Infoga ett Excel-kalkylblad i PowerPoint

Om du använder enPowerPoint 2013 eller en nyare version kan du länka data från ett sparat Excel-kalkylblad till PowerPoint presentationen. På så sätt kan du enkelt uppdatera data i kalkylbladet i PowerPoint presentation.

Länka ett helt Excel till PowerPoint

 1. Klicka eller tryck på Objekt på fliken Infoga i PowerPoint.

  objektmarkering på fliken infoga

 2. Markera Skapa från fil i dialogrutan Infoga objekt.

  dialogrutan för filbläddring

 3. Klicka eller tryck på Bläddra. I rutan Bläddra letar du upp Excel-arbetsboken som innehåller de data du vill använda dig av och kopplar den.

 4. Innan du stänger dialogrutan Infoga objekt markerar du Länk och klickar på OK.

  välja länk för att infoga en fil i powerpoint

  Viktigt!: I det länkade objektet i presentationen visas alla data från det översta kalkylbladet i det länkade Excel arbetsboken. När du sparar Excel ska du kontrollera att det kalkylblad du vill använda i presentationen är det du ser när du först öppnar arbetsboken.

Länka ett dataavsnitt i Excel till PowerPoint

 1. I Excel öppnar du den sparade arbetsboken med de data du vill infoga och länka till.

 2. Dra över det dataområde som du vill länka till i PowerPoint och klicka eller tryck på Kopiera på fliken Start.

 3. I PowerPoint klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken.

 4. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start och välj Klistra in special.

  visa alternativet klistra in special

 5. Klicka på Klistra in länk i rutan Klistra in special och välj sedan Kalkylbladsobjekt i Microsoft Excel under Som.

  visar dialogrutan klistra in filen som länk

Kopiera och klistra in (olänkad) Excel data i PowerPoint

I det här fallet länkas dina Excel-data inte till PowerPoint-presentationen. Du kopierar de data du vill använda från ett kalkylblad i Excel och klistrar in dem i presentationen. Kalkylbladet skickar inte automatiska uppdateringar till PowerPoint.

 1. I Excel öppnar du arbetsboken som innehåller de data du vill kopiera.

 2. Dra över det dataområde du vill kopiera. Klicka eller tryck på Kopiera på fliken Start.

 3. I PowerPoint klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

 5. Välj något avföljande under Inklistringsalternativ. Flytta muspekaren över varje alternativ för Klistra in för att se en förhandsgranskning av hur det skulle se ut.

  Använd destinationsstilar

  Använd målformatmallar för att kopiera data som en PowerPoint-tabell, med formatet från presentationen

  Bevara källformatering

  Behåll källformatering om du vill Excel data som en PowerPoint-tabell, med formatet från kalkylbladet

  Bädda in

  Bädda in om du vill kopiera data som information som kan redigeras Excel senare

  alternativtext

  Bild om du vill kopiera data som en bild som inte kan redigeras i Excel

  Behåll endast text

  Behåll endast text om du vill kopiera alla data som en enskild textruta

Mer information finns i

Kopiera ett Excel-diagram till ett annat Office-program

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Infoga ett länkat kalkylblad

Så här infogar och länkar du Excel ett sparat PowerPoint till PowerPoint presentationsbilden:

Viktigt!: I det länkade objektet i presentationen visas alla data från det översta kalkylbladet i det länkade Excel arbetsboken.

 1. I PowerPoint 2010 klickar du Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

 2. Markera Skapa från fil i dialogrutan Infoga objekt.

 3. Klicka Bläddra och bläddra till i dialogrutan Bläddra. Välj sedan den Excel-arbetsbok som innehåller den information som du vill infoga och klicka på OK.

 4. I dialogrutan Infoga objekt väljer du Länk och klickar sedan på OK.

Om du vill redigera Excel länkade kalkylblad gör du något av följande:

 • Om du vill redigera data Excel klickar du på , högerklickar på objektet på bilden, pekar på Länkat kalkylbladsobjektoch väljer Redigera.

 • Om du vill uppdatera data på bilden så att de matchar data i den ursprungliga Excel högerklickar du på objektet på bilden och klickar på Uppdatera länk.

Infoga en länkad markering från ett kalkylblad

Så här infogar och länkar du ett urval av data Excel ett sparat kalkylblad:

 1. Öppna arbetsboken i Excel som innehåller de data du vill infoga.

 2. Markera och kopiera de data som du vill använda.

  Tangentbordsgenväg    Tryck på CTRL+C om du vill kopiera data.

 3. I PowerPoint 2010 klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade kalkylbladsdata.

 4. Klicka på pilen under Klistra in och välj Klistra in special i gruppen Urklippfliken Start.

 5. Välj ett Microsoft Excel-kalkylbladsobjekt under Somi dialogrutan Klistra in special.

 6. Markera kryssrutan Klistra in länk och klicka på OK.

Om du vill redigera en cellmarkering från ett Excel kalkylblad gör du något av följande:

 • Om du vill redigera data Excel klickar du på , högerklickar på objektet på bilden, pekar på Länkat kalkylbladsobjektoch väljer Redigera.

 • Om du vill uppdatera data på bilden så att de matchar data i den ursprungliga Excel högerklickar du på objektet på bilden och klickar på Uppdatera länk.

Kopiera en cellmarkering till en bild

Så här klistrar du in en kopia av en markering med Excel-data PowerPoint bilden:

Obs!: Data som kopieras och klistras in PowerPoint en bild uppdateras inte automatiskt när data ändras i Excel arbetsboken. Information om hur du länkar data PowerPoint bilden till den ursprungliga Excel finns i avsnittet "Infoga en länkad markering från ett kalkylblad" direkt ovanför.

 1. I Excel öppnar du arbetsboken som innehåller den information som du vill kopiera.

 2. Markera och kopiera de data som du vill använda.

  Tangentbordsgenväg    Tryck på CTRL+C om du vill kopiera data.

 3. I PowerPoint 2010 klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade kalkylbladsdata.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

 5. Gör något avföljande under Inklistringsalternativ:

  1. Välj Behåll källformatering om du vill kopiera data som en PowerPoint, men vill behålla utseendet på det ursprungliga Excel-kalkylbladet.

  2. Välj Använd målformatom du vill kopiera data som en PowerPoint tabell, men vill att den ska se ut som PowerPoint presentationen.

  3. Välj Bädda in om du vill kopiera data som information som kan redigeras i PowerPoint.

  4. Välj Bild om du vill kopiera data som en oredigerbar bild.

  5. Välj Behåll endast text om du vill kopiera alla data som en enskild textruta.

Mer information finns i

Infoga innehåll från andra program

Kopiera ett Excel-diagram till ett annat Office-program

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×