Justera avståndet mellan texten och radbrytningar i formulärmallar som innehåller östasiatisk och latinsk text

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du utformar en formulärmall med östasiatisk och latinsk text och du vill förbättra utseendet på formulärmallen genom att styra blanksteg mellan båda typerna av text kan konfigurera du en formulärmall för att automatiskt justera avståndet mellan dessa två typer av text. Du kan också konfigurera en formulärmall så att radbrytningar för östasiatisk text ske vid en normal bredd eller halvt breddsteg tecken för en viss textrad eller för alla textraden i formulär som baseras på din formulärmall.

I den här artikeln

Innan du börjar

Om du vill konfigurera textavstånd och radbrytningar i formulärmallar som innehåller östasiatisk och latinsk text, måste du installera Microsoft Office Language Pack 2007 för östasiatiska språk, som innehåller ordlista och språkverktyg för det språket.

Överst på sidan

Konfigurera Microsoft Office-programmen att använda ett annat språk

Om du vill använda ett östasiatiskt språk i Microsoft Office-program måste måste du först installera ett språkpaket och konfigurera Microsoft Office-programmen att acceptera och visa inställningar för östasiatisk text och använda språkverktyg för det språket. Det här förutsätter att du redan har installerat rätt språkpaket.

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Microsoft Office, peka på Microsoft Office-verktyg och klicka sedan på Språkinställningar för Microsoft Office 2007.

 2. Klicka på fliken Redigeringsspråk.

 3. Klicka på det språk som du vill använda i listan tillgängliga redigeringsspråk och klicka sedan på Lägg till.

 4. Klicka på ett primärt språk som du vill använda för att designa en formulärmall i listan primärt redigeringsspråk.

  Obs!: När ett språk är konfigurerad med primärt redigeringsspråk kan du inte ta bort det språket i listan Redigering språk har aktiverats. Om du vill ta bort primärt redigeringsspråk i listan måste du först välja ett annat språk i listan primärt redigeringsspråk.

Överst på sidan

Konfigurera text avståndet mellan östasiatisk och latinsk text

För att utföra den här proceduren måste du först installera och konfigurera ett språkpaket på din dator. Kommandot Asiatisk typografiFormat-menyn visas först när du har installerat och konfigurerat ett östasiatiskt språk eller latinsk language pack.

 1. Placera insättningspunkten mellan östasiatisk och latinsk text som du vill justera avståndet mellan för.

 2. Klicka på Asiatisk typografiFormat-menyn.

 3. Om du vill förbättra utseendet på de formulär som baseras på formulärmallen genom att automatiskt lägga till extra blanksteg mellan östasiatisk och latinsk text, markerar du kryssrutan Justera avstånd mellan asiatisk och latinsk text automatiskt.

 4. Om du vill förbättra utseendet på de formulär som baseras på formulärmallen genom att automatiskt lägga till extra mellanslag mellan östasiatisk och latinsk text och tal markerar du kryssrutan automatiskt justera avstånd mellan asiatisk text och siffror.

Överst på sidan

Konfigurera radbrytningar i östasiatisk text

För att utföra den här proceduren måste du först installera och konfigurera ett språkpaket på din dator. Kommandot Asiatisk typografiFormat-menyn visas först när du har installerat och konfigurerat ett språkpaket.

När du har installerat och konfigurerat ett språkpaket kan du konfigurera formulärmallen så att en radbrytning uppstår i formuläret om en viss rad börjar eller slutar med en normal eller halvbredds-tecken. Du kan också konfigurera en formulärmall så att en radbrytning inträffar för alla rader i formuläret som börjar eller slutar med en normal eller halvbredds-tecken.

Konfigurera radbrytning för en specifik rad i en formulärmall

 1. Placera insättningspunkten i texten där du vill infoga en radbrytning.

 2. Klicka på Asiatisk typografiFormat-menyn.

 3. Gör något av följande under radbrytning i åtgärdsfönstret Asiatisk typografi:

  • Om du vill aktivera raden ska brytas på japanska eller koreanska ord som börjar med tecknet normal bredd klickar du på Normal.

  • Om du vill aktivera raden ska brytas vid ett japanskt ord som slutar med tecknet normal bredd klickar du på Normal. Du kan inte konfigurera raden ska brytas vid ett språkpaket för koreanska ord som slutar med tecknet normal bredd.

  • Klicka på Normal om du vill aktivera raden ska brytas på japanska eller koreanska ord som slutar med en normal breddsteg tecken.

  • Aktivera raden ska brytas på japanska ord som börjar eller slutar med en normal eller halvt breddsteg tecken, klicka på strikt. Du kan inte konfigurera raden ska brytas vid ett språkpaket för koreanska ord som slutar med ett tecken med halv bredd.

Konfigurera radbrytningar för alla rader i en formulärmall

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  Tips: Du kan också öppna dialogrutan Alternativ genom att klicka på Alternativ i åtgärdsfönstret Asiatisk typografi.

 2. Klicka på fliken Design i dialogrutan Alternativ.

 3. Gör något av följande under Asiatisk typografi radbrytning:

  • Om du vill att en linje ska brytas vid ett japanska eller koreanska ord som börjar med tecknet normal bredd klickar du på Normal.

  • Klicka på Normal om du vill infoga en radbrytning efter japanska ord som slutar med en normal breddsteg tecken. Du kan inte konfigurera en formulärmall om du vill att en linje ska brytas vid ett språkpaket för koreanska ord som slutar med en normal breddsteg tecken.

  • Klicka på Normal om du vill infoga en radbrytning efter japanska eller koreanska ord som slutar med en normal breddsteg tecken.

  • Klicka på strikt om du vill infoga en radbrytning efter japanska ord som börjar eller slutar med en normal eller halvbredds-tecken. Du kan inte konfigurera en formulärmall om du vill att en linje ska brytas vid ett språkpaket för koreanska ord som slutar med ett tecken med halv bredd.

 4. Klicka på Ange som standard för nya formulär.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×