Justera kontroller automatiskt i ett formulär

Som standard lägger Access till textrutor och andra kontroller i layouter när du skapar ett nytt formulär med något av formulärverktygen på fliken Skapa, eller när du lägger till fält i ett formulär när det är öppet i layoutvyn. En layout som visas med ett orange rutnät runt kontrollerna hjälper dig att justera kontrollerna vågrätt och lodrätt för att ge formuläret ett enhetligt utseende. I den här artikeln finns information om hur du lägger till, tar bort eller ordnar om kontroller i layouter.

Innehåll

Om layouter

Det finns två varianter av layouter: tabell och staplad.

 • I tabellayouter är kontroller ordnade i rader och kolumner som ett kalkylblad, med etiketter längst upp. Tabellayouter sträcker sig alltid över två delar av ett formulär. Oavsett vilket avsnitt kontrollerna finns i finns etiketterna i avsnittet ovan.

  Kontrollayout för grundtabellform

 • I staplade layouter är kontroller lodrätt ordnade som du kan se på ett pappersformulär, med en etikett till vänster om varje kontroll. Staplade layouter finns alltid i ett enda formuläravsnitt.

  Enkel staplad kontrollayout

Du kan ha flera layouter av endera typ i ett formulär. Du kan till exempel ha en tabellayout för att skapa en rad med data för varje post och sedan en eller flera staplade layouter under, som innehåller mer data från samma post.

Överst på sidan

Skapa en ny layout

I Access skapas staplade layouter automatiskt under något av följande omständigheter:

 • Du skapar ett nytt formulär genom att klicka på Formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa.

 • Du skapar ett nytt formulär genom att klicka på Tomt formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa och sedan dra ett fält från fönstret Fältlista till formuläret.

Så här skapar du en ny layout i ett befintligt formulär:

 1. Välj en kontroll som du vill lägga till i layouten.

 2. Om du vill lägga till andra kontroller i samma layout håller du ned SKIFT och markerar även de kontrollerna.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Tabell eller Staplad i gruppen Tabell på fliken Ordna.

  • Högerklicka på den markerade kontrollen eller kontrollerna, peka på Layoutoch klicka sedan på Tabell ellerStaplad.

Layouten skapas och de markerade kontrollerna läggs till i den.

Överst på sidan

Växla en layout från tabell till staplad eller tvärtom

Så här växlar du en hel layout från en typ av layout till en annan:

 • Välj layouten genom att klicka på den orange layoutväljaren i layoutens övre vänstra hörn. Alla celler i layouten är markerade.

  Tips: Du kan också markera alla kontroller i en layout genom att markera en kontroll och sedan klicka på Markera layout i gruppen Rader & Kolumner på fliken Ordna.

 • Gör något av följande:

  • Klicka på den layouttyp du vill använda (Tabell eller Staplad) i gruppen Tabellfliken Ordna.

  • Högerklicka på layouten, peka på Layout ochklicka sedan på den layouttyp du vill använda.

Kontrollerna ordnas om till den layouttyp du vill använda i Access.

Överst på sidan

Dela upp en layout i två layouter

Så här kan du dela upp en layout i två layouter:

 1. Håll ned SKIFT och klicka på de kontroller som du vill flytta till den nya layouten.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på den layouttyp du vill använda för den nya layouten(Tabell eller Staplad) i gruppen Tabell på fliken Ordna.

  • Högerklicka på de markerade kontrollerna, peka på Layout ochklicka sedan på den layouttyp du vill använda för den nya layouten.

Access skapar en ny layout och lägger till de valda kontrollerna i den.

Överst på sidan

Ordna om kontroller i en layout

 • Du kan flytta en kontroll i en layout genom att dra den till den plats du vill. När du drar fältet visar ett vågrätt eller lodrätt fält var fältet kommer att placeras när du släpper musknappen.

 • Du kan flytta en kontroll från en layout till en annan av samma typ. Du kan till exempel dra en kontroll från en staplad layout till en annan staplad layout, men inte till en tabellayout.

Överst på sidan

Lägga till kontroller i en layout

Lägga till ett nytt fält från fönstret Fältlista i en befintlig layout    

 • Dra fältet från fönstret Fältlista till layouten. Ett vågrätt eller lodrätt fält visar var fältet kommer att placeras när du släpper musknappen.

Så här lägger du till befintliga kontroller i en befintlig layout    

 1. Markera den första kontrollen du vill lägga till i layouten.

 2. Om du vill lägga till andra kontroller i samma layout håller du ned SKIFT och markerar även de kontrollerna. Du kan välja kontroller i andra layouter.

 3. Gör något av följande:

  • Om formuläret är öppet i designvyn drar du de markerade fälten till layouten. Ett vågrätt eller lodrätt fält visar var fälten kommer att placeras när du släpper musknappen.

  • Om formuläret är öppet i layoutvyn:

   1. Klicka på typen av layout där du vill lägga till kontrollerna i gruppen Tabell på fliken Ordna. Om du vill lägga till kontroller i en tabellayout klickar du på Tabellformat. Om du lägger till kontroller i en staplad layout klickar du på Staplad.

    Access skapar en ny layout och lägger till de valda kontrollerna i den.

   2. Dra den nya layouten till den befintliga layouten. Ett vågrätt eller lodrätt fält visar var fälten kommer att placeras när du släpper musknappen.

Överst på sidan

Ta bort kontroller från en layout

Om du tar bort en kontroll från en layout kan du placera den var som helst i formuläret utan att påverka placeringen av andra kontroller.

 1. Markera den kontroll du vill ta bort från layouten. Om du vill markera flera kontroller håller du ned SKIFT och klickar sedan på de kontroller som du vill ta bort. Om du vill markera alla kontroller i layouten klickar du på rutan för layoutväljaren längst upp till vänster i layouten.

 2. Högerklicka på någon av de markerade kontrollerna, peka på Layoutoch klicka sedan på Ta bort layout.

  De markerade kontrollerna tas bort från layouten.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×