KA% (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten KA % (kostnadsavvikelse, procent) visas förhållandet mellan kostnadsavvikelse (KA) och budgeterad kostnad för utfört arbete (BKUA), uttryckt som en procentsats. Procentsatsen anger avvikelsen mellan hur mycket det borde ha kostat att uppnå den aktuella färdignivån och hur mycket det faktiskt har kostat fram till rapportdatumet eller det aktuella datumet.

Det finns två kategorier av fälten CV%.

Datatyp    Procent

KA % (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    CV% utgörs av procentsatsen för kostnadsavvikelsen (CV) dividerad med BCWP-värdet (budgeterad kostnad för utfört arbete). I Project beräknas CV%-värdet för en aktivitet på följande sätt:

KA % = [ (BKUA - VKUA)/BKUA ] x 100

Bästa användning    Lägg till fältet KA % till en aktivitetsvy när du vill se en procentsats som visar hur mycket du ligger under eller över, eller om du ligger exakt inom, budget för färdignivån för aktiviteterna.

Exempel    BKUA för en aktivitet är 5 000 kr och VKUA är 4 000 kr. KA% för aktiviteten är alltså 20 procent, vilket betyder att du ligger 20 procent under budget för den aktuella färdignivån.

Obs!    Om KA% är en positiv procentsats ligger aktiviteten under budget. Om KA% är 0 procent följer aktiviteten budgeten. Om det är en negativ procentsats ligger aktiviteten över budget.

Fältet CV% finns som standard tillgängligt i tabellen Schemaindikatorer för upparbetad kostnad. Du kan använda det via dialogrutan Fler tabeller.

KA % (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    CV% utgörs av procentsatsen för aktivitetens tidfasade kostnadsavvikelse (CV), dividerad med det tidfasade BCWP-värdet (budgeterad kostnad för utfört arbete). Genom de tidfasade BCWP- och ACWP-värdena blir de tidfasade CV%-värdena tillgängliga. I Project beräknas CV% för en aktivitet så här:

KA % = [ (BKUA - VKUA)/BKUA ] x 100

Bästa användning    Lägg till fältet KA % i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill se en procentsats som visar hur mycket du ligger under eller över, eller om du ligger exakt enligt budget för färdignivån för aktiviteterna.

Exempel    På måndag är BKUA för en aktivitet 5 000 kr och VKUA är 4 000 kr. Du granskar det tidfasade KA%-värdet för aktiviteten i vyn Aktivitetsanvändning och ser att KA% är 20 procent, vilket innebär att du ligger betydligt under den budgeterade färdignivån för aktiviteten. På tisdag är BKUA för samma aktivitet 5 000 kr och VKUA är 5 000 kr. KA% är 0 procent, vilket innebär att du ligger exakt på budget. På onsdag är BKUA för aktiviteten 5 000 kr och VKUA 5 500 kr. KA% är -10 procent, vilket innebär att aktiviteten ligger 10 procent över budget.

Obs!    Om KA% är en positiv procentsats ligger aktiviteten under budget. Om KA% är 0 % följer aktiviteten budgeten. Om det är en negativ procentsats ligger aktiviteten över budget.

Förutom det tidfasade CV%-värdet kan du visa det totala CV%-procenttalet för aktiviteterna i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning. Lägg till fältet CV% i den aktuella tabellen eller använd tabellen Schemaindikatorer för upparbetad kostnad, där fältet CV% ingår som standard. Du kan använda fältet via dialogrutan Fler tabeller.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×