Komma igång med Shifts

Välkommen till Shifts, schemahanteringsverktyget för medarbetare i frontlinjen. Oavsett om du skapar ett schema för ditt team eller om du byter arbetspass med en kollega har vi de funktioner du behöver.

Vi har optimerat webb- och skrivbordsapparna för de som hanterar schemat. Du har gott om plats att planera för kommande dag, vecka eller månad och sedan hantera ändrade behov när de uppstår. 

Verktyget Shifts med ett arbetspass markerat

I den här artikeln

Öppna appen Shifts

Visa dina arbetspass

Skapa ett schema

Visa teamets schema

Öppna ett annat schema

Öppna appen Shifts

Du hittar Shifts till vänster i Teams med de andra apparna. Klicka helt enkelt på det när du vill börja arbeta med schemat. Om du inte ser det här alternativet kan du klicka på Fler appar Knappen Fler alternativ och leta reda på appen i listan.

Visa dina arbetspass

Håll reda på dina kommande arbetspass i ett teamschema.

 1. Klicka på Fler alternativ Knappen Fler alternativ och sedan på Shifts.

 2. Då ser du dina arbetspass för innevarande vecka.

 3. Välj knapparna Dag eller Månad ovanför listan med datum för att begränsa eller utöka vyn.

  Obs!: Om du är chef eller administratör ser du allas arbetspass för innevarande vecka.

Skapa ett schema

Varje Teams-team i Shifts får ett schema att arbeta med och du kan skapa ett schema för alla team du är ägare till.

Om det är första gången du använder Shifts och dina team inte har något schema ännu får du hjälp med att skapa ett, och du får även några tips kring hur du kan använda appen.

Du kan skapa ett schema för Teams-team som inte har något schema ännu i appen:

 1. Gå längst upp till vänster i appen och klicka på teamnamnet.

 2. Välj Skapa team och välj det team du vill skapa ett schema för.

 3. Se till att tidszonen stämmer för de arbetspass du schemalägger och klicka sedan på Skapa.

Nu när du har skapat schemat är nästa steg att fylla det.
 

Importera ett schema till Shifts

Importera data från ett befintligt schema så att du kan börja sköta hanteringen i Shifts.

 1. Om du inte redan har gjort det så öppnar du Shifts i Teams och skapar schemat för det team du vill jobba med. Det är hit du ska importera dina data. Om du redan har gjort det så öppnar du schemat i Shifts och sätter igång.

 2. Längst upp till höger väljer du Fler alternativ Knappen Fler alternativ > Importera schema.

 3. Ladda ned exempelfilen och läs anvisningarna i den.

 4. Använd exemplet som en guide och placera dina schemadata i en Excel-fil. Det är den du sedan laddar upp till Shifts.

  Obs!: Om du vill kan du lägga till egna data i exempelfilen. Kom bara ihåg att ta bort exempelinformationen innan du laddar upp filen.

 5. När du har lagt till dina data och kontrollerat att allt ser bra ut väljer du Ladda upp fil.

 6. När importen är klar kontrollerar du att schemat ser rätt ut i Shifts. Välj Dela med teamet när du är redo att visa schemat för de andra.

Visa teamets schema

Ta reda på vilka som har arbetspass en viss arbetsdag.

 1. Gå till Fler alternativ Knappen Fler alternativ längst till vänster i appen och välj Shifts.

 2. Du kan ändra vilka datum du visar med knapparna längst upp i fönstret.

Därifrån kan du välja ett arbetspass om du vill visa information om det, byta ut det eller ge det till någon annan.
 

Öppna ett annat schema

Så här öppnar du ett annat schema om du har fler än ett team.

 1. Gå till Fler alternativ Knappen Fler alternativ längst till vänster i appen och välj Shifts.

 2. Bläddra nedåt för att hitta ditt team.

 3. Du kan ändra vilka datum du visar med knapparna längst upp i fönstret.

Därifrån kan du välja ett arbetspass om du vill visa information om det, byta ut det eller ge det till någon annan.
 

Vill du veta mer?

Läs mer om Shifts

För IT-administratörer

Hantera appen Shifts för din organisation

Välkommen till Shifts, schemahanteringsverktyget för medarbetare i frontlinjen. Oavsett om du skapar ett schema för ditt team eller om du byter arbetspass med en kollega har vi de funktioner du behöver.

Mobilappen är avsedd för medarbetare i frontlinjen. Se dina kommande arbetspass med några enkla knapptryckningar, gör anspråk på arbetspass och begär ledighet.

Verktyget Shifts på en mobil enhet med ett arbetspass markerat

I den här artikeln

Öppna appen Shifts

Fästa appen Shifts

Visa dina arbetspass

Visa allas arbetspass

Öppna ett annat schema

Öppna appen Shifts

Öppna Teams och tryck på Shifts i navigeringsfältet.

Om du inte ser appen Shifts när du öppnar Teams sveper du uppåt från skärmens nederkant.

Fästa appen Shifts så att du kommer åt den snabbt

Gör så här om inte Shifts redan är fäst i navigeringsfältet i Teams.

 1. Svep uppåt från appens nederkant och tryck på Redigera.

 2. I Redigera navigering drar du Shifts från Fler appar till området högst upp.

  Obs!: Du kan bara ha ett begränsat antal appar i navigeringsfältet, så du kan behöva ta bort andra appar innan du fäster Shifts.

Visa dina arbetspass

Håll reda på dina kommande arbetspass i ett teamschema.

 1. Tryck på Shifts i Teams.

 2. Om det är första gången du använder appen är det första du ser dina arbetspass. Gå tillbaka hit när du gör andra saker i appen och vill se dina arbetspass.

Tryck på ett arbetspass för att öppna och visa information om det.

Visa allas arbetspass

Ta reda på vilka som har arbetspass en viss arbetsdag.

 1. Tryck på Shifts i Teams.

 2. Tryck på Teamschema Knappen Shifts i Teams .

 3. Tryck på dagen du är intresserad av för att se vilka som har arbetspass.

Därifrån kan du trycka på ett arbetspass om du vill visa information om det, byta ut det eller ge det till någon annan.

Öppna ett annat schema

Så här öppnar du ett annat schema om du har fler än ett team.

 1. Tryck på Shifts i Teams.

 2. Tryck på teamnamnet längst upp i appen.

 3. Välj det team du vill arbeta med.

Nu arbetar du med det andra schemat.

Vill du veta mer?

Läs mer om Shifts

För IT-administratörer

Hantera appen Shifts för din organisation

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×