Jag får varningar om att ett program försöker att få åtkomst till information om e-postadresser eller skicka e-post i mitt ställe

I många fall kan du förhindra att dessa säkerhetsvarningar visas genom att installera ett antivirusprogram och se till att uppdatera det regelbundet. I den här artikeln beskrivs varför säkerhetsvarningar visas samt vilka villkor som måste vara uppfyllda för att de inte ska visas.

Tips:  Microsoft tillhandahåller kostnadsfria antivirusprogram: Microsoft Security Essentials och Windows Defender. De här funktionerna skyddar din dator i realtid mot virus, spionprogram och annan skadlig programvara.

I den här artikeln

Symptom

Någon av följande säkerhetsvarningar visas:

 • Ett program försöker att få åtkomst till adressinformation i Outlook. Klicka på Neka om detta är oväntat och kontrollera att din antivirusprogramvara är uppdaterad.

 • Ett program försöker skicka ett e-postmeddelande åt dig. Klicka på Neka om detta är oväntat och kontrollera att din antivirusprogramvara är uppdaterad.

 • Ett program försöker utföra en åtgärd som kan resultera i att ett e-postmeddelande skickas åt dig. Klicka på Neka om detta är oväntat och kontrollera att din antivirusprogramvara är uppdaterad.

Överst på sidan

Orsak

De här säkerhetsvarningar visas när ett program försöker komma åt din kontaktinformation i adressboken i Outlook, eller försöker skicka e-post åt dig. Som standard är endast COM-tillägg betrodda program. E-postadministratören kan ha tillåtit specifika tillägg genom att lägga till dem i en lista med "Betrodda tillägg". Andra program är inte betrodda, och en säkerhetsvarning visas därför att det finns en risk att programmet är skadligt och utformat för att sprida virus genom Outlook. Innan det här skyddet upprättades kunde virus komma åt Outlook och sprida sig genom att skicka meddelanden till användarna i listan Kontakter.

Program som startar automatiskt    Det kan hända att programmet startades automatiskt. Till exempel kan ett program försöka skicka ett e-postmeddelande automatiskt med hjälp av Item.Send-metoden i Outlook-objektmodellen.

Program som du startar    Det kan också hända att du startade programmet. Till exempel skulle du kunna använda ett program för att synkronisera Outlook-data till din handdator eller mobila enhet.

Överst på sidan

Lösning

Åtgärda den här säkerhetsvarningen

 • Om det inte var väntat att ett program skulle försöka komma åt Outlook, eller om du inte vet om programmet som försöker komma åt Outlook är tillförlitlig, så klickar du på Neka.

 • Om du har klickat på ett kommando eller startat ett program som du vet behöver åtkomst till Outlook-data eller ska skicka e-postmeddelanden via Outlook, och du betraktar programmet som tillförlitligt, så gör du något av följande:

  • Klicka på Tillåt.

  • Om du blir uppmanas att tillåta åtkomst till mottagarinformation, så markerar du kryssrutan Tillåt åtkomst i, klickar på det tidsintervall som du vill bevilja åtkomst för och klickar sedan på Tillåt.

   Obs!:  Du bör välja minst så lång tid som krävs för att det andra programmet ska komma åt dina Outlook-data. Om programmet behöver ytterligare tid, så visas säkerhetsvarningen igen.

Förhindra att den här säkerhetsvarningen visas igen

Tips:  Microsoft tillhandahåller kostnadsfria antivirusprogram: Microsoft Security Essentials och Windows Defender. De här funktionerna skyddar din dator i realtid mot virus, spionprogram och annan skadlig programvara.

Under vissa förhållanden kan du förhindra att den här säkerhetsvarningen visas igen genom att installera ett antivirusprogram och uppdatera det regelbundet. Dessa förhållanden är som följer:

 • Antivirusprogrammet måste uppdateras regelbundet. De flesta antivirusprogram har funktioner för att ladda ned uppdateringar automatiskt när du är online. Fråga leverantören av ditt antivirusprogram.

 • Ditt antivirusprogram är konfigurerat för att dela sin uppdateringsstatus med andra program. Vanligtvis kan antivirusprogram dela sin uppdateringsstatus med andra program. Om du vill kontrollera inställningen för uppdateringsstatus, titta på inställningarna eller alternativen för ditt antivirusprogram, eller fråga leverantören av ditt antivirusprogram.

  Meddelanden: 

  • Outlook använder Windows Säkerhetscenter för att kontrollera att ett antivirusprogram finns och uppdatera dess status.

  • Om din prenumerationen på antivirusprogrammet upphör att gälla eller inaktiveras, så kan säkerhetsvarningen visas igen när ett program försöker komma åt Outlook.

Visa säkerhetsinställningarna i Säkerhetscenter

Säkerhetsinställningen Programmeringsåtkomst i Säkerhetscenter har följande alternativ:

 • Varna mig om misstänkt aktivitet när antivirusprogrammet är inaktivt eller inaktuellt (rekommenderas)      Det här är standardinställningen i Outlook. Med misstänkt aktivitet avses icke betrodda program som försöker ansluta till Outlook.

 • Varna mig alltid om misstänkt aktivitet      Det här är den säkraste inställningen, och med den visas alltid en uppmaning om att fatta ett förtroendebeslut när ett program försöker komma åt Outlook.

 • Varna mig aldrig om misstänkt aktivitet (rekommenderas inte)      Det här är den minst säkra inställningen.

Gör följande om du vill visa de här inställningarna:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Inställningar för Säkerhetscenter.

 5. Klicka på Programmeringsåtkomst.

  Meddelanden: 

  • Om datorn hanteras av en Microsoft Exchange Server-administratör eller en Microsoft Windows Active Directory Domain Services-administratör inom organisationen, och administratören ändrar standardinställningen så att användarna förhindras från att göra ändringar, så är alternativet för att anpassa säkerhetsinställningarna för Programmeringsåtkomst inaktiverat.

  • Om datorn inte hanteras av en Exchange Server-administratör eller en Microsoft Windows Active Directory Domain Services-administratör, och du är administratör för Windows på datorn, så kan du ändra säkerhetsinställningarna för Programmeringsåtkomst. Vi rekommenderar dock inte detta.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×