Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Med avsnitt kan du ange specifik sidlayout och formateringsalternativ (t.ex. radnumrering, kolumner eller sidhuvuden och sidfötter) för olika delar av ett dokument. Med hjälp av avsnitt kan du till exempel formatera införandet av en rapport som en enstaka kolumn och sedan formatera huvuddelen av rapporten som två kolumner. Word behandlar ett dokument som en enda del tills du infogar en avsnittsbrytning.

Dokument som innehåller avsnittsbrytningar

   Bildtext 1 Avsnitt som har formaterats för en kolumn

   Bild av knapp Avsnittsbrytning som styr layout och formatering i föregående avsnitt identifieras av 1

   Bildtext 3 Avsnitt som har formaterats för två kolumner

  Steg 4 Avsnittsbrytning som styr layout och formatering i föregående avsnitt identifieras av 3

Varje avsnittsbrytning styr layout och formatering av avsnittet före brytningen. Om du till exempel tar bort en avsnitts brytning återfår texten före rasten all formatering i avsnittet som följer efter rasten. Om du tar bort den första avsnitts brytningen (2) i bilden är det första avsnittet formaterat som två kolumner. Det sista stycketecknet stycketecken (¶) i dokumentet styr avsnittets layout och formatering i den sista delen i dokumentet. Om dokumentet inte innehåller avsnitt styr det sista stycketecknet layout och formatering av hela dokumentet.

Viktigt!: I anvisningarna nedan förutsätts att du är i utskriftslayoutvyn. Om du inte är i utskriftslayoutvyn klickar du på Utskriftslayout på menyn Visa.

Infoga avsnittsbrytning

 1. Klicka där du vill att ett nytt avsnitt ska börja.

 2. Klicka på Layout > Brytningar, och sedan på den typ av avsnittsbrytning du vill ha.

  Menyn Avsnittsbrytningar är markerad på fliken Layout

  Obs!:  Om du vill lägga till en sidbrytning klickar du på Sida. Läs mer om hur du lägger till sidbrytningar i dokumentet.

Typer av avsnittsbrytningar

Avsnittsbrytning

Beskrivning

Nästa sida

Kommandot för avsnittsbrytning för nästa sida inleder ett nytt avsnitt på nästa sida i ett Word-dokument

Det nya avsnittet inleds på nästa sida.

Löpande

Kommandot för löpande avsnittsbrytning inleder ett nytt avsnitt på samma sida i ett Word-dokument

Det nya avsnittet inleds på samma sida. Den här avsnittsbrytningen är särskilt användbar för dokument med spalter. Du kan använda den för att ändra antalet spalter utan att påbörja en ny sida.

Jämn sida

Kommandot avsnittsbrytning jämna sidor inleder ett nytt avsnitt på nästa sida med jämnt sidnummer i ett Word-dokument

Det nya avsnittet inleds på nästa sida med jämnt sidnummer. Om du till exempel infogar en avsnittsbrytning för jämn sida i slutet av sidan 3 börjar nästa avsnitt på sidan 4.

Udda sida

Kommandot för avsnittbrytning för udda sida inleder ett nytt avsnitt på nästa sida med udda sidnummer i ett Word-dokument

Det nya avsnittet inleds på nästa sida med udda sidnummer. Om du till exempel infogar en avsnittsbrytning för udda sida i slutet av sidan 3 börjar nästa avsnitt på sidan 5.

Ta bort en avsnittsbrytning

Om du har lagt till avsnittsbrytningar i dokumentet ser du enklast var de börjar och slutar genom att visa formateringsmarkeringar.

 1. Klicka på fliken Start och sedan på Visa alla icke utskrivbara tecken.

  Visa redigeringsmarkeringar är markerat på fliken Start

 2. Markera avsnittsbrytningen genom att klicka på den och tryck på Delete-tangenten. Avsnittsbrytningar ser ut så här:

  Bild av avsnittsbrytning

Obs!:  När du tar bort en avsnittsbrytning slås texten före och efter brytningen ihop till ett avsnitt. I detta sammanslagna avsnitt används då formateringen för det avsnitt som låg efter den avsnittsbrytning du tagit bort.

Ändra typen av avsnittsbrytning

 1. Klicka i avsnittet du vill ändra.

 2. Klicka på DokumentFormat-menyn och klicka sedan på fliken Layout.

 3. Klicka på den typ av avsnitts brytning du vill använda i listan avsnitts början .

Viktigt!: I anvisningarna nedan förutsätts att du är i utskriftslayoutvyn. Om du inte är i utskriftslayoutvyn klickar du på Utskriftslayout på menyn Visa.

Infoga avsnittsbrytning

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga avsnittsbrytningen.

 2. På fliken Layout, under Utskriftsformat, klickar du på Brytning och sedan på den typ av avsnittsbrytning du vill använda.

  Fliken Layout i Word, gruppen Utskriftsformat

  I följande tabell visas exempel på typer av avsnittsbrytningar som du kan infoga. I varje bild representerar en rad med dubbla streck en avsnittsbrytning.

Typ av avsnittsbrytning

Beskrivning

Nästa sida

Infogar en avsnittsbrytning och påbörjar det nya avsnittet på nästa sida.

Dokument som innehåller avsnittsbrytning för nästa sida

Löpande

Infogar en avsnittsbrytning och påbörjar det nya avsnittet på samma sida.

Dokument som innehåller en löpande avsnittsbrytning

Jämn sida

Infogar en avsnittsbrytning och påbörjar det nya avsnittet på nästa sida med jämnt sidnummer.

Dokument som innehåller en jämn avsnittsbrytning

Udda sida

Infogar en avsnittsbrytning och påbörjar det nya avsnittet på nästa sida med udda sidnummer.

Dokument som innehåller avsnittsbrytning för udda sida

Ta bort avsnittsbrytning

 1. Klicka över avsnittsbrytningen du vill ta bort.

  Om du inte ser avsnittsbrytningen i verktygsfältet Standard klickar du på Knappen Visa .

 2. Tryck på Ta bort .

  Om tangentbordet inte har en Ta bort -nyckel håller du ned SKIFT och trycker på högerpilen Pil , och sedan på DELETE.

  Obs!: När du tar bort en avsnittsbrytning kan du också ta bort avsnittsformatering för text i avsnittet före brytningen. Den texten blir en del av följande avsnitt, och tar över all avsnittsformatering, inklusive marginaler.

Ändra typen av avsnittsbrytning

 1. Klicka i avsnittet du vill ändra.

 2. Klicka på DokumentFormat-menyn och klicka sedan på fliken Layout.

 3. På popup-menyn Börja nytt avsnitt klickar du på den typ av avsnittsbrytning du vill använda.

Se även

Dokumentet innehåller oönskade sidbrytningar.

Lägga till sidnummer

Ta bort sidnummer

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×