Vågrät justering avgör hur vänster- och högerkanten i ett stycke passar mellan vänster- och högermarginalen i en textruta. Lodrät justering avgör placeringen av texten i textrutan lodrätt. Du kan justera dessa justeringar i Publisher.

Justera text vågrätt

  1. Markera de stycken som du vill ändra den vågräta justeringen för.

  2. Klicka på dialogruteprogrammet Stycke i gruppen Stycke på fliken Start och klicka sedan på fliken Indrag och avstånd.

  3. Klicka den justering du vill använda i listan Justering under Allmänt.

  4. Klicka på OK.

Justera text lodrätt

  1. Högerklicka på textrutan som du vill ange lodrät justering för.

  2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenyn.

  3. Klicka på fliken Textruta i dialogrutan Formatera textruta.

  4. I rutan Lodrät justering väljer du Överkant,Mitteneller Nederkant.

  5. Klicka på OK.

Se även

Lägga till text och länka textrutor i Publisher

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×