Använda Word för skolan

Infoga fotnoter och slutkommentarer

Infoga fotnoter och slutkommentarer

Fotnoter visas längst ned på sidan och slut kommentarerna i slutet av dokumentet. Ett tal eller en symbol på fotnoten eller slut kommentaren matchar en referens markering i dokumentet.

I Word används ett nummer eller en symbol för att koppla anteckningen till en referens punkt i dokumentet
  1. Klicka på den plats där du vill referera till fotnoten eller slut kommentaren.

  2. Välj Infoga fotnot eller Infoga slut kommentarpå fliken referenser .

    Välj Infoga fotnoter på fliken Referenser
  3. Ange vad du vill i fotnoten eller slut kommentaren.

  4. Gå tillbaka till platsen i dokumentet genom att dubbelklicka på numret eller symbolen i början av anteckningen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×