Kommandot DROP

Tar bort en befintlig tabell, procedur eller vy från en databas, eller tar bort ett befintligt index från en tabell.

Obs!: Microsoft Access-databasmotorn stöder inte användningen av DROP, eller någon av DDL-satserna, med andra databaser än Microsoft Access-databaser. Använd metoden DAO Delete i stället.

Syntax

DROP {TABLE tabell | INDEX index ON tabell | PROCEDURE procedur | VIEW vy}

DROP-uttrycket består av följande delar:

Element

Beskrivning

tabell

Namnet på den tabell som ska tas bort, eller från vilken ett index ska tas bort.

procedur

Namnet på proceduren som ska tas bort.

vy

Namnet på vyn som ska tas bort.

index

Namnet på indexet som ska tas bort från tabell.


Kommentarer

Du måste stänga tabellen innan du kan ta bort den eller ta bort ett index från den.

Du kan också ta bort ett index från en tabell med ALTER TABLE.

Du kan skapa en tabell med CREATE TABLE och skapa ett index med CREATE INDEX eller ALTER TABLE. Om du vill ändra en tabell använder du ALTER TABLE.Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×