Infoga en bild i Microsoft OneNote

Om du lägger till bilder i Microsoft OneNote för iPad och iPhone kan du lägga till visuella effekter i anteckningarna och hjälpa dig att samla in och hålla relevant information, till exempel foton av kvitton som du behöver för utgifts rapporter eller personlig budgetering.

iPad

Infoga en bild från ett fotoalbum

 1. På valfri sida trycker du på den plats där du vill infoga en bild så att tangent bordet visas och trycker sedan på infoga > bilder.

  Om du uppmanas att tillåta OneNote att komma åt bilderna på din iPad trycker du på OK.

 2. På menyn som visas trycker du på alla foton (eller något annat album som innehåller den bild som du vill infoga).

 3. Tryck på den bild som du vill infoga och tryck sedan på klar. Bilden infogas och är klar för andra ändringar.

 4. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill beskära bilden innan du infogar den i anteckningar följer du stegen i beskära en bild i Microsoft OneNote.

   Obs!: Om du har markerat flera bilder i steg 3 får du inte alternativet att beskära bilder och låter OneNote automatiskt infoga de markerade bilderna.

  • Om du vill infoga bilden i dina anteckningar trycker du på klar i det nedre högra hörnet.

  • Om du vill avbryta bilden trycker du på knappen Stäng ( X ) i det övre vänstra hörnet och trycker sedan på Ignorera.

  • När bilden har infogats kan du ta bort den senare. Tryck på och håll ned bilden tills markerings handtagen visas och släpp sedan. Tryck på ta borti verktygsfältet.

Infoga ett foto som du tar med din iPad-kamera

 1. På valfri sida trycker du på den plats där du vill infoga ett foto så att tangent bordet visas och trycker sedan på infoga > kamera.

  Om du uppmanas att tillåta att OneNote kommer åt kameran på din iPad trycker du på OK.

 2. Office Lens öppnas. Office Lens är den nya kamera som är inbyggd i OneNote för iPad och iPhone som gör att du kan ta bilder av whiteboardtavlor eller utskrivna dokument och sedan förbättra fotot genom att beskära, skärpa och räta ut dem så att det ser ut som en skannad bild.

 3. Beroende på vad du fångar in väljer du whiteboard, fotoeller dokument längst ned på skärmen och trycker sedan på den lila knappen för att ta fotot.

 4. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill beskära den fångade bilden innan du infogar den i anteckningarna följer du stegen i beskära en bild i Microsoft OneNote.

  • Om du vill infoga fotot i dina anteckningar trycker du på klart i det nedre högra hörnet.

  • Om du vill avbryta bilden trycker du på knappen Stäng ( X ) i det övre vänstra hörnet och trycker sedan på Ignorera. Tryck på den lila knappen igen för att ta en ny bild eller tryck på knappen Stäng ( X ) för att gå tillbaka till antecknings boken.

  • När bilden har infogats kan du ta bort den senare. Tryck på och håll ned bilden tills markerings handtagen visas och släpp sedan. Tryck på ta borti verktygsfältet.

Obs!:  Om du vill växla tillbaka till det inbyggda iOS-kameraprogrammet går du till Inställningar > OneNote > Kamerainställningar och stänger av Använd Office Lens.

iPhone

Infoga en bild från ett fotoalbum

 1. På valfri sida trycker du på den plats där du vill infoga en bild så att tangent bordet visas och trycker sedan på kamera ikonen i verktygsfältet som visas.

 2. På menyn som visas väljer du från bibliotek.

  Om du uppmanas att tillåta OneNote att komma åt bilderna på din iPhone trycker du på OK.

 3. På menyn som visas trycker du på alla foton (eller något annat album som innehåller den bild som du vill infoga).

 4. Tryck på den bild som du vill infoga och tryck sedan på klar. Bilden infogas och är klar för andra ändringar.

 5. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill beskära bilden innan du infogar den i anteckningar följer du stegen i beskära en bild i Microsoft OneNote.

   Obs!: Om du har markerat flera bilder i steg 4 får du inte alternativet att beskära bilder och låter OneNote automatiskt infoga de markerade bilderna.

  • Om du vill infoga bilden i dina anteckningar trycker du på klar i det nedre högra hörnet.

  • Om du vill avbryta bilden trycker du på knappen Stäng ( X ) i det övre vänstra hörnet och trycker sedan på Ignorera.

  • När bilden har infogats kan du ta bort den senare. Tryck på och håll ned bilden tills markerings handtagen visas och släpp sedan. Tryck på ta borti verktygsfältet.

Infoga ett foto med din iPhone-kamera

 1. På valfri sida trycker du på den plats där du vill infoga ett foto så att tangent bordet visas och trycker sedan på kamera ikonen i verktygsfältet som visas.

 2. Välj Ta bildpå menyn som visas.

  Om du uppmanas att tillåta att OneNote får åtkomst till kameran på din iPhone trycker du på OK.

 3. Office Lens öppnas. Office Lens är den nya kamera som är inbyggd i OneNote för iPad och iPhone som gör att du kan ta bilder av whiteboardtavlor eller utskrivna dokument och sedan förbättra fotot genom att beskära, skärpa och räta ut dem så att det ser ut som en skannad bild.

 4. Beroende på vad du fångar in väljer du whiteboard, fotoeller dokument längst ned på skärmen och trycker sedan på den lila knappen för att ta fotot.

 5. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill beskära den fångade bilden innan du infogar den i anteckningarna följer du stegen i beskära en bild i Microsoft OneNote.

  • Om du vill infoga fotot i dina anteckningar trycker du på klart i det nedre högra hörnet.

  • Om du vill avbryta bilden trycker du på knappen Stäng ( X ) i det övre vänstra hörnet och trycker sedan på Ignorera. Tryck på den lila knappen igen för att ta en ny bild eller tryck på knappen Stäng ( X ) för att gå tillbaka till antecknings boken.

  • När bilden har infogats kan du ta bort den senare. Tryck på och håll ned bilden tills markerings handtagen visas och släpp sedan. Tryck på ta borti verktygsfältet.

Tips:  Om du vill växla tillbaka till det inbyggda iOS-kameraprogrammet går du till Inställningar > OneNote > Kamerainställningar och stänger av Använd Office Lens.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Lär dig mer om Office Lens

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×