Infoga en timer på skärmen

Du kan lägga till en animerad timer eller förloppsindikator på skärmen för att göra presentationen mer intressant. Du kan till exempel vilja inkluderade ett tidsbegränsat test i slutet av en kurs med en nedräkning som visas. Du kan använda animeringsfunktionerna i PowerPoint till att skapa många olika typer av tidtagare.

Om du letar efter en timer för att spåra hur länge du har talat att hålla inom de tidsbegränsade tidsfristerna kan du läsa starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn.

Tips: Du kan också hitta andra typer av timers, till exempel Stoppur Timers, i Office Store.

Skapa en nedräkningstimer

Den här timern använder en enkel med dramatisk animeringssekvens. Den visar en nedräkning i sekundintervall från 5 till 1.

 1. Börja med att skapa fem textrutor med talen 5 till 1. Dessa animeras så att de försvinner en åt gången, i sekundintervall.

  Rutor för nedräkning.

  Tips: Skapa rutorna från högsta till lägsta så att det är enklare att animera dem i ordning.

 2. Om du vill skapa text rutor klickar du på text rutai gruppen text på fliken Infoga och ritar text rutan på bilden. Lägg sedan till talet. Du kan kopiera och klistra in för att duplicera och sedan redigera de ny rutorna.

 3. Klicka i textrektangeln med talet.

 4. Klicka på Lägg till animeringi gruppen Avancerad animering på fliken animeringar och gå nedåt för att Avsluta. Här kan du välja den animering du vill ha till exempel Försvinna.

  Klicka på Lägg till animering i gruppen Avancerad animering på fliken ANIMERINGAR. Det finns många olika animeringsalternativ.
 5. Markera resten av rektanglarna 4, 3, 2, 1 i ordning och använd samma utgångsanimering, Försvinna för varje, en åt gången.

 6. Klicka på animeringar> fönstret animering för att visa fönstret animering. Rektanglarnas numrering kan vara lite förvirrande eftersom PowerPoint tar hänsyn till andra objekt på bilden. Titta på talet till höger, som visar texten i rektangeln.

  Klicka på ANIMERINGAR och sedan på Animeringsfönster för att visa animeringsfönstret. Talet till höger om kolonet återspeglar talet i rektangeln.
 7. Du vill bara att den första rektangeln med talet 5 ska starta med ett klick och du vill att den ska stanna på skärmen i en sekund innan det försvinner. Du vill att de andra rutorna sedan ska vänta i en sekund innan de försvinner automatiskt en och en.

  Välj rektangel 5och i gruppen animeringar> tids inställning , låt sedan inställningarna vara inställt : vid klickning och varaktighet: .01, men sätt fördröjning till 01,00, en sekund.

  Ställ in Starta på Vid klickning i gruppen Tidsinställning.
 8. I animeringsfönstret markerar du nu resten av rektanglarna, från 4 till 1. Återigen i gruppen Tidsinställning ställer in tidsinformationen på: Starta: Efter föregående, Varaktighet: Auto och Fördröjning: 01:00.

  I gruppen Tidsinställning kan du ställa in tidpunkten.
 9. När du är klar kan du prova den genom att gå till bildspelsläget och spela upp Från aktuell bild. Klicka för att börja nedräkningen!

Tips: 

 • Du kan förhandsgranska animeringseffekterna när som helst. Klicka på Förhandsgranskai gruppen Förhandsgranska på fliken animeringar .

 • Efter nedräkningen kanske du vill lägga till en animering, till exempel en text ruta som är klar! Det gör du genom att infoga text rutan, välja den och gå till animeringar > Avancerad animering > ingång > visas. Ange sedan Start till efter föregåendei gruppen tids inställning , ange varaktighet till Autooch sätt fördröjning till 00,00. Observera att den här text rutan också visas i fönstret animering.

Obs!: Du kan enkelt animera former så att de tas fram och försvinner med hjälp av olika ingångs- och utgångsanimeringar i PowerPoint. Du kan använda valfritt intervall men det är en bra idé att ställa in samma fördröjning för varje objekt i sekvensen.

Efter nedräkningen kan du lägga till en animering där det står "Klart!"

Överst på sidan

Skapa en förloppsindikatortimer

Ett annat effektivt sätt att lägga till en nedräkningstimer är att efterlikna en förloppsindikator.

 1. Klicka på figureri gruppen illustrationer på fliken Infoga och välj en rektangel.

  Du kan välja en figur, t.ex. en rektangel, i avsnittet Figurer i gruppen Illustrationer.
 2. Klicka där du vill ha förloppsindikatorn på bilden och rita en rektangel med kanten mot den vänstra kantlinjen på bilden.

  Förloppsindikatorn.
 3. Du kan färglägga fältet som du vill. Högerklicka på stapeln och välj Formatera figur > alternativ för > fylla > hel fyllning.

  Förloppsindikator i blått.
 4. Välj flyg ini gruppen animering på fliken animeringar .

 5. Klicka på Effektalternativ och Från vänster.

 6. I gruppen Tidsinställning ställer du in Varaktighet på det antal sekunder du vill att förloppsindikatorn ska köras, till exempel 30 sekunder. För Startväljer du vid klickning.

  Så här skulle dina inställningar se ut:

  Inställningar för en viss effekt av förloppsindikatorn.

När du är klar kan du prova den genom att gå till bildspelsläget och spela upp Från aktuell bild. Klicka för att starta timern. Förloppsindikatorn ska växa från vänster på skärmen i 30 sekunder och sedan stoppas.

Se även

Animera text eller objekt

Lägga till, ändra eller ta bort övergångar mellan bilder

Ställa in tid och hastighet för övergångar

Animera bilder, ClipArt, text och andra objekt

Testa tidsinställningar för ett bildspel

Använda bildbakgrunder till att anpassa en presentation

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×