Inventering i rapporter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det kan vara lämpligt att räkna antalet poster i en rapport. I grupperade eller sammanfattande rapporter kan du Visa antalet poster i varje grupp. Eller så kan du lägga till ett rad nummer till varje post så att det blir lättare att se dem. I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du lägger till räknare och rad nummer i rapporten.

Vad vill du göra?

Räkna antalet poster i en rapport eller grupp

Lägga till ett rad nummer för varje post i en rapport eller grupp

Räkna antalet poster i en rapport eller grupp

Med layoutvyn får du det snabbaste sättet att lägga till räknare i rapporten.

Räkna poster med layoutvyn

 1. I navigerings fönstret högerklickar du på rapporten och klickar sedan på layoutvy på snabb menyn.

 2. Klicka på ett fält som du vill räkna. Kontrol lera att alla poster räknas genom att klicka på ett fält som inte innehåller några null-värden, till exempel ett ID-fält.

 3. Klicka på Summor i gruppen Gruppering och summor på fliken Design

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill räkna alla posterna i rapporten, oavsett om det finns ett värde i det markerade fältet klickar du på räkna poster.

  • Om du bara vill räkna antalet poster som innehåller ett värde i det markerade fältet klickar du på räkna värden.

   Obs!: Count-värden är inte tillgängliga för fält av följande data typer:

   • Long Text (PM)

   • OLE-objekt

   • Hyperlänk

   • Bifogad fil

 5. Access lägger till en text ruta i avsnittet rapport fot och ställer in egenskapen kontroll källa till ett uttryck som utför funktionen antal . Om det finns grupperingsnivåer i rapporten läggs en text ruta till varje gruppfot som utför samma beräkning.

  Obs!: Om du använder layoutvyn för att skapa ett antal i ett visst fält skapas ett uttryck som bara räknar de poster där fältet inte är null. Om det till exempel finns tio poster i rapporten och du lägger till räknarna i ett fält som innehåller tre null-värden visar text rutan antal 7 – de siffer poster som innehåller värden som inte är null. Du kan undvika detta genom att bara lägga till en räkning för fält som inte tillåter Null-värden (till exempel ID-fält), eller så kan du redigera kontroll källan för text rutan så att den alltid räknar alla poster som innehåller nullvärden eller inte. Gör så här:

 6. Markera den text ruta som visar antalet. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 7. Klicka på fliken Data.

 8. Ta bort uttrycket och skriv = antal (*)i egenskaps rutan kontroll källa .

 9. Spara rapporten och gå till rapportvyn för att visa resultatet.

Räkna poster med hjälp av designvyn

 1. Högerklicka på rapporten i navigerings fönstret och klicka på designvy på snabb menyn.

 2. Öppna fliken Design. Navigera till gruppen Kontroller och klicka på Textruta.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till flera poster i rapporten klickar du på avsnittet rapport huvud eller rapport fot där du vill placera text rutan.

  • Om du vill lägga till flera poster i varje grupp i en grupperad rapport klickar du på avsnittet grupp rubrik eller grupp foten där du vill placera text rutan.

 4. Markera text rutan och tryck på F4 så att egenskaps listan visas.

 5. Klicka på fliken Data.

 6. Skriv = antal (*)i egenskaps rutan kontroll källa .

  Denna uttryck använder funktionen antal för att räkna alla poster i rapporten eller gruppen även om vissa fält i vissa poster är null. Om du bara vill räkna poster där ett visst fält inte är null (till exempel leverantörs namn) använder du följande uttryck i stället: = KonvDbl (NZ (antal ([leverantörs namn]), 0)).

Överst på sidan

Lägga till ett rad nummer för varje post i en rapport eller grupp

Du kan numrera objekt i rapporten. Om du till exempel har en rapport om försäljning per produkt kanske du vill att "1" ska föregå den första posten i en produkt grupp, "2", och så vidare. När nästa produkt grupp börjar börjar räkna om, och "1" föregår den första posten.

Numrera elementen i en rapport

Du kan numrera posterna i rapporten genom att använda en beräknad kontroll och ange egenskapen löpande summa .

 1. I navigerings fönstret högerklickar du på rapporten och klickar sedan på designvy på snabb menyn.

 2. Öppna fliken Design. Navigera till gruppen Kontroller och klicka på Textruta.

 3. I rapportens detalj avsnitt drar du pekaren för att skapa text rutan och ser till att den är tillräckligt bred för att passa det största objekt numret.

  Om du till exempel kommer att ha 100-beställningar måste du ha utrymme för minst tre tecken (100). Om en etikett visas bredvid text rutan tar du bort etiketten genom att klicka på den och sedan trycka på DELETE. Om du placerade text rutan nära vänstermarginalen kan det bero på att etiketten är dold under text rutan. Använd flytt handtaget i det övre vänstra hörnet i text rutan och dra text rutan till höger så att du ser etiketten. Sedan kan du klicka på etiketten och trycka på DELETE.

 4. Välj textrutan. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 5. Klicka på fliken alla . I egenskaps rutan namn skriver du ett namn, till exempel txtItemNumber.

 6. Klicka på fliken Data.

 7. I egenskaps rutan löpande summa väljer du över grupp.

 8. Skriv = 1i egenskaps rutan kontroll källa .

 9. Klicka på fliken Format.

 10. Skriv # i egenskaps rutan format . (ett pund tecken följt av en punkt).

  Då formateras rad numret med en punkt efter siffran.

 11. Spara rapporten och gå till rapportvyn för att visa resultatet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×