Kommandot CREATE TABLE

Skapar en ny tabell.

Obs!: Microsoft Access-databasmotorn stöder inte användningen av CREATE TABLE, eller någon av DDL-satserna, med andra databaser än Microsoft Access-databaser. Använd DAO-genereringsmetoder i stället.

Syntax

CREATE [TEMPORARY] TABLE tabell (fält1 typ [(storlek)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [index1] [, fält2typ [(storlek)] [NOT NULL] [index2] [, ...]] [, CONSTRAINT flerfältsindex [, ...]])

CREATE TABLE-instruktionen består av följande element:

Element

Beskrivning

tabell

Namnet på tabellen som ska skapas.

fält1, fält2

Namnet på det eller de fält som ska skapas i den nya tabellen. Du måste skapa minst ett fält.

typ

Datatypen för fält i den nya tabellen.

storlek

Fältstorleken i tecken (endast textfält och binära fält).

index1, index2

En CONSTRAINT-sats som definierar ett enfältsindex.

flerfältsindex

En CONSTRAINT-sats som definierar ett flerfältsindex.


Kommentarer

Använd instruktionen CREATE TABLE till att definiera en ny tabell samt dess fält och fältvillkor. Om NOT NULL anges för ett fält måste nya poster ha giltiga data i fältet.

En CONSTRAINT-sats anger olika begränsningar för ett fält och kan användas till att ange primärnyckel. Du kan också använda instruktionen CREATE INDEX till att skapa en primärnyckel eller ytterligare index för befintliga tabeller.

Du kan använda NOT NULL på ett enstaka fält eller inom en namngiven CONSTRAINT-sats som gäller antingen ett enstaka fält eller flera fält. Du kan däremot bara använda begränsningen NOT NULL en gång för ett fält. Om du försöker använda den här begränsningen flera gånger genereras ett körningsfel.

När du skapar en TEMPORARY tabell visas den bara i sessionen där den skapades. Den tas bort automatiskt när sessionen avslutas. Tillfälliga tabeller kan användas av flera användare.

Attributet WITH COMPRESSION kan bara användas med datatyperna CHARACTER och MEMO (kallas även TEXT) och deras synonymer.

Attributet WITH COMPRESSION lades till för CHARACTER-kolumner på grund av ändringarna i representationen av Unicode-tecken. Unicode-tecken kräver två byte för varje tecken. För befintliga Microsoft Access-databaser som huvudsakligen innehåller teckendata kan det innebära att databasfilen blir nästan dubbelt så stor när den konverteras till Microsoft Access-format. Unicode-representationen av många teckenuppsättningar, de som tidigare kallades för SBCS (Single-Byte Character Sets), kan enkelt komprimeras till en byte. Om du definierar en CHARACTER-kolumn med det här attributet kommer data automatiskt att komprimeras när de lagras och dekomprimeras när de hämtas från kolumnen.

MEMO-kolumner kan också definieras för lagring av data i komprimerat format. Det finns dock en begränsning. Det är bara instanser av MEMO-kolumner som får plats på 4096 byte eller mindre i komprimerat tillstånd som komprimeras. Övriga instanser av MEMO-kolumner förblir okomprimerade. Det här innebär att viss data kan vara komprimerade och andra okomprimerade för en viss MEMO-kolumn i en tabell.Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×