Konfigurera e-post på Nokia-telefon (Symbian operativsystem)

Du kan ansluta till ditt Microsoft 365 eller annat Exchange-baserat e-postkonto på din Nokia-enhet (Symbian OS). Du kan använda Nokias e-postprogram, Mail for Exchange, för att konfigurera e-post med Exchange ActiveSync. På så sätt kan du komma åt kontoinformation, e-post, kalender, kontakter och uppgifter. Om du endast vill konfigurera e-post, se Konfigurera e-post på andra Internetkompatibla telefoner och handdatorer för POP eller IMAP på en Nokia.

De flesta Nokia-mobiler har stöd för Exchange ActiveSync. Mer information om vilka Nokia-enheter som har stöd för e-post för Exchange finns i Vad mer behöver jag veta? senare i det här ämnet.

Obs!: Se avsnittet Konfigurera e-post i Windows-telefoner om din Nokia-telefon är en Windows-telefon.

Konfigurera Exchange ActiveSync-e-post på en Nokia-mobil

 1. Gå till menyn Program och välj Program > E-post.

 2. Välj Skapa en ny postlåda för att starta installationsguiden.

 3. Godkänn Nokias användningsvillkor och välj Starta.

 4. Välj E-post för Exchange i listan över tillgängliga kontotyper, och ange sedan följande information:

  1. Ange lösenordet till ditt konto i rutan Lösenord.

  2. Ange ditt användarnamn i rutan Username (Användarnamn), till exempel din fullständiga e-postadress.

  3. Ange din domän i rutan Domän. Domänen är den del av din e-postadress som står mellan @-tecknet och punkten, till exempel contoso.

  4. Gå vidare genom att klicka på Nästa. Installationsguiden kommer att försöka att konfigurera ditt e-postkonto automatiskt.

 5. Om ditt konto konfigureras med guiden går du till nästa steg. Om den här processen inte kan slutföras automatiskt måste du ange Exchange-servernamnet manuellt. I rutan Mail for Exchange server name (Servernamn för Mail for Exchange) anger du servernamnet och väljer Nästa.

  Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post använder du outlook.office365.com som ditt servernamn. Om du inte använder Microsoft 365 läser du Hitta ActiveSync-servernamnet längre fram i artikeln.

  Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post använder du partner.outlook.cn som ditt servernamn. Om du inte använder Microsoft 365 läser du Hitta ActiveSync-servernamnet längre fram i artikeln.

 6. Klicka på OK när du från Mail for Exchange får ett meddelande om att du inte bör använda flera olika metoder för att synkronisera dina kontakter med din telefon.

 7. Välj om du vill synkronisera din kalender, dina kontakter och dina uppgifter. Det gör du genom att markera respektive alternativ och sedan klicka på Nästa.

Om e-postappen inte kan hitta ditt Exchange ActiveSync-servernamn automatiskt kan du behöva leta upp det.

 • Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post använder du outlook.office365.com som Exchange ActiveSync-servernamn.

 • Om du ansluter till en Exchange-postlåda och inte använder Microsoft 365-e-post, eller om du inte är säker på ifall du använder Microsoft 365, letar du upp ditt Exchange ActiveSync-servernamn genom att följa de här stegen.

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App. Mer information om hur du loggar in finns i Logga in på Outlook på webben.

 2. Om du ansluter till en Exchange-postlåda, men inte använder Microsoft 365 finns ditt Exchange ActiveSync-servernamn i webbläsarens adressfält när du är inloggad i Outlook på webben – men utan inledningen https:// och utan efterföljande /owa. Exempel: Om du använder adressen https://mail.contoso.com/owa för att komma åt Outlook på webben, är ditt Exchange ActiveSync-servernamn mail.contoso.com.

 3. Om du inte kan ansluta till din postlåda med informationen som angetts tidigare i det här avsnittet kan du försöka använda servernamnvärdet som du kan se i Outlook Web App-alternativet.

  1. Gå till verktygsfältet i Outlook Web App och klicka på Inställningar Ikon för Inställningar > E-post > POP och IMAP.

   Obs!: Det här värdet används för att konfigurera ett POP3-konto, men du kan också använda det för att ta reda på ditt Exchange ActiveSync-servernamn.

  2. Under POP-inställning står det ett värde i avsnittet Servernamn.

   Om Servernamn-värdet är outlook.office365.com är ditt konto ett Microsoft 365arbets- eller skolkonto och du kan använda outlook.office365.com som Exchange-servernamn.

   Om värdet för Servernamn inte är outlook.office365.com kan du försöka använda servernamnet som visas på sidan med alternativ. Om servernamnet t.ex. är mail.contoso.com kan du prova med att använda mail.contoso.com som Exchange-servernamn.

Om ditt e-postprogram inte kan hitta ditt Exchange ActiveSync-servernamn automatiskt kan du behöva leta upp det.

Om du ansluter till din Microsoft 365-e-post använder du partner.outlook.cn som Exchange ActiveSync-servernamn. Exchange ActiveSync-servernamnet partner.outlook.cn går att använda om du använder den senaste versionen av Microsoft 365.

Om du inte använder Microsoft 365 eller om du inte är säker på att du använder den senaste versionen av Microsoft 365 letar du upp ditt Exchange ActiveSync-servernamn genom att följa de här anvisningarna. Följ de här anvisningarna om du vill få reda på namnet på Exchange ActiveSync-servern.

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App.

 2. Gå till verktygsfältet i Outlook Web App och klicka på Inställningar Ikon för Inställningar > E-post > POP och IMAP.

Obs!:  Det är visserligen inte ett POP3- eller IMAP-konto som du konfigurerar, men du behöver använda POP-servernamnet för att få reda på namnet på Exchange ActiveSync-servern.

 1. På sidan Inställningar för åtkomst via POP och IMAP, under POP-inställning, kontrollerar du värdet för Servernamn.

 2. Om Servernamn visar partner.outlook.cn använder ditt Microsoft 365-konto den senaste versionen av Microsoft 365 och du kan använda partner.outlook.cn som Exchange ActiveSync-servernamn.

 3. Om värdet Servernamn har formatet podxxxxx.partners.outlook.com ditt Microsoft 365- eller annat Exchange Online-konto ännu inte ännu den senaste versionen av Microsoft 365 och du kan använda m.partner.outlook.cn som Exchange ActiveSync-servernamn.

 4. Om värdet Servernamn innehåller organisationens namn, till exempel pop.contoso.com, finns ditt Exchange ActiveSync-servernamn i webbläsarens adressfält när du är inloggad i Outlook på webben – men utan inledningen https:// och utan efterföljande /owa. Exempel: Om du använder adressen https://mail.contoso.cn/owa för att komma åt Outlook på webben, är ditt Exchange ActiveSync-servernamn mail.contoso.cn.

Behöver jag veta något mer?

 • Om du inte accepterar policyn som skickas till din mobiltelefon kommer du inte att ha åtkomst till information på mobiltelefonen.

 • Om ditt e-postkonto är av en typ som kräver registrering måste du registrera det första gången du loggar in på Outlook Web App. Om du inte registrerar kontot via Outlook Web App kommer du inte att kunna ansluta till det via mobilen. När du har loggat in på ditt konto loggar du ut igen. Försök sedan ansluta med mobiltelefonen.

 • Om det står Inte tillgänglig under POP-inställning, IMAP-inställning och SMTP-inställning kan du behöva kontakta den person som hanterar ditt e-postkonto för att avgöra ditt Exchange ActiveSync-servernamn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×