Infoga kopplings instruktioner i en sammanfogad publikation

Publisher för Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan infoga kopplings instruktioner i en publikation i Publisher. Kopplings instruktionerna är plats hållare för texten och bild informationen som varierar beroende på varje kopia av den färdiga publikationen.

Publikationen för kopplad utskrift, koppla e-post eller katalog måste kopplas till en data källa innan du kan infoga kopplings instruktioner.

 1. Öppna den kopplade publikationen om den inte redan är öppen.

 2. Välj > steg för steg-guiden Koppladokument på fliken Utskick .

 3. Välj den data källa som du vill använda under skapa mottagar listai åtgärds fönstret Koppla dokument och klicka sedan på Nästa: skapa eller ansluta till en mottagar lista.

 4. Klicka på den data källa du vill använda i dialog rutan Välj data källa och klicka sedan på Öppna. Beroende på vilken typ av data källa du väljer kan andra dialog rutor visas och begära specifik information.

 5. I dialogrutan Koppla dokument för mottagare kan du välja de mottagare som du vill inkludera i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill ska ingå, och avmarkera kryssrutorna bredvid de mottagare som du inte vill ska ingå. Du kan filtrera listan efter ett visst fält eller villkor och sortera listan i alfabetisk ordning.

 6. Om publikationen inte innehåller någon text ruta och du vill lägga till text som ska vara likadan i varje kopia av den färdiga publikationen infogar du en eller flera text rutor genom att klicka på Infoga _GT_ Rita text rutaoch sedan rita rutan där du vill ha den n publikationen.

 7. Om du vill infoga den text du vill behålla samma i varje kopia av den färdiga publikationen klickar du i text rutan och skriver sedan den text du vill ska visas i alla kopior.

 8. Klicka i text rutan där du vill infoga kopplings instruktionen.

 9. Infoga något av följande:

  Bildfält

  1. Klicka på bildfältunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. Klicka på det data fält som innehåller bildens fil namn eller sökvägar i dialog rutan Infoga bild fält och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om kolumnen innehåll inte innehåller sökvägen till mappen som innehåller bilderna måste du ange platsen för bildfilerna. Klicka på Ange mappar, Välj [data source mapp], klicka på Lägg till, gå till platsen för bilderna och klicka på Öppna.

  Adress block

  1. Klicka på adress blockunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. Klicka på de adresselement som du vill inkludera i dialogrutan Infoga adressblock och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om namnen på data fälten i data källan inte stämmer överens med namnen på de data fält som används för adress blocket i Publisher kan du behöva klicka på Matcha fält i dialog rutan Infoga adress block . I dialogrutan Matcha fält använder du listrutorna för att välja fält från datakällan som motsvarar Publisher-fälten.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på hälsnings radunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. I dialog rutan Infoga hälsnings rad väljer du format för hälsnings raden, som innehåller hälsnings fras, namn format och skiljetecken.

   Du kan också skriva egen text i rutorna hälsning och skiljetecken.

  3. Markera den text som ska visas i de fall då Publisher inte kan tolka mottagarens namn, till exempel när data källan inte innehåller något förnamn eller efter namnet för en mottagare, men bara ett företags namn.

   Du kan också skriva din egen text som en hälsnings rad i rutan för ogiltiga mottagar namn.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på data fälten i data källan inte matchar namnen på de fält som används för hälsnings raden i Publisher kan du behöva klicka på Matcha fält i dialog rutan Infoga hälsnings rad . I dialogrutan Matcha fält använder du listrutorna för att välja fält från datakällan som motsvarar Publisher-fälten.

  Andra informations fält

  I åtgärds fönstret Koppla dokument innehåller listan under förbereda publikationen alla fält som finns i data källan. Du kan använda den här listan för att lägga till ytterligare fält i publikationen.

  1. I åtgärds fönstret Koppla dokument går du till List rutan under förbereda publikationenoch drar sedan det fält som du vill ska ingå i den text ruta som du har skapat.

   Obs!: Om du drar ett bild objekt från den här listan infogas bara texten som anger sökvägen till bilden. själva bilden infogas inte.

 1. Öppna den kopplade publikationen om den inte redan är öppen.

 2. Välj > steg för steg-guiden Koppladokument på fliken Utskick .

 3. I åtgärds fönstret Koppla dokument under skapa mottagar listaväljer du den data källa som du vill använda och klickar sedan på Nästa: skapa eller ansluta till en mottagar lista.

 4. Klicka på den data källa du vill använda i dialog rutan Välj data källa och klicka sedan på Öppna. Beroende på vilken typ av data källa du väljer kan andra dialog rutor visas och begära specifik information.

 5. I dialogrutan Koppla dokument för mottagare kan du välja de mottagare som du vill inkludera i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill ska ingå, och avmarkera kryssrutorna bredvid de mottagare som du inte vill ska ingå. Du kan filtrera listan efter ett visst fält eller villkor och sortera listan i alfabetisk ordning.

 6. Om publikationen inte innehåller någon text ruta och du vill lägga till text som ska vara likadan i varje kopia av den färdiga publikationen infogar du en eller flera text rutor genom att klicka på Infoga _GT_ Rita text rutaoch sedan rita rutan där du vill ha den n publikationen.

 7. Om du vill infoga den text du vill behålla samma i varje kopia av den färdiga publikationen klickar du i text rutan och skriver sedan den text du vill ska visas i alla kopior.

 8. I den kopplade publikationen klickar du i den text ruta där du vill infoga kopplings fältet.

 9. Infoga något av följande:

  Personlig hyperlänk

  1. Klicka på Infoga personlig hyperlänkunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. I dialog rutan Infoga anpassad hyperlänk skriver du den text du vill ska visas och adressen för webbplatsen eller webb sidan som du vill att mottagarna ska gå till när de klickar på hyperlänken.

  3. Om du vill använda ett data fält i fälten Visa text eller hyperlänk klickar du i rutan Visa text eller hyperlänk och klickar sedan på det data fält som du vill infoga i listan under objekt som ska infogas.

   Om du infogar ett data fält kan du ange ersättnings text och en webb adress för alla tomma poster som motsvarar det infogade data fältet. Markera kryss rutorna Använd standard text för tomma poster och Använd standardhyperlänken för tomma poster , och skriv sedan ersättnings text och webb adress.

   Bild av dialogrutan Infoga en personlig hyperlänk

  Bildfält

  1. Klicka på bildfältunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. Klicka på det bild data fält som du vill infoga i dialog rutan Infoga bild fält och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om kolumnen innehåll inte innehåller sökvägen till mappen som innehåller bilderna måste du ange platsen för bildfilerna. Klicka på Ange mappar, Välj [data source mapp], klicka på Lägg till, gå till platsen för bilderna och klicka på Öppna.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på hälsnings radunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. I dialog rutan Infoga hälsnings rad väljer du format för hälsnings raden, som innehåller hälsnings fras, namn format och skiljetecken.

   Du kan också skriva egen text i rutorna hälsning och skiljetecken.

  3. Markera den text som ska visas i de fall då Publisher inte kan tolka mottagarens namn, till exempel när data källan inte innehåller något förnamn eller efter namnet för en mottagare, men bara ett företags namn.

   Du kan också skriva din egen text som en hälsnings rad i rutan för ogiltiga mottagar namn.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på data fälten i data källan inte matchar namnen på de fält som används för hälsnings raden i Publisher kan du behöva klicka på Matcha fält i dialog rutan Infoga hälsnings rad . I dialogrutan Matcha fält använder du listrutorna för att välja fält från datakällan som motsvarar Publisher-fälten.

  Andra informations fält

  I åtgärds fönstret Koppla e-post innehåller listan under förbereda publikationen alla fält som finns i data källan. Du kan använda den här listan för att lägga till ytterligare fält i publikationen.

  1. I åtgärds fönstret Koppla dokument i list rutan under förbereda publikationendrar du det fält som du vill ska ingå i den text ruta som du har skapat.

   Obs!: Om du drar ett bild objekt från den här listan infogas bara sökvägen till bilden. Själva bilden infogas inte.

Se även

Skapa en koppling för e-post eller e-post

Skapa en katalog koppling

 1. Öppna den kopplade publikationen om den inte redan är öppen.

 2. På menyn verktyg pekar du på utskick och katalogeroch klickar sedan på dokument koppling.

 3. Välj den data källa som du vill använda under skapa mottagar listai åtgärds fönstret Koppla dokument och klicka sedan på Nästa: skapa eller ansluta till en mottagar lista.

 4. Klicka på den data källa du vill använda i dialog rutan Välj data källa och klicka sedan på Öppna.

  Beroende på vilken typ av data källa du väljer kan andra dialog rutor visas och begära specifik information.

  Om data källan till exempel är en Microsoft Office Excel-arbetsbok som innehåller information om flera kalkyl blad, måste du markera kalkyl bladet som innehåller den information som du vill använda och sedan klicka på OK.

 5. I dialogrutan Koppla dokument för mottagare kan du välja de mottagare som du vill inkludera i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill ska ingå, och avmarkera kryssrutorna bredvid de mottagare som du inte vill ska ingå. Du kan filtrera listan efter ett visst fält eller villkor och sortera listan i alfabetisk ordning. Mer information om att förfina en mottagar lista finns i tips för distributions listor.

 6. Om publikationen inte innehåller någon text ruta och du vill lägga till text som ska vara likadan i varje kopia av den färdiga publikationen kan du infoga en eller flera text rutor.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Knappbild i verktygsfältet objekt .

  2. Peka på den plats i publikationen där du vill att ena hörnet av text rutan ska visas och dra sedan diagonalt tills du har den text ruta som du vill använda.

 7. Om du vill infoga den text du vill behålla samma i varje kopia av den färdiga publikationen klickar du i text rutan och skriver sedan den text du vill ska visas i alla kopior.

 8. Klicka i text rutan där du vill infoga kopplings instruktionen.

 9. Infoga något av följande:

  Bildfält

  1. Klicka på bildfältunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. Klicka på det data fält som innehåller bildens fil namn eller sökvägar i dialog rutan Infoga bild fält och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om kolumnen innehåll inte innehåller sökvägen till mappen som innehåller bilderna måste du ange platsen för bildfilerna. Klicka på Ange mappar, Välj [data source mapp], klicka på Lägg till, gå till platsen för bilderna och klicka på Öppna.

  Adressblock med namn, adress och annan information

  1. Klicka på adress blockunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. Klicka på de adresselement som du vill inkludera i dialogrutan Infoga adressblock och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om namnen på data fälten i data källan inte stämmer överens med namnen på de data fält som används för adress blocket i Publisher kan du behöva klicka på Matcha fält i dialog rutan Infoga adress block . I dialogrutan Matcha fält använder du listrutorna för att välja fält från datakällan som motsvarar Publisher-fälten.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på hälsnings radunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. Välj format för hälsningsraden, vilket innefattar hälsningsfras, namnformat och skiljetecken efter frasen, i dialogrutan Hälsningsrad.

   Du kan också skriva egen text i rutorna hälsning och skiljetecken.

  3. Markera den text som ska visas i de fall då Publisher inte kan tolka mottagarens namn, till exempel när data källan inte innehåller något förnamn eller efter namnet för en mottagare, men bara ett företags namn.

   Du kan också skriva din egen text som en hälsnings rad i rutan för ogiltiga mottagar namn.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på data fälten i data källan inte stämmer överens med namnen på de fält som används för hälsnings raden i Publisher kan du behöva klicka på Matcha fält i dialog rutan hälsnings rad . I dialogrutan Matcha fält använder du listrutorna för att välja fält från datakällan som motsvarar Publisher-fälten.

  Andra informations fält

  I åtgärds fönstret Koppla dokument innehåller listan under förbereda publikationen alla fält som finns i data källan. Du kan använda den här listan för att lägga till ytterligare fält i publikationen.

  1. I åtgärds fönstret Koppla dokument går du till List rutan under förbereda publikationenoch drar sedan det fält som du vill ska ingå i den text ruta som du har skapat.

   Obs!: Om du drar ett bild objekt från den här listan infogas bara texten som anger sökvägen till bilden. själva bilden infogas inte.

 1. Öppna den kopplade publikationen om den inte redan är öppen.

 2. Peka på utskick och katalogerpå menyn verktyg och klicka sedan på Koppla e-post.

 3. I åtgärds fönstret Koppla dokument under skapa mottagar listaväljer du den data källa som du vill använda och klickar sedan på Nästa: skapa eller ansluta till en mottagar lista.

 4. Klicka på den data källa du vill använda i dialog rutan Välj data källa och klicka sedan på Öppna.

  Beroende på vilken typ av data källa du väljer kan andra dialog rutor visas och begära specifik information.

  Om data källan till exempel är en Microsoft Office Excel-arbetsbok som innehåller information om flera kalkyl blad, måste du markera kalkyl bladet som innehåller den information som du vill använda och sedan klicka på OK.

 5. I dialogrutan Koppla dokument för mottagare kan du välja de mottagare som du vill inkludera i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill ska ingå, och avmarkera kryssrutorna bredvid de mottagare som du inte vill ska ingå. Du kan filtrera listan efter ett visst fält eller villkor och sortera listan i alfabetisk ordning. Mer information om att förfina en mottagar lista finns i tips för distributions listor.

 6. Om publikationen inte innehåller någon text ruta infogar du en eller flera text rutor.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Knappbild i verktygsfältet objekt .

  2. Peka i publikationen på den plats där du vill att ena hörnet på textrutan ska vara, och dra sedan diagonalt tills textrutan har rätt storlek.

 7. Om du vill infoga den text du vill behålla samma i varje kopia av den färdiga publikationen klickar du i text rutan och skriver sedan den text du vill ska visas i alla kopior.

 8. I den kopplade publikationen klickar du i den text ruta där du vill infoga kopplings fältet.

 9. Infoga något av följande:

  Personlig hyperlänk

  1. Klicka på Infoga personlig hyperlänkunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. I dialog rutan Infoga anpassad hyperlänk skriver du den text du vill ska visas och adressen för webbplatsen eller webb sidan som du vill att mottagarna ska gå till när de klickar på hyperlänken.

  3. Om du vill använda ett data fält i fälten Visa text eller hyperlänk klickar du i rutan Visa text eller hyperlänk och klickar sedan på det data fält som du vill infoga i listan under objekt som ska infogas.

   Om du infogar ett data fält kan du ange ersättnings text och en webb adress för alla tomma poster som motsvarar det infogade data fältet. Markera kryss rutorna Använd standard text för tomma poster och Använd standardhyperlänken för tomma poster , och skriv sedan ersättnings text och webb adress.

   Bild av dialogrutan Infoga en personlig hyperlänk

  Bildfält

  1. Klicka på bildfältunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. Klicka på det bild data fält som du vill infoga i dialog rutan Infoga bild fält och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om kolumnen innehåll inte innehåller sökvägen till mappen som innehåller bilderna måste du ange platsen för bildfilerna. Klicka på Ange mappar, Välj [data source mapp], klicka på Lägg till, gå till platsen för bilderna och klicka på Öppna.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på hälsnings radunder fler objekti åtgärds fönstret Koppla dokument .

  2. Välj format för hälsningsraden, vilket innefattar hälsningsfras, namnformat och skiljetecken efter frasen, i dialogrutan Hälsningsrad.

   Du kan också skriva egen text i rutorna hälsning och skiljetecken.

  3. Markera den text som ska visas i de fall då Publisher inte kan tolka mottagarens namn, till exempel när data källan inte innehåller något förnamn eller efter namnet för en mottagare, men bara ett företags namn.

   Du kan också skriva din egen text som en hälsnings rad i rutan för ogiltiga mottagar namn.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på data fälten i data källan inte stämmer överens med namnen på de fält som används för hälsnings raden i Publisher kan du behöva klicka på Matcha fält i dialog rutan hälsnings rad . I dialogrutan Matcha fält använder du listrutorna för att välja fält från datakällan som motsvarar Publisher-fälten.

  Andra informations fält

  I åtgärds fönstret Koppla e-post innehåller listan under förbereda publikationen alla fält som finns i data källan. Du kan använda den här listan för att lägga till ytterligare fält i publikationen.

  1. I åtgärds fönstret Koppla dokument i list rutan under förbereda publikationendrar du det fält som du vill ska ingå i den text ruta som du har skapat.

   Obs!: Om du drar ett bild objekt från den här listan infogas bara sökvägen till bilden. Själva bilden infogas inte.

 1. Om det inte redan är öppet öppnar du publikationen för kopplad katalog.

 2. På menyn verktyg pekar du på utskick och katalogeroch klickar sedan på koppla katalog.

 3. Välj den data källa som du vill använda i åtgärds fönstret koppla katalog , under Välj produkt lista, och klicka sedan på Nästa: skapa eller Anslut till en produkt lista.

 4. Klicka på den data källa du vill använda i dialog rutan Välj data källa och klicka sedan på Öppna.

  Beroende på vilken typ av data källa du väljer kan andra dialog rutor visas och begära specifik information.

  Om data källan till exempel är en Microsoft Office Excel-arbetsbok som innehåller information om flera kalkyl blad, måste du markera kalkyl bladet som innehåller den information som du vill använda och sedan klicka på OK.

 5. I dialog rutan produkt lista för kopplad katalog kan du välja vilka objekt som ska ingå i kopplingen. Markera kryss rutorna bredvid de objekt som du vill ta med och avmarkera kryss rutorna bredvid de objekt som du vill undanta. Du kan filtrera listan efter ett visst fält eller villkor och sortera listan i alfabetisk ordning.

 6. Om publikationen inte innehåller någon text ruta infogar du en text ruta i området för kopplad katalog i publikationen där du infogar data fält.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Knappbild i verktygsfältet objekt .

  2. Peka på den plats i publikationen där du vill att ena hörnet av text rutan ska visas och dra sedan diagonalt tills du har den text ruta som du vill använda.

 7. Om du vill infoga data som varierar beroende på varje post i det upprepande området för kopplad katalog klickar du i den text ruta där du vill infoga data fältet och gör sedan något av följande:

  1. Om du vill infoga text i det upprepande området för kopplad katalog i mallen klickar du på det fält som du vill infoga i åtgärds fönstret koppla katalog under Förbered publicering.

   Obs!: Om du klickar på fältet bild eller foto infogas text (bildens sökväg och fil namn) i stället för själva bilden.

  2. Om du vill infoga en bild klickar du på produkt bildunder fler objekt.

   Obs!: Om du inte har klickat i en text ruta i området för kopplad katalog innan du infogar ett kopplings fält infogar Publisher varje kopplings instruktion i en ny text ruta eller bildram.

 8. Upprepa steg 5 tills du har infogat alla fält som du vill använda från data källan.

 9. Formatera och ordna området för kopplad katalog, som upprepas för varje post i data källan. Du kan ändra storlek på den så att flera poster kan passa precis som du vill ha dem på sidan. Länkar till mer information om formatering och ordna text finns i avsnittet Se även .

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×