Jag vill återkalla ett meddelande i Outlook.com

Anta att du just har skickat ett e-postmeddelande till någon av misstag i Outlook.com. Hur kommer du ihåg det?

Tyvärr kan du inte.

Återkalla meddelande är inte tillgängligt för användare med e-postadresser som slutar med @outlook.com, @hotmail.com, @live.com eller @msn.com. Det här är webbaserade e-posttjänster där e-postmeddelanden försvinner från din e-postserver och finns kvar i din kontroll.

Återkalla meddelande är tillgängligt i Outlook för Windows. Instruktioner finns i Återkalla eller ersätta ett e-postmeddelande som du har skickat.

Konfigurera ångra skicka i Outlook.com

Du kan inte återkalla ett meddelande när det har skickats Outlook.com, men när du aktiverar alternativet Ångra Skicka fördröjs sändningen av meddelandet så att du kan avbryta om du ändrar dig.

Du kan fördröja sändningen av meddelandet i 5 eller 10 sekunder. Så här aktiverar du alternativet Ångra Skicka:

  1. Högst upp på sidan väljer du Inställningar Inställningar >Visa alla Outlook-inställningar.

  2. Välj E-post > Skriv och svara.

  3. Under Ångra skickaväljer du hur länge Outlook.com ska vänta på att skicka dina meddelanden.

  4. Välj Spara.

Ångra sändning i Outlook.com

När ångra skicka har ställts in visas meddelandet Ångra Skicka längst ned i meddelandelistan när du skickar ett nytt meddelande. Uppmaningen blir tillgänglig under den tid du anger i Skriv och svara.

Ångra skicka

Vill du ha mer hjälp?

Om du vill få support i Outlook.com klickar du här eller väljer  Outlook.com hjälpikon på menyraden och anger frågan. Om självhjälpen inte löser problemet rullar du ned till Behöver du fortfarande hjälp? och välj Ja.

Om du vill kontakta oss på Outlook.com måste du logga in. Om du inte kan logga in klickar du här

Om du vill ha mer hjälp med ditt Microsoft-konto och prenumerationer går du till Konto och Faktureringshjälp.

Appikonen Få hjälp

Om du vill ha hjälp och felsöka andra Microsoft-produkter och -tjänster ange ditt problem här

Ställ frågor, följ diskussioner och dela med dig av dina kunskaper i Outlook.com Community.

Se även

Återställa borttagna e-postmeddelanden i Outlook.com

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×