Infoga och formatera bilder i OneNote för Mac

Du kan infoga bilder var som helst i anteckningarna, som foton du har tagit med en mobiltelefon eller någon annan typ av kamera, skärmbilder du tagit på din Mac eller hämtat från Internet och alla bilder du har skannat med en flatbäddsskanner eller bärbar scanner.

Infogade bilder kan storleksändras, skalas, roteras och vändas – antingen så att de ser ut som du vill ha eller så att de passar på sidan.

Infoga en bild

Du kan infoga en bild var du än är.

Obs!: Det går för närvarande inte att beskära en bild på en sida. Beskär bilden först i ett foto program eller på en telefon innan du infogar den.

 1. Klicka där du vill infoga en bild på sidan.

  Obs!: Du kan till och med infoga en bild i mitten av meningen och låta texten figursättas runt bilden.

 2. På fliken Infoga klickar du på Bild.

 3. Markera en eller flera bilder i dialogrutan Välj en bild och klicka sedan på Infoga.

Tips: Flytta eller justera en bild som du har infogat genom att klicka och dra den var som helst på sidan. Håll ned Option-tangenten på tangentbordet när du drar en bild för mer exakt positionering. När du gör det stängs det osynliga rutnät som markeringar som flyttas fäster vid av.

Ändra storlek på en bild

Du kan ändra storlek på en infogad bild så att den visas mindre eller större på sidan. Att göra en bild mindre minskar detaljerna men bibehåller bildkvaliteten, medan att göra en bild större kan öka detaljerna men på bekostnad av bildkvalitet. När en bild storleksändras behålls ursprungsförhållandet mellan höjd och bredd så att den storleksändrade bilden inte förvrängs.

Gör följande:

 1. Markera den bild du vill ändra storlek på genom att klicka på den.

  Åtta små rutor – som kallas markeringshandtag – visas runt bildens yttre kant.

 2. Klicka på något av de fyra markeringshandtagen som visas i hörnen av bilden (inte på sidorna) och dra sedan handtaget uppåt, nedåt eller åt sidan tills bilden har den storlek du önskar.

  Om du ändrar storlek på det här sättet sparas bildens proportioner.

Skala en bild

Du kan skala en infogad bild så att den ryms på sidan genom att minska eller öka antingen bredden eller höjden. Skalning skiljer sig från storleksändring i det att bilden avsiktligt förvrängs för att tvinga den till att passa in i ett visst område.

Gör följande:

 1. Markera den bild du vill skala genom att klicka på den.

  Åtta små rutor – som kallas markeringshandtag – visas runt bildens yttre kant.

 2. Klicka på något av de fyra markeringshandtagen som visas i mitten av bildsidorna (inte i hörnen) och dra sedan handtaget uppåt, nedåt eller åt sidan tills bilden har den storlek du önskar.

  Tips:  Om resultatet av skalningen inte är vad du vill ha trycker du på Command-Z på tangentbordet för att ångra ändringen.

Rotera en bild

Om en bild som du har infogat visas från sidan kan du enkelt rotera den så att den visas som du vill. Det här händer oftast med foton som tagits med en mobiltelefonkamera.

Gör följande:

 1. Ctrl-klicka på den bild som du vill rotera.

 2. På Meny raden som visas pekar du på Roteraoch gör sedan något av följande:

  • Klicka på Rotera 90° åt höger om du vill rotera bilden 90 grader medsols. Du kan använda det här kommandot flera gånger för att uppnå önskad rotation.

  • Klicka på Rotera 90° åt vänster om du vill rotera bilden 90 grader motsols. Du kan använda det här kommandot flera gånger för att uppnå önskad rotation.

Tips: Om du behöver rotera en bild till en viss vinkel kan du använda roteringen för källbilden i valfritt bildredigeringsprogram och sedan infoga den roterade bilden i anteckningarna.

Vända en bild

När du vänder en bild inverteras bilden horisontellt eller vertikalt, som om den visades i en spegel. Du kan använda detta för att anpassa eller lägga till variation till infogade bilder eller grafik (du kan till exempel vända en bild av en pil så att den pekar i motsatt riktning). Om du vänder en bild som innehåller text går den inte längre att läsa på ett enkelt sätt.

Gör följande:

 1. Ctrl-klicka på den bild som du vill rotera.

 2. På Meny raden som visas pekar du på Roteraoch gör sedan något av följande:

  • Klicka på Vänd vågrätt för att vända den markerade bilden horisontellt.

  • Klicka på Vänd lodrätt för att vända den markerade bilden vertikalt.

Ordna en bild

Om du behöver placera flera bilder bredvid varandra så att de delvis överlappar varandra på ett visst sätt, kan du ordna varje bild så att den visas ovanför eller under en annan. I OneNote fungerar det här ungefär som kommandon i populära sidlayout- och bildprogram där du kan styra djupet (som också kallas för z-axeln) i en tredimensionell design.

Gör följande:

 1. Control-klicka på den bild du vill ordna.

 2. På den meny som visas pekar du på Ordna och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Flytta framåt för att flytta upp den valda bilden en nivå. Du kan använda det här kommandot flera gånger för att ordna bilden som du vill. Alla andra bilder som är placerade nära eller under den markerade bilden kan vara helt eller delvis täckta.

  • Klicka på Placera längst fram för att flytta djupet för den valda bilden upp till den högsta nivån. Alla andra bilder som är placerade nära eller under den markerade bilden kan vara helt eller delvis täckta.

  • Klicka på Flytta bakåt för att flytta ned den valda bilden en nivå. Du kan använda det här kommandot flera gånger för att ordna bilden som du vill. Alla andra bilder som är placerade nära eller ovanför den markerade bilden kan helt eller delvis täcka den valda bilden.

  • Klicka på Placera längst bak för att flytta djupet för den valda bilden upp till den lägsta nivån. Alla andra bilder som är placerade nära eller ovanför den markerade bilden kan helt eller delvis täcka den valda bilden.


Använda en bild som sidbakgrund

Du kan ändra designen på dina anteckningssidor med en specifik bild som sidbakgrund.

Gör följande:

 1. Infoga en bild, formatera den (valfritt) och placera den på den sida där du vill använda den som sidbakgrund.

 2. Control-klicka på bilden och klicka sedan på Använd bilden som bakgrund på menyn som visas.

  Bilden är nu del av sidan och kan inte längre väljas genom att klicka på den. Du kan kommentera bilden eller skriva anteckningar över den.

Så här tar du bort en bild från sidbakgrunden:

 1. Control-klicka där bilden visas utan att något är placerat eller har skrivits över den och klicka sedan på √ Använd bilden som bakgrund på den meny som visas för att avmarkera valet.

  När den är borttagen från sidbakgrunden kan du markera, formatera, flytta, återställa eller ta bort den igen som en vanlig bild.

Obs!: Om du hellre vill kan du även ändra bakgrundsfärgen på en sida utan att använda några bilder.


Återställa en bild

Om du vill återställa en infogad bild till sin ursprungliga storlek och utseende gör du följande:

 1. Ctrl-klicka på den bild som du vill återställa.

 2. På Meny raden som visas klickar du på Återställ till ursprunglig storlek.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×