Komma igång med Outlook Kalender

Med Outlook-kalendrar kan du skapa avtalade tider, händelser och möten med andra. Du kan ha flera kalendrar för olika ändamål och importera kalendrar från andra e-postleverantörer och tjänster som sportlag eller professionella organisationer.

Skapa avtalade tider, möten och händelser

Avtalade tider, möten och händelser påminner om varandra på flera sätt. Alla har ett start- och slutdatum och start- och sluttid, ämne och en plats. Du kan skapa återkommande avtalade tider, möten och händelser.

Avtalade tider är block med tid som du kan markera som ledig, upptagen, preliminär, utanför kontoret eller arbetar på annan plats.

Händelser är precis som avtalade tider, utom att de som standard varar åtminstone en hel dag.

Möten är avtalade tider eller händelser med andra deltagare.

Välj Ny avtalad tid, Nytt möte eller klicka på Nya objekt i mappen Kalender och välj Heldagsaktivitet för att komma igång. Mer information finns i Skapa eller schemalägga en avtalad tid, ett möte eller en händelse.

Skapa ytterligare kalendrar

Du kan skapa ytterligare kalendrar i Outlook för att skilja på olika kategorier av avtalade tider, möten och händelser. Om du använder Outlook för affärsändamål kan du till exempel skapa en andra kalender för privata avtalade tider. Du kan lägga till kalendrar för sportlag och andra professionella organisationer eller importera dessa händelser till din primära kalender.

Gå till en kalendermapp om du vill skapa ytterligare en kalender. Högerklicka på Mina kalendrar på vänster sida av skärmen. Välj sedan Lägg till kalender. Du kan ange ett namn och en plats för den nya kalendern. När du klickar på OK visas den nya kalendermappen bredvid den befintliga kalendermappen. Mer information finns i Skapa ytterligare kalendrar.

Lägga till en Internetkalender eller importera händelser från en ICS-fil

Många professionella organisationer, bland annat sportlag och föreningar, har en fil du kan ladda ned och använda för att lägga till en serie med avtalade tider och händelser i en befintlig kalender. Du kan till exempel importera alla matcher för ett visst baseball- eller fotbollslag.

Om du vill prenumerera på en Internetkalender ska du ladda ned en kalenderfil med filnamnstillägget .ics. Dubbelklicka på filen du laddade ned och svara Ja om Outlook frågar om du vill importera eller prenumerera på kalendern. Mer information finns i Introduktion till publicering av Internetkalendrar.

Lägga till personer i möten

Om du skapar ett möte och senare vill lägga till ytterligare en deltagare öppnar du mötet från kalendern och lägger till deltagaren på raden Till eller från Schemaläggningsassistenten. Välj sedan Skicka uppdatering för att skicka mötesförfrågan till den nya deltagaren.

Om du vill lägga till en deltagare i ett möte som någon annan har skapat kan du vidarebefordra mötet. När personen får den vidarebefordrade mötesförfrågan i sin inkorg ser den ut att komma från mötesorganisatören. Dessutom får mötesorganisatören ett meddelande om att du har vidarebefordrat mötet till deltagaren. Du kan inte lägga till en person i ett möte via fältet Hemlig kopia.

Obs!: Om du vill uppmärksamma någon på ett möte, men inte bjuda in dem, drar du mötesförfrågan från din kalender till Mail-ikonen nere till vänster i Outlook. Då öppnas ett e-postmeddelande med information om mötet som du kan skicka. Observera att det här e-postmeddelandet inte lägger till mottagarna i mötet, utan innehåller bara mötesinformation som datum, tid, ämne och dagordning.

Skapa en avtalad tid, ett möte eller en händelse som är återkommande

När du vill skapa en avtalad tid, ett möte eller en händelse som är återkommande väljer du knappen Återkommande i menyfliksområdet när du skapar kalenderobjektet. I Outlook finns en mängd olika alternativ för återkommande objekt.

  • Varjedag: Använd det här alternativet om du vill skapa ett möte varje dag eller var X:e dag (där X är ett tal mellan 1 och 999). Du kan också välja Varje arbetsdag.

  • Varje vecka: Använd det här alternativet om du vill skapa ett möte som ska äga rum på en viss dag eller vissa dagar var X:e vecka (där X är ett tal mellan 1 och 99). Om du till exempel vill skapa ett möte som ska äga rum varannan måndag ska du markera kryssrutan för Måndag och ange 2 i rutan för Upprepa var [ ]:e vecka.

  • Varje månad: Använd det här alternativet om du vill skapa ett möte som ska äga rum på en viss dag varje månad eller med några månaders mellanrum. Du kan också välja alternativ som exempelvis första onsdagen varje månad, andra torsdagen varannan månad eller sista måndagen var tredje månad.

  • Varje år: Använd det här alternativet för att skapa avtalade tider som ska upprepas på en viss dag varje år, till exempel en födelsedag eller årsdag, eller på en viss dag i månaden, till exempel tredje torsdagen i november.

Mer information om återkommande avtalade tider, möten och händelser finns i Göra ett möte återkommande.

Se även

Om Microsoft Support- och återställningsassistenten

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×