Kompabilitetsändringar mellan versioner

Kompatibilitetskontrollen visar element i Word 2013-eller 2016-dokument som inte stöds eller som fungerar annorlunda i tidigare versioner av Word. Vissa av de här funktionerna kommer att ändras permanent om du konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013.

Kör kompatibilitetskontrollen genom att klicka på arkiv > info, klicka på Felsök >kontrol lera kompatibilitetoch sedan granska eventuella kompatibilitetsproblem under Sammanfattning.

Tillgängliga funktioner i olika lägen

Funktion

97-2003

2007

2010

2013 och 2016

Webbvideo

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Appar för Office

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Innehålls kontroller för upprepande avsnitt

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Anpassade fot nots kolumner

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Dold med standard rubriker

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Markera kommentarer som klara

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Nya talformat

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Nya figurer och textrutor

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Texteffekter

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Alternativtext för tabeller

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

OpenType-funktioner

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Blockering av författare

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Nya WordArt-effekter

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Nya innehållskontroller

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Innehållskontroller i Word 2007

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Teman

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Primära/sekundära teckensnitt

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Spårade flyttningar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Marginaltabbar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

SmartArt-grafik

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Office 2007-diagram

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Open XML-inbäddade objekt

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Byggblock

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Litteraturförteckning och källhänvisningar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Ekvationer

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Relativa textrutor

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

WordArt från en tidigare version

Grön bock

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Diagram från en tidigare version

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Scheman från en tidigare version

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss


Överst på sidan

Funktions förändringar

Markera kommentarer som klara

Det går bara att markera kommentarer som klara i Word 2013-och 2016-filformat. Så länge kommentaren eller svaret inte redige ras i en tidigare version av Word kommer kommentaren eller svaret att visas likadant när filen öppnas igen i Word 2013 eller 2016.

Kommentars svar ser inte ut som svar i tidigare versioner av Word.

Bygg block

Det går att förlora viss information i bygg block och AutoText poster.

Mallar tillhandahåller innehåll som visas i bygg Blocks gallerier i Word 2016, 2013, 2010 och 2007. När du sparar en mall i Word 97-2003-format konverteras innehållet från galleriet för bygg block permanent till statiska AutoText poster. Du kan inte konvertera tillbaka AutoText till bygg block även om du senare konverterar dokumentet till Word 2013 eller 2016.

Innehåll från följande Bygg Blocks gallerier omvandlas till AutoText:

 • Tabeller

 • Rubriker

 • Sid fötter

 • Sid nummer

 • Text rutor

 • Ekvationer

 • Innehållsförteckning

 • Litteratur förteckningar

 • Vattenstämplar

 • Anpassade gallerier

Litteratur förteckningar och käll hänvisningar

Käll hänvisningar och litteratur förteckningar konverteras till statisk text och uppdateras inte längre automatiskt.

I Word 2016 och 2013 uppdateras käll hänvisningar och litteratur förteckningar automatiskt när du ändrar deras källa eller tillämpar ett nytt dokument format.

När du sparar ett Word 2016-eller 2013-dokument i Word 97-2003-format konverteras käll hänvisningar och litteratur förteckningar till statisk text som inte uppdateras automatiskt och deras källor är inte tillgängliga.

Om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013 uppdateras inte käll hänvisningar och litteratur förteckningar automatiskt. För att käll hänvisningar och litteratur förteckningar ska uppdateras automatiskt måste du återskapa källorna i dokumentet eller kopiera dem till den aktuella listan i rutan käll hanteraren och sedan ersätta statiska käll hänvisningar och litteratur förteckningar med de nya.

Mer information om käll hänvisningar och litteratur förteckningar finns i skapa en litteratur förteckning.

Innehållskontroller

Innehålls kontroller konverteras till statiskt innehåll.

Om du sparar ett dokument i Word 97 – 2003-format konverteras alla innehålls kontroller till oformaterad text och associerade egenskaper försvinner permanent även om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013.

I Word 97 – 2003 visas till exempel inte objekt i en listruta. Dessutom tillämpas inte längre regioner som inte kan redige ras eller tas bort och användare kan ta bort och ändra innehållet i kontrollerna.

Inbäddade objekt

Ett inbäddat objekt i det här dokumentet skapades i en nyare version av Office. Du kan inte redigera den i en tidigare version av Word.

Du kan konvertera öppna XML-inbäddade objekt så att personer som använder tidigare versioner av Word kan redigera dem.

Konvertera inbäddade Excel 2013-eller 2016-objekt

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på kalkyl blads objektoch klicka sedan på konvertera.

 3. Klicka på konvertera tilli dialog rutan konvertera .

 4. Välj Microsoft Excel 97-2003-kalkyl blad i listan objekt typ .

Konvertera inbäddade PowerPoint 2013-eller 2016-bildobjekt

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på bild objektoch klicka sedan på konvertera.

 3. Klicka på konvertera tilli dialog rutan konvertera .

 4. Välj Microsoft PowerPoint 97-2003-bild i listan objekt typ .

Konvertera inbäddade PowerPoint 2013-eller 2016-presentations objekt

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på presentations objektoch klicka sedan på konvertera.

 3. Klicka på konvertera tilli dialog rutan konvertera .

 4. Välj Microsoft PowerPoint 97-2003-presentation i listan objekt typ :

Konvertera inbäddade Word 2013-eller 2016-objekt

Du kan konvertera inbäddade objekt så att personer som använder tidigare versioner av Word kan redigera dem.

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på dokument objektoch klicka sedan på konvertera.

 3. Klicka på konvertera tilli dialog rutan konvertera .

 4. Välj Microsoft Word 97-2003-dokumenti listan objekt typ .

Ekvationer

Ekvationer konverteras till bilder. Du kan inte redigera ekvationerna förrän dokumentet konverterats till ett nytt fil format. Eventuella kommentarer, slut kommentarer eller fotnoter i ekvationerna försvinner permanent när du sparar.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format konverteras ekvationer till bilder som inte kan redige ras. Om du senare konverterar dokumentet till Word 2016-eller 2013-filformat och inga ändringar har gjorts i ekvations bilderna i en tidigare version, blir ekvationerna text och du kan redigera dem.

SmartArt-grafik

SmartArt-grafik konverteras till ett objekt som inte kan redige ras i tidigare versioner av Word.

När du sparar ett dokument som innehåller SmartArt-grafik i Word 97-2003-format konverteras de till statiska bilder. Du kan inte redigera text i en bild, ändra dess layout eller ändra dess allmänna utseende.

Om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013 och inga ändringar har gjorts i bilderna i en tidigare version ändras grafiken tillbaka till ett SmartArt-objekt.

Marginaltabbar

Justerings tabbar konverteras till vanliga tabbar.

I Word 2016 och 2013 används justerings tabbar för att placera text i förhållande till marginalerna i dokumentet eller ett område i dokumentet och justera deras placering om du ändrar marginalerna.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format ersätts justerings tabbar permanent med vanliga flikar och justerar inte längre efter att du ändrar marginalerna. Om du har använt fliken justerings tabbar för att skapa en komplex layout kan flikarna flytta och ändra utseendet på dokumentet.

Textrutor

Viss text Rute placering ändras.

Text rutor som är centrerade lodräta eller justerade mot nederkanten justeras permanent till början även om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013.

Spårade flyttningar

Spårade flyttningar konverteras till borttagningar och infogningar.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format kommer spårade flyttningar att spåras och infogas. Om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013 format konverteras inte de spårade infogningarna och borttagningarna tillbaka till spårade rörelser.

Nya talformat

Nya tal format konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4,...).

Listor som är formaterade med nya numreringsformat (0,001, 0002, 0003, 0004,...) konverteras till vanliga arabiska siffror (1, 2, 3, 4,...).

Nya figurer och textrutor

Figurer och text rutor konverteras till effekter i det här formatet.

Figurer och text rutor som skapas i Word 2016 eller 2013 kan formateras med en mängd nya effekter, till exempel avfasning och 3D-rotation, som inte är tillgängliga i tidigare versioner av Word. I tidigare versioner av Word kommer dessa effekter att konverteras till effekter som är tillgängliga i de versionerna.

Texteffekter

Effekter på text tas bort

Texteffekter tas bort permanent om inte effekterna används med hjälp av ett anpassat format.

Om text effekterna används med ett anpassat format visas de igen när dokumentet öppnas igen i Word 2016 eller 2013.

Alternativtext för tabeller

Tabeller förlorar alternativ text.

Alternativ text visas när ett dokument finns på webben. I Word 97-2003-format är alternativ text i tabeller borttagen permanent.

Blockering av författare

All information om var andra författare redigerar i det här dokumentet tas bort permanent.

Författar block tas bort från alla regioner som de har lagts till och hela dokumentet är tillgängligt för redigering.

WordArt

Effekter på text tas bort.

WordArt omvandlas till statisk text.

Scheman och diagram

Ett diagram i det här dokumentet kan innehålla data i celler utanför rad-och kolumn gränsen för det valda fil formatet. Data bortom 256 (IV) kolumner med 65 536 rader sparas inte.

Vissa diagram och diagram konverteras till bilder som inte kan ändras. Om diagrammet eller diagrammet baseras på data som inte finns på de rader och kolumner som stöds av Word 97-2003 förloras dessa data.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×