Keyboard shortcuts for working with shapes, text boxes, and WordArt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Tangentbordsgenvägarna som beskrivs här gäller för ett svenskt tangentbord. Tangenter på andra tangentbord kanske inte överensstämmer exakt med den svenska tangentbordslayouten.

Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt skrivs med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan skrivs med ett komma (,) mellan tangenterna.

Använda kortkommandon för att arbeta med SmartArt-grafik finns i kortkommandon för SmartArt-grafik.

Om du vill:

Tryck på:

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera alla objekt (med ett objekt markerat).

Ctrl+A

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra framåt genom stapeln med objekt.

Tabb när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

Skift+Tabb när du har markerat det översta objektet

Markera flera former.

Tryck på Ctrl och håll ned tangenten medan du klickar på formerna

Markera flera former med text.

Håll ned Skift medan du klickar på formerna

Öppna eller stäng markeringsfönstret.

Alt+F10

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+G när du har markerat objekten som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+Skift+G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Visa eller dölja ett rutnät.

F9

Visa eller dölja stödlinjer.

Alt+F9

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Göra om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Tangentbordsgenvägar i Markeringsfönstret

Om du vill

Tryck på:

Öppna markeringsfönstret.

Alt+F10

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

Uppil eller nedpil

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

Vänsterpil

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

Högerpil

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

Skift+Uppil eller Skift+Nedpil

Markera ett objekt med fokus.

Blanksteg eller RETUR

Lägga till ytterligare ett objekt till markeringen.

Skift+Blanksteg

Avmarkera ett objekt med fokus.

Skift+RETUR

Flytta ett markerat objekt framåt.

Ctrl+Skift+F

Flytta ett markerat objekt bakåt.

Ctrl+Skift+B

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

Ctrl+Skift+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus mellan trädvy och knapparna Visa alla och Dölj alla i markeringsfönstret.

Tabb eller Skift+Tabb

Dölja alla grupper.

Alt+Skift+1

Visa alla grupper.

Alt+Skift+9

Om du vill

Tryck på:

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Skift+högerpil

Markera flera former.

Tryck på Ctrl och håll ned tangenten medan du klickar på formerna

Markera flera former med text.

Håll ned Skift medan du klickar på formerna

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Göra om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Om du vill:

Tryck på:

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera flera former.

Tryck på Ctrl och håll ned tangenten medan du klickar på formerna

Markera flera former med text.

Håll ned Skift medan du klickar på formerna

Öppna markeringsfönstret.

Alt+F10

Markera ett objekt med fokus (i markeringsfönstret).

Blanksteg eller RETUR

Avmarkera ett objekt med fokus (i markeringsfönstret).

Skift+RETUR

Redigera text i en textruta.

Markera textrutan och tryck sedan på F2 eller RETUR

Redigera text i en figur.

Markera figuren och tryck sedan på F2 eller RETUR

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Göra om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Tangentbordsgenvägar i Markeringsfönstret

Om du vill

Tryck på:

Öppna markeringsfönstret.

Alt+F10

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

Uppil eller nedpil

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

Vänsterpil

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

Högerpil

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

Skift+Uppil eller Skift+Nedpil

Markera ett objekt med fokus.

Blanksteg eller RETUR

Lägga till ytterligare ett objekt till markeringen.

Skift+Blanksteg

Avmarkera ett objekt med fokus.

Skift+RETUR

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

Ctrl+Skift+S

Om du vill:

Tryck på:

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

RETUR

Markera alla objekt (med ett objekt markerat)

CTRL+A

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra framåt genom stapeln med objekt.

TABB när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

SKIFT+TABB när du har markerat det översta objektet

Markera flera former

Håller du ned CTRL medan du klickar på formerna

Markera flera former med text

Håll ned SKIFT medan du klickar på formerna

Öppna eller stäng markeringsfönstret.

ALT+F10

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

CTRL+G när du har markerat objekten som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

CTRL+SKIFT+G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Visa eller dölja ett rutnät.

SKIFT+F9

Visa eller dölja stödlinjer.

ALT+F9

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren som har de attribut du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseendet och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera formattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att markera det objekt som du vill använda.

 2. Tryck på Skift+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på nedåtpilen för att välja < variabel > objekt, på RETUR eller HÖGERPIL för att visa menyn sekundär och välj sedan Redigera.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N för att visa fliken Infoga.

 2. Använd piltangenterna för att flytta till Textrutan i gruppen Text.

  Om du har aktiverat östasiatiska språk på datorn använder du piltangenten och markerar Vågrät textruta eller Lodrät textruta.

 3. Tryck på CTRL+RETUR.

 4. Skriv in texten.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv önskad text.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB (eller SKIFT + TABB) via figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

 • Använd markeringsfönstret om du vill markera flera objekt. Du öppnar markeringsfönstret genom att trycka ned och släppa upp ALT, W, SL och sedan F.

Tangentbordsgenvägar i Markeringsfönstret

Om du vill

Tryck på:

Öppna markeringsfönstret.

ALT+F10

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

SKIFT+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

UPPIL eller NEDPIL

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

VÄNSTERPIL

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

HÖGERPIL

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Markera ett objekt med fokus.

BLANKSTEG eller RETUR

Lägga till ytterligare ett objekt till markeringen.

SKIFT+BLANKSTEG

Avmarkera ett objekt med fokus.

SKIFT+RETUR

Flytta ett markerat objekt framåt.

CTRL+SKIFT+B

Flytta ett markerat objekt bakåt.

CTRL+SKIFT+B

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

CTRL+SKIFT+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus mellan trädvy och knapparna Visa alla och Dölj alla i markeringsfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Dölja alla grupper.

ALT+SKIFT+1

Visa alla grupper.

ALT+SKIFT+9

Redigera punkter i figur

Obs!: Klicka på figuren och tryck sedan på ALT+J+D+E+E.

 • Om du vill lägga till en punkt klickar du på figurens kontur samtidigt som du trycker på CTRL.

 • Om du vill ta bort en punkt klickar du på punkten samtidigt som du trycker på CTRL.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en utjämnad punkt trycker du på SKIFT och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en utjämnad punkt. Med en utjämnad punkt kopplas två linjesegment som har samma längd.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en symmetrisk punkt trycker du på CTRL och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en symmetrisk punkt. Med en symmetrisk punkt kopplas två linjesegment som har olika längd.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en hörnpunkt trycker du på ALT och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en hörnpunkt. Med en hörnpunkt kopplas två linjesegment där ett av segmenten pekar åt ett annat håll.

 • Om du vill avbryta ändringarna av punkten och linjesegmenten trycker du på ESC och släpper sedan musknappen.

Om du vill:

Tryck på:

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera flera former

Håller du ned CTRL medan du klickar på formerna

Markera flera former med text

Håll ned SKIFT medan du klickar på formerna

Öppna markeringsfönstret.

ALT+F10

Markera ett objekt med fokus (i markeringsfönstret).

Blanksteg eller Retur

Avmarkera ett objekt med fokus (i markeringsfönstret).

SKIFT+RETUR

Redigera text i en textruta.

Markera textrutan och tryck sedan på F2 eller RETUR

Redigera text i en figur.

Markera figuren och tryck sedan på F2 eller RETUR

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren med de attribut som du vill kopiera.

 2. Kopiera formattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på nedåtpilen för att välja < variabel > objekt, på RETUR eller HÖGERPIL för att visa menyn sekundär och välj sedan Redigera.

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N och sedan J.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på nedpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck på NEDPIL två gånger för att markera fliken Skapa från fil och skriv sedan namnet på det objekt som du vill infoga eller bläddra till filen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och tryck sedan på X.

 2. Markera textrutan du vill ha genom att trycka på piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. När du är klar med texten i textrutan och vill gå tillbaka till att redigera texten i dokumentet trycker du på ESC.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, Z och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna när du väljer en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. Tryck på ESC.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • TABB-tangenten och cykliskt framåt (eller SKIFT + TABB) mellan figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

Tangentbordsgenvägar i Markeringsfönstret

Om du vill

Tryck på:

Öppna markeringsfönstret.

ALT+F10

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

SKIFT+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

UPPIL eller NEDPIL

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

VÄNSTERPIL

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

HÖGERPIL

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Markera ett objekt med fokus.

BLANKSTEG eller RETUR

Lägga till ytterligare ett objekt till markeringen.

SKIFT+BLANKSTEG

Avmarkera ett objekt med fokus.

SKIFT+RETUR

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

CTRL+SKIFT+S

Redigera punkter i figur

Obs!: Klicka på figuren och tryck sedan på ALT+J+D+E+E.

 • Om du vill lägga till en punkt klickar du på figurens kontur samtidigt som du trycker på CTRL.

 • Om du vill ta bort en punkt klickar du på punkten samtidigt som du trycker på CTRL.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en utjämnad punkt trycker du på SKIFT och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en utjämnad punkt. Med en utjämnad punkt kopplas två linjesegment som har samma längd.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en symmetrisk punkt trycker du på CTRL och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en symmetrisk punkt. Med en symmetrisk punkt kopplas två linjesegment som har olika längd.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en hörnpunkt trycker du på ALT och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en hörnpunkt. Med en hörnpunkt kopplas två linjesegment där ett av segmenten pekar åt ett annat håll.

 • Om du vill avbryta ändringarna av punkten och linjesegmenten trycker du på ESC och släpper sedan musknappen.

Om du vill

Tryck på:

Flytta till slutet av en textruta.

CTRL+END

Flytta till början av en textruta

CTRL+HOME

Växla mellan att visa objekt, dölja objekt och visa platshållare för objekt.

CTRL+6

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra framåt genom stapeln med objekt.

TABB när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

SKIFT+TABB när du har markerat det översta objektet

Öppna markeringsfönstret.

ALT, W, SL och sedan F

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren som har de attribut du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseendet och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera formattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Välj <variabel>-objekt genom att trycka på NEDPIL och välj sedan Redigera genom att trycka på NEDPIL igen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck ned och släpp upp ALT, tryck sedan på N och sedan på x.

 2. Infoga textrutan genom att trycka på CTRL+RETUR.

 3. Skriv in texten.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv önskad text.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB (eller SKIFT + TABB) via figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

 • Använd markeringsfönstret om du vill markera flera objekt. Öppna markeringsfönstret genom att trycka ned och släppa upp ALT, W, SL och F.

Tangentbordsgenvägar i Markeringsfönstret

Om du vill

Tryck på:

Öppna markeringsfönstret.

ALT, W, SL och sedan F

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

SKIFT+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

UPPIL eller NEDPIL

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

VÄNSTERPIL

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

HÖGERPIL

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Markera ett objekt med fokus.

BLANKSTEG eller RETUR

Avmarkera ett objekt med fokus.

SKIFT+BLANKSTEG eller SKIFT+RETUR

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

CTRL+SKIFT+S

Om du vill

Tryck på:

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren som har de attribut du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseendet och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera formattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på nedåtpilen för att markera <variabel > objektet, och sedan väljer du Redigera.

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N och sedan J.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på nedpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck på CTRL+TABB för att växla till fliken Skapa från fil, och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra fram filen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och tryck sedan på X.

 2. Markera textrutan du vill ha genom att trycka på piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. När du är klar och vill gå tillbaka till att redigera text i dokumentet, trycker du på SKIFT+F10, väljer Avsluta Redigera text på snabbmeny och trycker sedan på ESC.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, Z och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna när du väljer en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. Tryck på TABB, och sedan på RETUR.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB (eller SKIFT + TABB) via figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

Om du vill:

Tryck på:

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

RETUR

Markera alla objekt.

CTRL+A (på fliken Bilder)

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra framåt genom stapeln med objekt.

TABB när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

SKIFT+TABB när du har markerat det översta objektet

Öppna markeringsfönstret.

ALT, W, SL och sedan F

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

CTRL+G när du har markerat objekten som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

CTRL+SKIFT+G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Visa eller dölja ett rutnät.

SKIFT+F9

Visa eller dölja stödlinjer.

ALT+F9

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren som har de attribut du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseendet och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera formattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Välj <variabel>-objekt genom att trycka på NEDPIL och välj sedan Redigera genom att trycka på NEDPIL igen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck ned och släpp upp ALT, N och X.

 2. Flytta till Textruta i gruppen Text på fliken Infoga med hjälp av TABB-tangenten.

  Om du har aktiverat östasiatiska språk på datorn använder du piltangenten och markerar Vågrät textruta eller Lodrät textruta.

 3. Tryck på CTRL+RETUR.

 4. Skriv in texten.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv önskad text.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB (eller SKIFT + TABB) via figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

 • Använd markeringsfönstret om du vill markera flera objekt. Du öppnar markeringsfönstret genom att trycka ned och släppa upp ALT, W, SL och sedan F.

Tangentbordsgenvägar i Markeringsfönstret

Om du vill

Tryck på:

Öppna markeringsfönstret.

ALT, W, SL och sedan F

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

SKIFT+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

UPPIL eller NEDPIL

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

VÄNSTERPIL

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

HÖGERPIL

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

SKIFT+UPPIL eller SKIFT+NEDPIL

Markera ett objekt med fokus.

BLANKSTEG eller RETUR

Avmarkera ett objekt med fokus.

SKIFT+BLANKSTEG eller SKIFT+RETUR

Flytta ett markerat objekt framåt.

CTRL+SKIFT+B

Flytta ett markerat objekt bakåt.

CTRL+SKIFT+B

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

CTRL+SKIFT+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus mellan trädvy och knapparna Visa alla och Dölj alla i markeringsfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Dölja alla grupper.

ALT+SKIFT+1

Visa alla grupper.

ALT+SKIFT+9

Om du vill:

Tryck på:

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

ESC

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

CTRL+SKIFT+C

Klistra endast in formateringen.

CTRL+SKIFT+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren som har de attribut du vill kopiera.

  Om du markerar en figur som innehåller text kopieras textens utseendet och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Kopiera formattributen genom att trycka på CTRL+SKIFT+C.

 3. Markera figuren eller objektet du vill kopiera attributen till genom att trycka på TABB eller SKIFT+TABB.

 4. Tryck på CTRL+SKIFT+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Välj <variabel>-objekt genom att trycka på NEDPIL och välj sedan Redigera genom att trycka på NEDPIL igen.

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N och sedan J.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på nedpilen för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck på CTRL+TABB för att växla till fliken Skapa från fil, och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra fram filen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, Z och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Välj typ av SmartArt-grafik genom att trycka på piltangenterna.

 3. Markera den SmartArt-grafiklayout du vill infoga genom att trycka på TABB och sedan trycka på piltangenterna.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en textruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och tryck sedan på X.

 2. Markera textrutan du vill ha genom att trycka på piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. När du är klar och vill gå tillbaka till att redigera text i dokumentet, trycker du på SKIFT+F10, väljer Avsluta Redigera text på snabbmeny och trycker sedan på ESC.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, Z och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna när du väljer en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. Tryck på TABB, och sedan på RETUR.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • TABB-tangenten och cykliskt framåt (eller SKIFT + TABB) mellan figurer eller objekt tills markeringshandtag visas på det objekt som du vill markera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×