Justera indrag och avstånd i Word

Ändra styckeindrag och -avstånd

 1. Markera ett eller flera stycken som du vill justera.

 2. Gå till Start sidan och välj dialog Rute ikonen för stycke Knappbild .

 3. Välj fliken indrag och avstånd .

 4. Välj Inställningar och välj sedan OK.

Alternativen i dialog rutan stycke beskrivs i Justera indrag och avstånd.

 1. Markera den text du vill justera.

 2. Gå till Start sidan och välj rad-och stycke avstånd > alternativen för rad avstånd längst ned på menyn.

  Radavstånd är markerat på fliken Start

  Dialogrutan Stycke öppnas.

  Dialogrutan Stycke

 3. På fliken Indrag och avstånd markerar du de alternativ du vill använda och klickar på OK.

  Alternativen i dialog rutan stycke beskrivs i Justera indrag och avstånd.

Du kan snabbt justera indrag och avstånd i Word för webben.

 1. Om du inte redan är i redigeringsvynväljer du Redigera dokument > Redigera i Word för webben. Dokumentet växlar från Läsvyn till Redigeringsvyn.

  Bild på kommandot Redigera i Word Online

 2. Välj Sidlayout och notera alternativen vänster och höger och avstånd före och efter.

  Bild av indrag- och avståndsalternativ på fliken Sidlayout

 3. Placera markören i början av det stycke som du vill justera.

 4. För att göra ett indrag i stycket skriver du avståndet i rutan Vänster eller Höger under Sidlayout.

  Skriv till exempel 0,1 för att göra ett indrag i stycket på en tiondels tum.

 5. För att ändra avståndet före eller efter stycket anger du en siffra i rutan Före eller Efter.

Tips:  För att ändra indrag i ett helt dokument går det mycket snabbare att justera marginalerna. Under Sidlayout väljer dumarginaleroch väljer de marginal inställningar du vill använda.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×