Invertera eller spegla text i Word

Om du vill invertera (eller spegla) text i ett dokument måste du först ange texten i en text ruta. När du har vänt texten kan du ta bort utseendet med hjälp av en textruta och att ta bort konturen.

Använda en text ruta

 1. Infoga en text ruta i dokumentet och skriv och formatera texten.

  Mer information finns i Lägga till, kopiera eller ta bort en textruta.

 2. Högerklicka på rutan och välj Formatera figur.

  Meny alternativet Formatera figur

 3. Välj effekteri fönstret Formatera figur .

  Fliken Effekter i Formatera figur-fönstret

 4. Under 3D-rotation, i rutan X-rotation , anger du 180-nummer.

  Meddelanden: 

  • Om textrutan fylls med en färg kan du ta bort färgen i fönstret Formatera figur. Under alternativ för figurväljer du fliken fyllning & linje Fliken Fyllning och linje , expandera fyllningoch väljer Ingen fyllning.

  • Om du vill ta bort text rutans kontur högerklickar du på text rutan, väljer kontur i formateringsverktygsfältet som visas och väljer Ingen kontur.

Använda WordArt-text

 1. Markera det WordArt-objekt som ska speglas.

  Mer information finns i Infoga WordArt.

 2. Välj format för figur format eller rit verktyg.

 3. Välj text effekter > 3d -rotation > alternativ för 3D-rotation.

 4. Under 3D-rotationanger du X-rotation till 180-nummer.

  inställningar för 3D-rotation med X angivet till 180 grader

Använda en text ruta

 1. Infoga en text ruta i dokumentet genom att välja infoga > text rutaoch sedan skriva och formatera texten.

 2. Högerklicka på rutan och välj Formatera figur.

  Formatera figur markerad på snabb menyn

 3. Välj 3D-rotation till vänster i dialog rutan Formatera figur .

 4. Ange 180i rutan X .

  Dialog rutan Formatera figur med 3D X-rotation markerat

  Meddelanden: 

  • Om text rutan blir fylld med en färg kan du ta bort den genom att högerklicka på text rutan, välja pilen bredvid figur fyllning i formateringsverktygsfältet och sedan välja Ingen fyllning.

  • Om du vill ta bort text rutans kontur högerklickar du på text rutan, väljer pilen bredvid kontur i formateringsverktygsfältet som visas och väljer Ingen kontur.

Använda WordArt-text

 1. Markera det WordArt-objekt som ska speglas.

  Mer information finns i Infoga WordArt.

 2. Välj rit verktyg > format.

 3. Välj text effekter > 3d -rotation > alternativ för 3D-rotation.

 4. Under 3D-rotationställer du in X till 180 grader.

  Ställa in x 3D-rotation till 180

Använda en text ruta

 1. Infoga en text ruta i dokumentet och skriv och formatera texten.

  Mer information finns i lägga till, kopiera eller ta bort en text ruta i Word.

 2. Markera rutan och välj sedan format fönster.

  Knappen format fönster markerad

 3. Välj effekteri fönstret Formatera figur .

  Fönstret form format med effekter

 4. Under 3D-rotation, i rutan X-rotation , anger du 180-nummer.

  3D-rotation med X-rotation markerad

  Obs!: Om textrutan fylls med en färg kan du ta bort färgen i fönstret Formatera figur. Under alternativ för figurväljer du fliken fyllning & linje Fliken Fyllning och linje , expandera fyllningoch väljer Ingen fyllning.

Använda WordArt-text

 1. Markera det WordArt-objekt som ska speglas. Mer information finns i Infoga WordArt.

 2. Välj form format.

 3. Välj text effekter > 3d -rotation > alternativ för 3D-rotation.

 4. Under 3D-rotationanger du X-rotation till 180-nummer.

  WordArt med en 180 grad rotation

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×