 576 rader högt.

Infoga eller ta bort en kolumn

  1. Markera en cell i kolumnen och gå sedan till start > Infoga > Infoga kalkyl blads kolumner eller ta bort kalkyl blads kolumner.

  2. Du kan också högerklicka på kolumnens överkant och sedan klicka på Infoga eller ta bort

Infoga eller ta bort en rad

  1. Markera en cell på raden och gå sedan till start > Infoga > Infoga kalkyl blads rader eller ta bort kalkyl blads rader.

  2. Du kan också högerklicka på rad numret och sedan klicka på Infoga eller ta bort.

Formateringsalternativ

När du markerar en rad eller kolumn som innehåller formatering överförs den formateringen till en ny rad eller kolumn som du infogar. Om du inte vill att formateringen ska användas kan du välja knappen Infoga alternativ när du har infogat och välja bland följande alternativ:

Bild av knappen Infoga alternativ som visas efter att du har infogat rader eller kolumner.

Om knappen alternativ för infoga inte visas går du till alternativ för > > Avancerat > i gruppen Klipp ut, kopiera och klistra in och markerar alternativet Visa knappen Infoga alternativ .

Om du till exempel vill infoga en cell mellan "sommaren" och "vinter":

  1. Klicka på cellen "vinter".

  2. På fliken Start klickar du på pilen under Infogaoch klickar sedan på infoga celler & Skift ned.

lägga till en cell på ett kalkylblad

En ny cell läggs till ovanför cellen "vinter" och ser ut så här:

Ny tillagd cell

Infoga rader

Infoga en enda rad   : Högerklicka på hela raden ovanför den du vill infoga den nya raden i och klicka sedan på Infoga rader.

Lägga till nya rader

Så här infogar du flera rader:    Markera lika många rader ovanför vilka du vill lägga till de nya. Högerklicka på markeringen och klicka på Infoga rader.

Infoga kolumner

Så här infogar du en ny kolumn:    Högerklicka på hela kolumnen till höger om den plats där du vill lägga till den nya kolumnen. Om du till exempel vill infoga en kolumn mellan kolumnerna B och C högerklickar du på kolumn C och klickar på Infoga kolumner.

Lägga till en ny kolumn

Så här infogar du flera kolumner:    Markera det antal kolumner till höger om det du vill lägga till nya. Högerklicka på markeringen och klicka på Infoga kolumner.

Ta bort celler, rader och kolumner

Om du inte behöver några befintliga celler, rader eller kolumner kan du ta bort dem så här:

  1. Markera de celler, rader eller kolumner som du vill ta bort.

  2. På fliken Start klickar du på pilen under ta bortoch klickar sedan på lämpligt alternativ för borttagning.

Alternativ i menyfliksområdet för ta bort celler, rader eller kolumner

När du tar bort rader eller kolumner flyttas andra rader eller kolumner automatiskt uppåt eller åt vänster.

Tips: Om du ändrar dig efter att du har tagit bort en cell, rad eller kolumn, trycker du på CTRL + Z för att återställa den.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Grundläggande uppgifter i Excel

Översikt över formler i Excel

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×