KA (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten KA (kostnadsavvikelse) visas skillnaden mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå aktuell färdignivå och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet. I de tidsfördelad versionerna av fälten visas värden fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten CV.

Datatyp    Valuta

KA (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    KA är skillnaden mellan aktivitetens BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) och VKUA (verklig kostnad för utfört arbete). Microsoft Office Project beräknar KA på följande sätt:

KA = BKUA - VKUA

Bästa användning    Lägg till KA-fältet i en aktivitetslista när du vill se om du ligger under, över eller exakt inom budgetramarna för en aktivitet. Detta kan vara användbart om du vill värdera aktuellt utfall mot budget under ett projekt.

Exempel    BKUA för en tilldelning är 5 000 kr och VKUA är 4 000 kr. KA är 1 000 kr, vilket innebär att du ligger 1 000 kr under budget.

Obs!    Om kostnadsavvikelsen är positiv ligger kostnaden för aktiviteten för närvarande under det budgeterade beloppet, och de verkliga kostnaderna är mindre än originalkostnaderna eller de planerade kostnaderna för den nuvarande färdignivån för aktiviteten. Om kostnadsavvikelsen är negativ ligger kostnaden för tilldelningen för närvarande över budget och de verkliga kostnaderna är större än originalkostnaden eller de planerade kostnaderna för aktuell färdignivå för aktiviteten.

KA (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    KA är skillnaden mellan resursens BKUA (budgeterade kostnader för utfört arbete) och VKUA (verkliga kostnader för utfört arbete). Microsoft Office Project beräknar KA på följande vis:

KA = BKUA - VKUA

Bästa användning    Lägg till fältet KA i en resurslista när du vill se om du ligger under, över eller exakt inom budgetramarna för en resurs. Detta kan vara användbart när du utvärderar aktuellt utfall mot budget under ett projekt.

Exempel    Den budgeterade kostnaden för utfört arbete för en resurs är 50 000 kr, och VKUA är 45 000 kr. KA är 5 000 kr, vilket innebär att du ligger 5 000 kr under budget.

Obs!    Om KA är positiv ligger kostnaden för resursen för närvarande under det budgeterade beloppet, och de verkliga kostnaderna är mindre än originalkostnaderna eller de planerade kostnaderna för den nuvarande färdignivån för resursens arbete. Om KA är negativ ligger kostnaden för resursen för närvarande över budget, och de verkliga kostnaderna är större än originalkostnaden eller de planerade kostnaderna för aktuell färdignivå för resursens arbete.

KA (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    KA är differensen mellan tilldelningens BKUA (Budgeterad kostnad för utfört arbete) och VKUA (verkliga kostnader för utfört arbete). Microsoft Office Project beräknar tilldelningens KA på följande sätt:

KA = BKUA - VKUA

Bästa användning    Lägg till KA-fältet i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill se om du ligger under, över eller exakt på budget för en tilldelning. Det kan vara praktiskt när du bedömer hur projektet har utvecklats i förhållande till budgeten fram till det aktuella datumet.

Exempel    Den budgeterade kostnaden för utfört arbete (BKUA) för en tilldelning är 5 000 kr och den verkliga kostnaden för utfört arbete (VKUA) är 4 000 kr. KA är 1 000 kr, vilket innebär att det kostat 1 000 kr mindre än budgeterat att uppnå aktuell färdignivå för tilldelningen.

Obs!    Om KA är positiv ligger kostnaden för tilldelningen för närvarande under det budgeterade beloppet, och de verkliga kostnaderna är mindre än originalkostnaderna eller de planerade kostnaderna för tilldelningens nuvarande färdignivå. Om KA är negativ ligger kostnaden för tilldelningen för närvarande över budget, och de verkliga kostnaderna är större än originalkostnaden eller de planerade kostnaderna för tilldelningens nuvarande färdignivå.

KA (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    KA är skillnaden mellan aktivitetens tidfasade BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) och tidfasade VKUA (verklig kostnad för utfört arbete). Microsoft Office Project beräknar KA på följande sätt:

KA = BKUA - VKUA

Bästa användning    Lägg till KA-fältet i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill se om du ligger under, över eller exakt inom budgetramarna för en aktivitet. Detta kan vara användbart för att värdera aktuellt utfall mot budget under ett projekt. Eftersom tidfasade värden för BKUA och VKUA sparas är tidfasade värden för KA tillgängliga.

Exempel    Budgeterad kostnad för utfört arbete (BKUA) i en aktivitet var 5 000 kr, eller 1 000 kr per dag i 5 dagar. Den verkliga kostnaden för utfört arbete (VKUA) var 4 000 kr, eller 800 kr per dag i 5 dagar. När du granskar tidfasad KA för aktiviteten i vyn Aktivitetsanvändning kan du se att det blir 200 kr per dag i 5 dagar, vilket innebär totalt 1 000 kr under budget.

Obs!    Om kostnadsavvikelsen är positiv ligger kostnaden för aktiviteten för närvarande under det budgeterade beloppet, och de verkliga kostnaderna är mindre än originalkostnaderna eller de planerade kostnaderna för den nuvarande färdignivån för aktiviteten. Om kostnadsavvikelsen är negativ ligger kostnaden för aktiviteten för närvarande över budget, och de verkliga kostnaderna är större än originalkostnaden eller de planerade kostnaderna för aktuell färdignivå för aktiviteten.

KA (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    KA är skillnaden mellan resursens tidfasade BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) och tidfasade VKUA (verklig kostnad för utfört arbete). Microsoft Office Project beräknar KA för en resurs på följande sätt:

KA = BKUA - VKUA

Bästa användning    Lägg till fältet KA i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning när du vill se om du ligger under, över eller på budget för en resurs. Det kan vara praktiskt när du bedömer det aktuella utfallet i jämförelse med budgeten.

Exempel    Budgeterad kostnad för utfört arbete (BKUA) för en resurs var 50 000 kr, eller 1 000 kr per dag i 50 dagar för resursens samtliga tilldelade aktiviteter. Den verkliga kostnaden för utfört arbete (VKUA) var 4 000 kr, eller 800 kr per dag i 50 dagar. När du granskar den tidfasade KA för resursen i vyn Resursanvändning kan du se att det blir 200 kr per dag i 50 dagar, vilket ger en totalsumma på 10 000 kr under budget.

Obs!    Om KA är positiv ligger kostnaden för resursen för närvarande under det budgeterade beloppet, och de verkliga kostnaderna är mindre än originalkostnaderna eller de planerade kostnaderna för den nuvarande färdignivån för resursens arbete. Om KA är negativ ligger kostnaden för resursen för närvarande över budget, och de verkliga kostnaderna är större än originalkostnaden eller de planerade kostnaderna för aktuell färdignivå för resursens arbete.

KA (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    KA är skillnaden mellan tilldelningens tidfasade BKUA (budgeterad kostnad för utfört arbete) och tidfasade VKUA (verklig kostnad för utfört arbete). Microsoft Office Project beräknar tidfasad KA för en tilldelning på följande sätt:

KA = BKUA - VKUA

Bästa användning    Lägg till KA-fältet i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill se om du ligger under, över eller på budget för en tilldelning. Det kan vara praktiskt när du bedömer hur projektet har utvecklats i förhållande till budgeten fram till det aktuella datumet.

Exempel     Budgeterad kostnad för utfört arbete (BKUA) för en resurs var 5 000 kr, eller 1 000 kr per dag i 5 dagar. Den verkliga kostnaden för utfört arbete (VKUA) var 4 000 kr, eller 800 kr per dag i 5 dagar. När du granskar tidfasad KA för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning kan du se att det blir 200 kr per dag i 5 dagar, vilket innebär totalt 1 000 kr under budget.

Obs!    Om KA är positiv ligger kostnaden för tilldelningen för närvarande under det budgeterade beloppet, och de verkliga kostnaderna är mindre än originalkostnaderna eller de planerade kostnaderna för tilldelningens nuvarande färdignivå. Om KA är negativ ligger kostnaden för tilldelningen för närvarande över budget, och de verkliga kostnaderna är högre än originalkostnaden eller de planerade kostnaderna för tilldelningens nuvarande färdignivå.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×