Jämför två versioner av en arbetsbok med Kalkylbladsjämförelse

Om andra kan redigera arbets boken kan du öppna den och undrar "Vem har ändrat det? Och vad gjorde de? " Med jämförelse av kalkyl blad kan du svara på dessa frågor genom att söka efter dessa ändringar och markera dem åt dig.

Viktigt!:  Kalkyl blads jämförelse är endast tillgängligt med Office Professional Plus 2013 eller Microsoft 365-applikationer för företag.

 1. Öppna Kalkylbladsjämförelse.

 2. I det nedre vänstra fönstret väljer du de alternativ som du vill använda i arbetsboksjämförelsen, till exempel formler, cellformat eller makron. Du kan också välja Markera Alla.

 3. På fliken Start väljer du Jämför filer.
  Jämför filer

 4. I dialog rutan Jämför filer går du till raden Jämför och bläddrar Bild av knapp till den tidigare versionen av arbets boken. Utöver filer som finns på datorn eller i ett nätverk kan du ange en webbadress till en sida där arbetsböckerna finns sparade.

  Kommandot Jämför filer

 5. I dialogrutan Jämför filer finns raden Till. Där bläddrar du till Bild av knapp den version som du vill jämföra den tidigare versionen med.

  Obs!:  Du kan jämföra två filer med samma namn om de har sparats i olika mappar.

 6. Välj OK för att göra jämförelsen.

Obs!:  Om meddelandet ”Det går inte att öppna arbetsboken” visas kan det innebära att en arbetsbok är lösenordsskyddad. Klicka på OK och ange sedan lösenordet. Läs mer om hur lösenord fungerar med Kalkylbladsjämförelse.

Resultaten av jämförelsen visas i ett rutnät med två fönster. Arbetsboken till vänster är den ursprungliga filen och arbetsboken till höger är den fil som du har jämfört med. I ett fönster under rutnätet visas information. Ändringar markeras med olika färger beroende på vilken typ av ändring det är.

Jämförelseresultat

Så här tolkar du resultatet

 • I sida vid sida-rutnätet jämförs ett kalkylblad i varje fil med kalkylbladet i den andra filen, med start från kalkylbladet längst till vänster i varje fil. Om ett kalkylblad är dolt i en arbetsbok visas och jämförs det ändå i Kalkylbladsjämförelse.

 • Om cellerna är för smala för att visa cellinnehållet klickar du på Ändra storlek på celler för att passa.
  Ändra storlek på celler

 • Skillnaderna är markerade med en fyllningsfärg för celler eller teckensnittsfärg, beroende på vilken typ av skillnad det är. Till exempel fylls celler med ”angivna värden” (celler utan formler) med en grön fyllningsfärg i sida vid sida-rutnätet, och de får en grön teckensnittsfärg i resultatlistan i fönstret. I det nedre vänstra fönstret visas en förklaring av färgernas betydelser.

Andra sätt att arbeta med jämförelseresultat

Om du vill spara resultaten eller analysera dem någon annanstans kan du exportera dem till en Excel-fil eller kopiera och klistra in dem i ett annat program, till exempel Word. Du kan även få en detaljerad vy av varje kalkylblad som visar cellformat på ett sätt som liknar det i Excel.

 • Du kan göra resultaten enklare att läsa genom att exportera dem till en Excel-fil. Klicka på Start > Exportera resultat.

 • Klicka på Start > Kopiera resultat till Urklipp om du vill kopiera och klistra in resultaten i ett annat program.

 • Om du vill visa cellformat från arbetsboken klickar du på Start > Visa arbetsboksfärger.

Andra syften med att jämföra arbetsböcker

 • Ett exempel är om organisationen ska granskas. Då kanske du behöver en redovisning av de viktigaste arbetsböckerna som visar ändringar över månader eller år. Med den här redovisningen blir det lättare att hitta och åtgärda fel innan de dyker upp i en granskning.

 • Utöver jämförelser av kalkylblad kan du också använda Kalkylbladsjämförelse för att hitta eventuella skillnader i VBA-kod (Visual Basic for Applications). Resultaten visas i ett fönster där du kan se skillnaderna sida vid sida.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×