Jag kan inte ansluta till mitt Exchange i Outlook för Mac

Om du inte kan ansluta till Exchange-konto i Outlook för Mac kontrollerar du följande möjliga orsaker till att återanslutas.

Orsak: Din organisation använder Exchange Server 2003 eller en tidigare version.

Lösning:    Kontrollera med kontoadministratören vilken version av Exchange Server är värd för ditt konto.

Outlook för Mac har stöd för konton som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 eller senare versioner, ellerMicrosoft 365 för företag.

Orsak: Dina kontouppgifter eller Exchange-serverns namn är felaktiga.

Lösning:    Kontrollera dina kontoinställningar.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Välj kontot i den vänstra fönsterrutan i Konton.

 3. Kontrollera att inställningarna är korrekta.

  Tips: Kontrollera att du använder rätt autentiseringsuppgifter genom att försöka ansluta till ditt konto från ett annat Exchange-program, till exempel Outlook på webben.

Orsak: Outlook är inställt för arbete offline.

Lösning:    Kontrollera att Outlook är online.

Outlook-menyn kontrollerar du att Arbeta offline inte är markerat. Om det är markerat klickar du på Arbeta offline för att ta bort bocken och arbeta online.

Orsak: Din nätverksanslutning är inte tillgänglig.

Lösning:    Kontrollera att datorn är ansluten till nätverket.

Anvisningar om hur du kontrollerar status för nätverksanslutningarna finns i hjälpen till Mac OSeller kontakta Exchange eller nätverksadministratören. Du kan också fråga en kollega som använder liknande inställningar om han eller hon kan ansluta till nätverket. Om du ansluter till ditt Exchange via webben kan du använda en webbläsare för att se om du kan komma åt webbplatser.

Orsak: Den server som kör Microsoft Exchange Server är inte tillgänglig.

Lösning:    Kontrollera Microsoft Exchange Server-anslutningen.

 1. Välj Kontonverktygsmenyn.

 2. Titta på Exchange-kontot i den vänstra rutan. Om det är problem med anslutningen blir indikatorikonen orange.

Indikator för Ej ansluten

Om du har anslutit till kontot tidigare kan du försöka ansluta till det från ett annat Exchange-program, till exempel Outlook på webben. Du kan också kontrollera status för Exchange-servern genom att kontakta din Exchange-serveradministratör.

Orsak: Du måste logga in på ditt Exchange-konto med en krypterad kanal.

Lösning:    Kontakta din Exchange för att ta reda på om ditt konto kräver en krypterad kanal. I så fall kontrollerar du inställningen för kanalen.

 1. Verktyg-menyn välj Konton.

 2. I den vänstra fönsterrutan i dialogrutan Konton väljer du kontot.

 3. Klicka på Avancerat och klicka sedan på fliken Server.

 4. Under Microsoft Exchange och Katalogtjänst markerar du kryssrutan Använd SSL för att ansluta.

Orsak: En e-postproxyserver krävs för anslutning till Exchange-servern.

Lösning:    Kontakta din Microsoft Exchange-kontoadministratör.

Fråga din Exchange-kontoadministratör vilken proxyserver som ska användas för att ansluta till Exchange-servern. Mer information om hur du konfigurerar en anslutning till en proxyserver finns i Hjälpen till Mac OS.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×