Infoga måttfält för höjd och bredd i en form

 1. Dubbelklicka på en form för att öppna dess textblock och flytta sedan markören till den plats i textblocket där du vill infoga breddfältet.

 2. Klicka på FältInfoga-menynoch gör sedan följande:

  1. Klicka på Geometri i listan Kategori.

  2. Klicka på Bredd i listan Fält.

  3. Klicka på Dataformat, gå till listan Kategori och klicka på det format som du vill att fältinformationen ska visas i.

 3. Klicka på OK och sedan på OK igen.

 4. Placera markören i figurens textblock efter bredden, skriv ett blanksteg och skriv sedan x eller efter. Skriv sedan ett blanksteg till.

 5. Upprepa steg 2 och 3 ovan, men klicka på Höjd i stället för Bredd.

 6. Om du vill se de här fälten i praktiken ändrar du storlek på formen.

 7. Om du vill ta bort dessa fält dubbelklickar du på formen för att öppna dess textblock, markerar fälten och trycker på DELETE.

  Meddelanden: 

  • Om du vill ändra måtten för en form exakt går du till menyn Visa och klickar på Fönstret Storlek &placering och skriver nya värden för Bredd och Höjd i fönstret Storlek & placering.

  • Om du vill lägga till måttlinjer i en planritning av väggformen högerklickar du på väggen och klickar sedan på Lägg till ett mått.

  • Om du vill ändra måtten eller lägga till måttlinjer i andra typer av former kan du använda måttformen Handkontroll. På menyn Arkiv pekar du på Former,pekar på Kartor och planritningar, pekar på Byggnadsplanoch klickar på Väggar, dörrar och fönster. Dra måttformen Handkontroll till sidan och fäst den vid formen. Om du vill ändra måtten klickar du på måttformen Handkontroll och anger ett nytt värde.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×