När du loggar in på Windows 10 med ett Microsoft-konto med en Outlook.com-, Live-, Hotmail- eller MSM-adress läggs det kontot till i programmen E-post och Kalender. Du kan lägga till det kontot och många andra e-postkonton i apparna E-post och Kalender för att börja skicka och ta emot e-post samt skapa och hantera händelser.

Meddelanden: 

Lägga till ett nytt e-postkonto

 1. Öppna appen E-post genom att klicka på Windows Start-meny och välja E-post.

  Visar appen E-post för Windows 10 som den visas på Windows Start-meny

 2. Om det är första gången du öppnar appen E-post visas en välkomstsida. Kom igång genom att välja Lägg till konto.

  Dialogrutan Lägg till konto på välkomstsidan för E-post

  Om du använt appen E-post tidigare väljer du Inställningar  Ikon för Inställningar längst ned i vänster navigeringsfönster och sedan Hantera konton.

  Visar val av Hantera konton på inställningsmenyn i E-post

  Obs!: På telefoner och surfplattor öppnar du Inställningar genom att trycka på de tre punkterna längst ned på sidan.

 3. Välj Lägg till konto.

  Visar val av Lägg till konto på menyn Hantera konton

 4. Välj den typ av konto som du vill lägga till.

  Visar dialogrutan Lägg till konto

  Meddelanden: 

  • Du kan behöva rulla nedåt i dialogrutan Lägg till ett konto för att visa alla alternativ.

  • Om du väljer Google måste du logga in på ditt Google-konto, ange din kod för tvåstegsverifiering om du har aktiverat den säkerhetsfunktionen och ge Windows behörighet att komma åt din information. Klicka på Tillåt så skapas ditt konto.

  • Om du väljer ett annat e-postkonto måste du följa de särskilda anvisningarna under Särskilda anvisningar för andra konton nedan.

 5. Ange den information som krävs och klicka på Logga in. För de flesta konton är det här din e-postadress, ditt lösenord och kontonamnet. Kontonamnet är det som visas i både det vänstra fönstret i E-post för Windows 10 och i fönstret Hantera konton.

  Obs!: Om du får meddelandet "Det gick inte att hitta information för det kontot. Kontrollera att e-postadressen stämmer och försök igen." måste du klicka på Försök igen tre gånger innan knappen ändras till Avancerat. Klicka på Avancerat och följ anvisningarna i nästa avsnitt för att lägga till kontot.

 6. Klicka på Klar. Dina data börjar synkroniseras så snart kontot har konfigurerats.

Obs!: Det kan ta några minuter för ditt konto att synkronisera. Under tiden visas eventuellt meddelandet Inte synkroniserad än i meddelandefönstret. Om meddelandet inte försvinner går du till Lösa problem med synkronisering i programmen E-post och Kalender i Windows 10.

Lägga till ett konto med avancerade inställningar

Du kan komma åt avancerade konfigurationsinställningar för ditt e-postkonto på två sätt.

 • Klicka på Avancerade inställningar om den automatiska e-postkonfigurationen misslyckas i steg 3 ovan.

 • Klicka på Avancerade inställningar i fönstret Välj ett konto i steg 2 ovan. Alternativet Avancerad installation är det sista alternativet i listan och du kan behöva rulla för att se det.

  Visar val av Avancerade inställningar i dialogrutan Lägg till ett konto

  Du kan välja ett Exchange ActiveSync-konto eller ett Internet-e-postkonto. Om inte administratören har gett anvisningar om att använda Exchange ActiveSync ska du välja Internet-e-post.

Ange följande information i fönstret Avancerade inställningar.

 • E-postadress Det här är det namn som visas i det vänstra fönstret i appen E-post.

 • Användarnamn Din fullständiga e-postadress.

 • Lösenord Ange lösenordet för ditt e-postkonto.

 • Kontonamn Det här är det namn som visas i det vänstra fönstret i E-post för Windows 10 och i fönstret Hantera konton. Du kan välja vilket namn du vill.

 • Skicka dina meddelanden med det här namnet Ange det namn som du vill att mottagarna ska se när de får meddelandet.

 • Server för inkommande e-post Du kan få den här informationen från din Internetleverantör eller administratör. Vanligtvis anges adressen till servern för inkommande e-post i formatet mail.contoso.com eller imap.google.com. För många e-postkonton kan du hitta den här informationen i vår namnreferens för POP- och IMAP-server.

 • Kontotyp Välj POP3 eller IMAP4. De flesta e-postkonton använder IMAP4. Om du inte vet vilken du ska välja kontaktar du din Internetleverantör.

 • Server för utgående e-post (SMTP) Du kan få den här informationen från din Internetleverantör eller administratör. Vanligtvis anges adressen till servern för utgående e-post i ett av formaten mail.contoso.com eller smtp.contoso.com.

 • Som standard är alla fyra kryssrutor längst ned i fönstret markerade. De flesta e-postkonton behöver inga ändringar av de här alternativen.

Din e-postleverantör kan ge dig de inställningar du behöver för att fylla i Avancerad konfiguration, men du kan också gå till den namnreferens för POP- och IMAP-server som vi tillhandahåller för de vanligaste e-postleverantörerna.

När du har angett den information som krävs klickar du på Logga in > Klar.

Obs!: Om du lägger till ett annat konto än Gmail läser du Särskilda anvisningar för andra konton.

Felsökning

Försök med följande om du har problem med att konfigurera ditt konto.

 • Om du har uppgraderat till Windows 10 måste du lägga till dina konton i E-post för Windows 10 igen.

 • Kontrollera att din e-postadress och ditt lösenord är korrekta. Lösenord är skiftlägeskänsliga.

 • Om du ser dina senaste meddelanden men inga gamla meddelanden behöver du troligtvis ändra e-postsynkroniseringens varaktighet.

 • Om du ser ett meddelande om att ditt konto är inaktuellt behöver du troligtvis antingen uppdatera lösenordet, servrarna för inkommande eller utgående e-post eller SSL-inställningarna. Mer information finns i Åtgärda ett inaktuellt konto.

Om du vill ta bort ett konto läser du Ta bort ett e-postkonto från programmen E-post och Kalender.

Särskilda anvisningar för andra konton

Om du har aktiverat tvåfaktorautentisering för ditt iCloud-konto måste du skapa ett appspecifikt lösenord om du vill lägga till ditt iCloud-konto i e-postprogrammet.

 1. Logga in på din Apple ID-kontosida.

 2. Välj Generera lösenord under Appspecifika lösenord.

 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Microsoft har lagt till OAuth-stöd för Yahoo! konton i Windows 10 Creators Update. Om du vill installera Creators Update nu går du till program nedladdnings webbplatsenoch väljer Uppdatera nu. Mer information om uppdateringen finns i Windows 10 Creators Update är här.

Om du har en japansk Yahoo! e-postkonto måste du göra följande:

 • Du måste lägga till ditt Yahoo! konto som ett IMAP-konto. Om du vill göra det följer du anvisningarna i lägga till ett konto med avancerad installation med imap.mail.yahoo.co.jp för servern för inkommande e-post och smtp.mail.yahoo.co.jp för servern för utgående e-post.

Om du vill synkronisera QQ-postlådan med programmen E-post och Kalender måste du aktivera IMAP på QQ.

 1. Logga in på ditt QQ-konto.

 2. Välj inställningar > konto > POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CALDAV-tjänsten > hitta IMAP/SMTP-tjänsten > öppen.

 3. Du kan behöva skicka ett SMS för att aktivera tjänsten. När du väljer Öppna i steg 2 kan en dialog ruta visas där du uppmanas att använda telefonen för att skicka ett meddelande till det telefonnummer som visas.

 4. När textmeddelandet har skickats öppnar QQ en ny dialog ruta med en auktoriseringskod. Kopiera koden som behövs för att lägga till ditt QQ-e-postkonto i programmen e-post och kalender.

 5. I programmen e-post och kalender tar du bort ditt QQ-konto och lägger till det igen med verifierings koden.

  QQ-kontot bör nu synkroniseras automatiskt.

När du försöker ansluta ett GMX.de- eller WEB.de-konto till apparna E-post och Kalender får du ett e-postmeddelande till GMX.de- eller WEB.de-postlådan med instruktioner om hur du aktiverar åtkomst.

 1. Öppna en webbläsare och logga in på ditt GMX.de- eller WEB.de-konto.

 2. Hitta det e-postmeddelande med instruktioner om hur du ansluter ditt konto till apparna E-post och Kalender, och följer instruktionerna.

 3. Ditt konto bör nu synkroniseras automatiskt med apparna E-post och Kalender.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forumKnapp för att kontakta support

Närliggande avsnitt

Ta bort ett e-postkonto från programmen

e-post och kalender Mina meddelanden saknas eller visas inte
Ändra ditt lösen ord i e-post för Windows 10


Vanliga frågor om e-post och kalender för Windows 10

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×