Inklistringsalternativ

När du kopierar (eller klipper ut) och klistrar in i Excel klistras allt i källcellen eller källområdet – data, formatering, formler, verifiering, kommentarer – in i målcellerna. Det här händer när du trycker på CTRL+V för att klistra in. Eftersom det kanske inte är vad du vill ha så har du många andra inklistringsalternativ, beroende på vad du kopierar.

Du kanske till exempel vill klistra in innehållet i en cell, men inte formateringen. Eller så kanske du vill transponera den klistrade informationen från rader till kolumner. Eller så kan du behöva klistra in resultatet av en formel i stället för själva formeln.

Viktigt!: När du kopierar och klistrar in formler kan du behöva korrigera cellreferenserna. Referenserna ändras däremot inte när du klipper ut och klistrar in formler.

Fyllningshandtag

Menyalternativ för Klistra in (i menyfliksområdet)

Välj Start, välj ikonen Urklipp (Klistrain) och välj det specifika inklistringsalternativ som du vill använda. Om du till exempel bara vill klistra in formatering från den kopierade cellen markerar du knappen klistra in formatering . I den här tabellen visas de tillgängliga alternativen på menyn Klistra in:

Ikon

Namn på alternativet

Vad klistras in

klistra in cellinnehåll

Klistra in

Allt cellinnehåll.

Ikon för att klistra in värde och behålla källans kolumnbredd

Behåll källans kolumnbredder

Kopierat cellinnehåll tillsammans med dess kolumnbredd.

Klistra in kopierade värden genom att växla kolumner till rader och vice versa.

Transponera

Orienterar om innehållet i kopierade celler när det klistras in. Data i rader klistras in i kolumner och vice versa.

Bild av knapp

Formler

Formler, utan formatering eller kommentarer.

Bild av knapp

Värden

Formelresultat, utan formatering eller kommentarer.

knappen klistra in formatering

Formatering

Endast formatering från de kopierade cellerna.

klistra in värden med källformatering

Värden och källformatering

Värden och formatering från kopierade celler.

Alternativet Klistra in länk

Klistra in länk

Referens till källceller istället för det kopierade cellinnehållet.

Klistra in kopierad bild

Bild

Kopierad bild.

Klistra in länkad bild

Länkad bild

Kopierad bild med en länk till de ursprungliga cellerna (om du gör några ändringar i de ursprungliga cellerna återspeglas dessa ändringar i den inklistrade bilden).

Klistra in special

Om du vill använda alternativ från rutan Klistra in special väljer du Start, väljer ikonen Urklipp (Klistrain)  och sedan Klistra in special.

Kortkommando: Tryck på Ctrl+Alt+V.

Dialogrutan Klistra in special

I rutan Klistra in special väljer du det attribut du vill klistra in.

Obs!: Beroende på vilken typ av data som du kopierat och vilket alternativ för Klistra in du valt kan vissa andra alternativ vara nedtonade.

Inklistringsalternativ

Åtgärd

Alla

Klistrar in allt cellinnehåll och all formatering av kopierade data.

Formler

Klistrar bara in formlerna för kopierade data, så som de angetts i formelfältet.

Värden

Klistrar bara in värdena i den kopierade informationen så som den visas i cellerna.

Format

Klistrar bara in cellformatering av kopierade data.

Kommentarer och anteckningar

Klistrar bara in kommentarer och anteckningar kopplade till den kopierade cellen.

Validering

Klistrar in dataverifieringsregler för kopierade celler till inklistringsområdet.

Allt med källtemat

Klistrar in allt cellinnehåll i dokumentets temaformatering som används för den kopierade informationen.

Allt utom kantlinjer

Klistrar in allt cellinnehåll och all formatering som tillämpats på den kopierade cellen utom kantlinjer.

Kolumnbredder

Klistrar in bredden på en kopierad kolumn eller ett kopierat kolumnområde till en annan kolumn eller ett annat kolumnområde.

Formler och talformat

Klistrar bara in formler och alla talformateringsalternativ från de kopierade cellerna.

Värden och talformat

Klistrar bara in värden och alla talformateringsalternativ från de kopierade cellerna.

All koppling av villkorsstyrd formatering

Klistrar in alternativen för innehåll och villkorsstyrd formatering från de kopierade cellerna.

Du kan också ange att en matematisk åtgärd ska användas för kopierade data.

Operation

Åtgärd

Inga

Anger att ingen matematisk åtgärd kommer att tillämpas på den kopierade informationen.

Lägg till

Lägger till kopierade data i data i målcellen eller cellområdet.

Subtrahera

Subtraherar kopierade data från data i målcellen eller cellområdet.

Multiplicera

Multiplicerar kopierade data med data i målcellen eller målområdet.

Dividera

Delar upp kopierade data med data i målcellen eller cellområdet.

Andra alternativ:

Åtgärd

Hoppa över tomma celler

Undvik att ersätta värden i inklistringsområdet när tomma celler förekommer i kopieringsområdet när du markerar den här kryssrutan.

Transponera

Ändrar kolumnerna i kopierade data till rader och tvärtom när du markerar den här kryssrutan.

Klistra in länk

Klicka här om du vill skapa en länk till de kopierade cellerna.

Verifiera och korrigera cellreferenser i en klistrad formel

Obs!: Cellreferenser justeras automatiskt när du klipper ut (inte kopierar) och klistrar in formler.

När du klistrar in en kopierad formel bör du kontrollera att alla cellreferenser är korrekta på den nya platsen. Cellreferenserna kan ha ändrats baserat på den referenstyp (absolut, relativ eller blandad) som används i formeln.

Formel som kopieras från A1 till två celler nedåt och till höger
 

Om du till exempel kopierar en formel i cell A1 och klistrar in den två celler nedåt och till höger (C3), ändras cellreferenserna i den inklisterade formeln på följande sätt:

Den här referensen:

Ändringar för:

$A$1 (absolut kolumn och absolut rad)

$A$1

A$1 (relativ kolumn och absolut rad)

C$1

$A1 (absolut kolumn och relativ rad)

$A3

A1 (relativ kolumn och relativ rad)

C3


Om cellreferenserna i formeln inte ger dig det resultat du vill ha kan du försöka växla till olika referenstyper:

  1. Markera cellen som innehåller formeln.

  2. Markera den referens Knappbild vill ändra i formelfältet.

  3. Tryck på F4 för att växla mellan referenskombinationerna och välj den du vill använda.

Mer information om cellreferenser finns i Översikt över formler.

När du kopierar i Excel på webben kan du välja inklistringsalternativ i målcellerna.

Välj Start, välj ikonen urklipp, välj Klistra inoch välj det specifika inklistringsalternativ som du vill använda. Om du till exempel bara vill klistra in formatering från den kopierade cellen markerar du Klistra in formatering knappen klistra in formatering . I den här tabellen visas de tillgängliga alternativen på menyn Klistra in:

Ikon

Namn på alternativet

Vad klistras in

klistra in cellinnehåll

Klistra in

Allt cellinnehåll.

Bild av knapp

Klistra in formler

Formler, utan formatering.

Bild av knapp

Klistra in värden

Formelresultat, utan formatering.

knappen klistra in formatering

Klistra in formatering

Endast formatering från de kopierade cellerna.

Klistra in kopierade värden genom att växla kolumner till rader och vice versa.

Transponera under Klistra in

Allt cellinnehåll, men orientrar om innehållet när det klistras in. Data i rader klistras in i kolumner och vice versa.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×