Infoga sidnummer i kalkylblad

Om du vill att sidnummer ska visas på sidorna när du skriver ut ett Microsoft Excel-kalkylblad kan du infoga dem i kalkylbladets sidhuvud eller sidfot. Sidnumren visas inte i kalkylbladet i vyn Normal – de visas endast i vyn Sidlayout och på utskrivna sidor.

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Infoga sidnummer i ett enda kalkylblad

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill infoga sidnummer i.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Kalkylbladet visas i vyn Sidlayout i Excel. Du kan också klicka Bild av knapp sidlayout i statusfältet för att visa den här vyn.

 3. Klicka på Klicka för att lägga till sidhuvud eller Klicka för att lägga till sidfot i kalkylbladet.

  Verktyg för sidhuvud och sidfot visas, med fliken Design.

 4. Om du vill ange var i sidhuvudet eller sidfoten som sidnumret ska placeras klickar du i rutan Till vänster, Mitt i eller Till höger i sidhuvudet eller sidfoten.

 5. Klicka på Sidnummer i gruppen Element för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  Klicka på Sidnummer i gruppen Element för sidhuvud och sidfot

  Platshållaren &[Sida] visas i det område du valt.

  Om du vill visa det totala antalet sidor lägger du till ett blanksteg efter &[Sida], skriver ordet av följt av ett till blanksteg och klickar sedan på Antal sidor i gruppen Sidhuvud-/sidfotselement.

  Platshållaren &[Sida] av &[Sidor] visas i det område du valt.

 6. Klicka någonstans utanför sidhuvud- eller sidfotsområdet så visas sidnumren i sidlayoutvyn.

 7. När du är färdig i vyn Sidlayout klickar du på Normal i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Normal på fliken Visa

  Du kan också klicka Knappbild i statusfältet.

  Du kan infoga sidnummer i ett kalkylblad i vyn Sidlayout, där du kan se dem, eller så kan du använda dialogrutan Utskriftsformat om du vill infoga sidnummer för fler än ett kalkylblad samtidigt. För andra typer av blad, till exempel diagramblad, kan du bara infoga sidnummer med hjälp av dialogrutan Utskriftsformat.

Lägga till sidnummer i flera kalkylblad

Du kan infoga sidnummer i flera kalkylblad i arbetsboken genom att använda dialogrutan Utskriftsformat. Om arbetsboken till exempel innehåller två kalkylblad som båda är två sidor långa är de två sidorna numrerade som 1 och 2 på det första kalkylbladet. Det andra kalkylbladet består också av två sidor som är numrerade 1 och 2.

Tips: Om du vill lägga till sidnummer i en följd i alla kalkylblad i en arbetsbok måste du ändra det nummer som varje kalkylblad börjar med. Få reda på mer i artikeln Ange ett annat nummer för den första sidan.

 1. Klicka på de kalkylblad eller diagramblad som du vill infoga sidnummer i.

Om du vill markera

Gör du så här

Ett enda kalkylblad

Klicka på kalkylbladfliken.

Klicka på fliken Blad

Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

Klicka på flikbläddringspilarna

Två eller fler angränsande kalkylblad

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

Alla kalkylblad i en arbetsbok

Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 1. Klicka på dialogruteprogrammet i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och Bild av knapp bredvid Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot på fliken Sidhuvud/sidfot i dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Om du vill ange var i sidhuvudet eller sidfoten som sidnumret ska visas klickar du i rutan Till vänster, Mitt i eller Till höger.

 4. Infoga nummer genom att klicka på knappen Infoga sidnummer Knappbild .

  Platshållaren &[Sida] visas i det område du valt.

  Meddelanden: 

  • Om du vill visa det totala antalet sidor skriver du ett blanksteg efter &[Sida],skriver ordet följt av ett blanksteg och klickar sedan på knappen Infoga antal sidor Knappbild .

  • Platshållaren &[Sida] av &[Sidor] visas i det område du valt.

Ange ett annat nummer för den första sidan

Om du vill numrera kalkylbladssidorna i en arbetsbok i följd lägger du först till sidnummer i alla kalkylblad i arbetsboken och sedan följer du instruktionerna nedan när du vill att sidnumreringen för varje kalkylblad ska börja med rätt nummer. Om arbetsboken till exempel består av två kalkylblad som båda skrivs ut som två sidor använder du den här processen när du vill att sidnumreringen i det andra kalkylbladet ska börja med 3.

 1. Klicka på dialogruteprogrammet i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och Bild av knapp bredvid Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Skriv det nummer som du vill använda för den första sidan i rutan Börja sidnumrera från på fliken Sida.

  Om du vill använda standardnumreringssystemet skriver du Automatisk i rutan Börja sidnumrera från.

Ändra i vilken ordning sidorna numreras

Som standard numreras sidorna och skrivs ut uppifrån och ned och sedan från vänster till höger i kalkylbladet. Om du vill kan du emellertid ändra riktningen och numrera och skriva ut sidorna från vänster till höger och sedan uppifrån och ned.

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill ändra numreringsordning för.

 2. Klicka på dialogruteprogrammet i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och Bild av knapp bredvid Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Klicka på Ned, sedan över eller Över, sedan ned under Sidordning på fliken Blad.

  Riktningen för respektive alternativ visas i förhandsgranskningsrutan.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på de kalkylblad eller diagramblad som du vill ta bort sidnummer i.

Om du vill markera

Gör du så här

Ett enda kalkylblad

Klicka på kalkylbladfliken.

Klicka på fliken Blad

Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

Klicka på flikbläddringspilarna

Två eller fler angränsande kalkylblad

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

Alla kalkylblad i en arbetsbok

Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 1. Klicka på dialogruteprogrammet i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och Bild av knapp bredvid Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Klicka på (Inget) i den nedrullningsbara listan Sidhuvud eller Sidfot på fliken Sidhuvud/sidfot.

  Obs!: Du kanske måste rulla längst upp i listan för att kunna klicka på (Inget).

 • Vilken version använder du?
 • Nyare versioner
 • Excel för Mac 2011

Lägga till sidnummer

 1. Klicka på Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

  Excel ändras automatiskt till vyn Sidlayout.

 2. Klicka på & sidhuvud eller sidfot på fliken Sidhuvud eller sidfot och välj sedan det sidnummerformat du vill använda.

  Sidhuvudss sidnummer visas högst upp på den utskrivna sidan och sidnummer för sidfötter visas längst ned.

 3. När du är klar kan du antingen stanna kvar i vyn Sidlayout eller växla till normalvyn genom att klicka på Normalfliken Visa.

Ange ett annat nummer för den första sidan

Du kan göra så att det första utskrivna bladet börjar med ett annat sidnummer än 1. Det här är användbart om det finns andra utskrivna sidor som kommer före arket. Du kan till exempel skriva ut ett Word-dokument på två sidor som innehåller sidorna 1 och 2, och Excel-bladet börjar då på sidan 3.

 1. Klicka på Utskriftsformatfliken Sidlayout.

 2. Skriv det nummer du vill ha för det första sidnumret i rutan Första sidnummer på fliken Sida. Om du till exempel vill att det första sidnumret ska vara 3skriver du siffran 3.

 3. Klicka på OK.

Om du använder ett sidnummerformat som räknar det totala antalet sidor, till exempel: Sida 3 av 7måste du göra en justering av det andra talet. Den här justeringen säkerställer att du inte får något som ser ut ungefär så här: Sida 10 av 7.

 1. Klicka på flikenSidhuvud/sidfot i Utskriftsformat och klicka sedan på antingen Anpassat sidhuvud eller Anpassad sidfot.

 2. Efter sidan &[Sida] av &[Sidor]skriver du plustecknet (+) och anger sedan antalet sidor som kommer före det första sidnumret.

  Om till exempel 3 är första sidnumret måste du ta med 2 sidor i det totala antalet sidor. Skriv ett +2 i slutet: Sida &[Sida] av &[Sidor]+2 och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på OK igen.

Ändra i vilken ordning sidorna numreras

 1. Klicka på Utskriftsformatfliken Sidlayoutoch sedan på Blad.

 2. Välj den sidnumreringsordning du vill använda under Sidordning.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på Utskriftsformatfliken Sidlayout ochsedan på Sidhuvud/sidfot.

 2. Välj (inget) underSidhuvud eller sidfot.

  Du kan behöva bläddra för att hitta (ingen) högst upp i listan.

Lägga till sidnummer

 1. Klicka på Sidhuvud & sidfot underUtskriftsformat på fliken Layout.

 2. På popup-menyn under Sidhuvud eller Sidfotväljer du det sidnummerformat som du vill lägga till.

  Sidhuvudformat visas högst upp på den utskrivna sidan och sidfotsformat visas längst ned.

  Tips: 

  • Du kan se hur sidnumren visas genom att visa bladet i förhandsgranskningsläge. Klicka på Förhandsgranska under Skriv ut på flikenLayout.

  • Om du vill lägga till sidnummer i flera blad i arbetsboken samtidigt markerar du de blad du vill ha innan du klickar på sidhuvud & sidfot. Det sidnummerformat du väljer används på alla markerade blad.

  • Du kan skapa ett helt anpassat sidhuvud eller en anpassad sidfot med sidnummer genom att klicka på Anpassa sidhuvudeller Anpassa sidfot och följa instruktionerna.

Ange ett annat nummer för den första sidan

 1. Klicka på Sidhuvud & sidfot underUtskriftsformat på fliken Layout.

 2. Lägg till sidnummer i det format som du vill använda.

 3. Klicka på Anpassasidhuvud eller Anpassa sidfot,beroende på var sidnumren visas.

 4. Leta efter sidnummerkoden som &[Sida]och klicka direkt efter den för att flytta insättningspunkten till den här platsen.

 5. Skriv ett plustecken (+) och ange sedan antalet sidor där du vill gå vidare till den första sidan. Om du till exempel vill börja på sida 4 ökar du det första sidnumret med tre sidor, så du skriver +3. Koden visas nu som &[Sida]+3.

 6. Klicka på OK.

  I rutan Sidhuvudeller sidfot visas det nya sidhuvudet eller sidfoten på den första sidan.

  Obs!: Om du vill använda ett sidnummerformat som innehåller det totala antalet sidor, till exempel sida 4 av 7,ser du till att du även lägger till plustecknet (+) och att sidnumret ökar i det totala antalet sidkoder, &[Sidor].

Ändra i vilken ordning sidorna numreras

 1. Klicka på Sidhuvud & sidfot underUtskriftsformat på fliken Layout.

 2. Välj den sidnumreringsordning du vill användaunder Sidordning på fliken Blad.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på Sidhuvud & sidfot underUtskriftsformat på fliken Layout.

 2. Välj (inget) på popup-menyn under Sidhuvudeller sidfot.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×