Kommandot ALTER TABLE

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ändrar designen för en tabell när den har skapats med instruktionen CREATE TABLE.

Obs!: Databasmotorn i Microsoft Access saknar stöd för ALTER TABLE och de andra datadefinitionsspråkssatserna med andra databaser än Microsoft Access-databaser. Använd DAO-genereringsmetoder i stället.

Syntax

ALTER TABLE- tabell {Add {Column fälttyp[(storlek)] [not null] [begränsnings index]
| ÄNDRA kolumn fälts typ[(storlek)] |
CONSTRAINT flerfältsindex} |
TA bort {kolumn field I begränsning indexname}}

ALTER TABLE-instruktionen består av följande element:

Element

Beskrivning

tabell

Namnet på tabellen som ska ändras.

fält

Namnet på fältet som ska läggas till eller tas bort från tabell. Eller namnet på fältet som ska ändras i tabell.

typ

Datatypen för fält.

storlek

Fältstorleken i tecken (endast textfält och binära fält).

index

Indexet för fält.

flerfältsindex

Definitionen av ett flerfältsindex som ska läggas till i tabell.

indexnamn

Namnet på flerfältsindexet som ska tas bort.

Kommentarer

Med instruktionen ALTER TABLE kan du ändra en befintlig tabell på flera olika sätt. Du kan:

 • Använda ADD COLUMN till att lägga till ett nytt fält i tabellen. Du anger fältnamnet, datatypen och kan lägga till en storlek (för textfält och binära fält). Följande instruktion lägger till exempel till ett 25 tecken långt textfält med namnet Notes i tabellen Employees:

ÄNDRA tabell anställda lägga till kolumn anTecknings TEXT (25)

Du kan också definiera ett index för fältet.

Om du anger NOT NULL för ett fält måste nya poster ha giltiga data i fältet.

 • Använda ALTER COLUMN till att ändra datatypen för ett befintligt fält. Du anger fältnamnet, den nya datatypen och kan lägga till en storlek för textfält och binära fält. Följande instruktion ändrar till exempel datatypen för ett fält i tabellen Employees med namnet ZipCode (ursprungligen definierat som ett heltal) till ett textfält med 10 tecken:

ÄNDRA tabell anställda ändra kolumn post nummer (10)

 • Använda ADD CONSTRAINT till att lägga till ett flerfältsindex.

 • Använda DROP COLUMN till att ta bort ett fält. Du anger bara namnet på fältet.

 • Använda DROP CONSTRAINT till att ta bort ett flerfältsindex. Du anger bara indexnamnet efter det reserverade ordet CONSTRAINT.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte lägga till eller ta bort flera fält eller index åt gången.

  • Du kan använda instruktionen CREATE INDEX till att lägga till ett index med ett eller flera fält i en tabell, och du kan använda instruktionerna ALTER TABLE eller DROP till att ta bort ett index som skapats med ALTER TABLE eller CREATE INDEX.

  • Du kan använda NOT NULL på ett enstaka fält eller inom en namngiven CONSTRAINT-sats som gäller antingen ett enstaka fält eller flera fält. Du kan däremot bara använda begränsningen NOT NULL en gång för ett fält. Om du försöker använda den här begränsningen flera gånger genereras ett körningsfel.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×