Layoutsidor

Infoga en innehållsförteckning

Infoga en innehålls förteckning

En innehålls förteckning i Word baseras på rubrikerna i dokumentet.

Få stor påverkan med meddelanden

Skapa innehålls förteckningen

 1. Placera markören där du vill lägga till innehålls förteckningen.

 2. Gå till Referenser > Innehållsförteckning. och välj ett automatiskt format.

  Skapa en innehållsförteckning

 3. Om du gör ändringar i ett dokument som påverkar innehålls förteckningen uppdaterar du innehålls förteckningen genom att högerklicka på innehålls förteckningen och välja Uppdatera fält.

Om du vill uppdatera innehålls förteckningen manuellt läser du Uppdatera en innehållsförteckning.

Om du har poster som saknas

Poster som saknas beror ofta på att rubriker inte är formaterade som rubriker.

 1. Markera rubrik texten för varje rubrik som du vill använda i innehålls förteckningen.

 2. Gå till start > formatoch välj sedan Rubrik 1.

  Lägga till en rubrik
 3. Uppdatera innehålls förteckningen.

Om du vill uppdatera innehålls förteckningen manuellt läser du Uppdatera en innehållsförteckning.

Skapa innehålls förteckningen

Rubrikerna i dokumentet används för att bygga en automatisk innehållsförteckning som du kan uppdatera när du ändrar texten, ordningen eller nivån för en rubrik.

 1. Klicka på den plats där du vill infoga innehållsförteckningen – vanligtvis någorlunda i början av dokumentet.

 2. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning och välj sedan ett Automatisk innehållsförteckning-format i listan.

  Obs!: Om du använder ett manuellt innehålls förtecknings format används inte rubrikerna för att skapa en innehålls förteckning och kan inte uppdatera den automatiskt. I stället används platshållartexten för att skapa en innehålls förteckning så att du kan skriva varje post manuellt i innehålls förteckningen. Om du vill uppdatera din manuella innehålls förteckning läser du Uppdatera en innehållsförteckning.

  Klicka på Innehållsförteckning på fliken Referenser och välj ett format för automatisk innehållsförteckning i galleriet

Du kan formatera och anpassa innehållsförteckningen om du så vill. Du kan till exempel ändra teckensnittet, antalet rubriknivåer och huruvida streckade linjer ska visas mellan posterna och sidnumren.

Om du har poster som saknas

Poster som saknas beror ofta på att rubriker inte är formaterade som rubriker.

 1. Markera rubrik texten för varje rubrik som du vill använda i innehålls förteckningen.

 2. Gå till start > formatoch välj sedan Rubrik 1.

  Lägga till en rubrik
 3. Uppdatera innehålls förteckningen.

Om du vill uppdatera innehålls förteckningen manuellt läser du Uppdatera en innehållsförteckning.

Du kan inte infoga en innehålls förteckning i Word för webben för tillfället. Om du vill infoga en innehålls förteckning i dokumentet måste du göra det i Skriv bords programmet. Du kan dock uppdatera en innehålls förteckning i Word för webben.

Om du gör ändringar i dokumentet som påverkar innehålls förteckningen gör du så här:

 1. Klicka eller tryck i innehålls förteckningen

 2. Gå till referenser > innehålls förteckningoch välj Uppdatera innehållsförteckning.

Om du vill veta mer om hur du uppdaterar innehålls förteckningen eller skapar en innehålls förteckning använder du kommandot Öppna i Word för att öppna dokumentet i Skriv bords versionen av Word (Windows eller Mac).

Längst upp på skärmen klickar du på Redigera i Word

Mer information finns i anvisningar för hur du skapar en innehålls förteckning i Word för Windows eller Mac.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×