Kan jag skapa ett bokmärke i Publisher?

Publisher för Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Om du vill ha mer information om att skapa bokmärken med Publisher, så kanske du är intresserad av något av följande:

 • Bokmärken med hyperlänkar som du kan använda för att hoppa till specifika avsnitt på en sida i en publikation.

 • Bokmärkesmallar som du kan använda för att skapa bokmärken för böcker.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar bokmärken för böcker. Mer information om hur du skapar hyperlänkar i en publikation finns i avsnittet Skapa en hyperlänk i Publisher.

Vad vill du göra?

Använda en mall

Alla versioner av Publisher innehåller inte publikationsformatmallar som är avsedda uteslutande för att användas som bokmärken. Du kan dock enkelt anpassa andra befintliga publikationsmallar för att användas som bokmärken.

Publikationer som är konfigurerade för att skrivas ut med flera exemplar per sida, t.ex. vykort, visitkort och presentkort, kan anpassas för att användas som bokmärken. Du kan även skapa bokmärken från grunden.

Skapa ett bokmärke från grunden

Med den här proceduren skapas ett ark bokmärken som skrivs ut fyra per sida på 8,5 x 11-tumspapper, med marginaler för beskärning.

 1. Skapa en ny publikation genom att välja Fler storlekar på tomma sidor i mallistan.

 2. Klicka på Skapa ny sidstorlek under Anpassad.

 3. Skriv 2" i rutan Bredd i dialogrutan Skapa ny sidstorlek, och skriv sedan 7,5" i rutan Höjd.

 4. I rutan Namn anger du ett namn på den nya anpassade sidstorleken.

 5. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK, och klicka sedan på Skapa så att bokmärket skapas.

  Anpassa din bokmärkespublikation genom att lägga till önskade bilder, grafiska inslag eller texter. Du kan även anpassa den genom att välja färgscheman eller teckensnittsscheman. Om du vill ha mer information om någon av dessa åtgärder kan du söka i hjälpen för Publisher.

  Om du vill skriva ut innehåll på baksidan av ditt bokmärke, så kan du skapa ett dubbelsidigt bokmärke genom att lägga till en ny sida i publikationen. Välj Sida på menyn Infoga.

 6. Skriv ut din bokmärkespublikation genom att välja Skriv ut på menyn Arkiv och sedan välja önskade alternativ.

 7. Klicka på En sida per ark under Inställningar, och välj sedan Flera kopior per ark i listan.

 8. Skriv 4 bredvid Kopior av varje sida. Nu bör du se fyra bokmärken på en sida i förhandsgranskningen.

  Meddelanden: 

  • Om du skriver ut dubbelsidiga bokmärken på en skrivare med funktioner för dubbelsidig utskrift, så kan du behöva ändra alternativen i dialogrutan Skriv ut för att ange hur du vill att publikationen ska skrivas ut på båda sidor. De tillgängliga alternativen i dialogrutan Skriv ut kan variera beroende på vilken skrivare du använder. Om alternativet Skriv ut dubbelsidigt (vänd längs kortsidan) är tillgängligt, så bör du välja det för att säkerställa att innehållet på bägge sidor av bokmärket skrivs ut åt samma håll. Du kan behöva göra en testutskrift för att avgöra vilka inställningar som fungerar bäst.

  • Om du vill skriva ut dubbelsidiga bokmärken på en skrivare utan funktioner för dubbelsidig utskrift, så måste du först skriva ut den första sidan av bokmärkespublikationen, och sedan vända arken, mata in dem i skrivarens pappersfack på nytt och skriva ut den andra sidan. Skriv ut en testsida först för att ta reda på åt vilket håll du ska vända pappret innan du skriver ut den andra sidan.

  • Gör dina bokmärken hållbara genom att skriva ut dem på kraftigt papper eller papp.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Använda en mall

Publisher innehåller inga publikationsmallar som är avsedda uteslutande för att användas för bokmärken. Du kan dock enkelt anpassa befintliga publikationsmallar för att användas som bokmärken.

Publikationer som är konfigurerade för att skrivas ut med flera exemplar per sida, t.ex. vykort, visitkort och presentkort, kan anpassas för att användas som bokmärken. Du kan även skapa bokmärken från grunden.

Skapa ett bokmärke från grunden

Med den här proceduren skapas ett ark bokmärken som skrivs ut fyra per sida på 8,5 x 11-tumspapper, med marginaler för beskärning.

 1. Klicka på Storlek på tomma sidor i listan Publikationstyper.

 2. Klicka på Skapa anpassad sidstorlek under Standard.

 3. Skriv 2" i rutan Bredd i dialogrutan Anpassad sidstorlek, och skriv sedan 7,5" i rutan Höjd.

 4. I rutan Namn anger du ett namn på den nya anpassade sidstorleken.

 5. Stäng dialogrutan Anpassad sidstorlek genom att klicka på OK, och klicka sedan på Skapa så att bokmärket skapas.

  Anpassa din bokmärkespublikation genom att lägga till önskade bilder, grafiska inslag eller texter. Du kan även anpassa den genom att välja färgscheman eller teckensnittsscheman. Om du vill ha mer information om någon av dessa åtgärder kan du söka i hjälpen för Publisher.

  Om du vill skriva ut innehåll på baksidan av ditt bokmärke, så kan du skapa ett dubbelsidigt bokmärke genom att lägga till en ny sida i publikationen. Välj Sida på menyn Infoga.

 6. Skriv ut din bokmärkespublikation genom att välja Skriv ut på menyn Arkiv och sedan välja önskade alternativ.

 7. I dialogrutan Skriv ut, under Utskriftsalternativ, väljer du Flera kopior per ark och klickar sedan på Skriv ut.

 8. Under Fler utskriftsalternativ justerar du värdet i rutan Sidmarginal nedåt tills du ser fyra bokmärken på sidan under Förhandsgranska.

  Meddelanden: 

  • Om du skriver ut dubbelsidiga bokmärken på en skrivare med funktioner för dubbelsidig utskrift, så kan du behöva ändra alternativen i dialogrutan Skriv ut för att ange hur du vill att publikationen ska skrivas ut på båda sidor. De tillgängliga alternativen i dialogrutan Skriv ut kan variera beroende på vilken skrivare du använder. Om alternativet Dubbelsidig utskrift, vänd längs kortsidan är tillgängligt, så bör du välja det för att säkerställa att innehållet på bägge sidor av bokmärket skrivs ut åt samma håll. Du kan behöva göra en testutskrift för att avgöra vilka inställningar som fungerar bäst.

  • Om du vill skriva ut dubbelsidiga bokmärken på en skrivare utan funktioner för dubbelsidig utskrift, så måste du först skriva ut den första sidan av bokmärkespublikationen, och sedan vända arken, mata in dem i skrivarens pappersfack på nytt och skriva ut den andra sidan. Skriv ut en testsida först för att ta reda på åt vilket håll du ska vända pappret innan du skriver ut den andra sidan.

  • Gör dina bokmärken hållbara genom att skriva ut dem på kraftigt papper eller papp.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×